2020

Na jaře a létě jsme se zabývali Návrhem nového pzemního plánu města Brna 

30. března jsme se vyjádřili k vítěznému návrhu na budoucí zástavbu Žlutého kopce

20. února jsme se potkali s vedení Masarykova onkologického ústavu 

13. února jsme se zúčastnili veřejného setkání k arch. soutěži na dostavbu nám. Míru 

 

2019

V listopadu a prosinci se konala série 4 přednášek o Masarykově čtvrti

8. listopadu jsme uplatnili připomínky k návrhu změn ÚPmB, týkající se Tvrdého/Tomešovy a Rezkovy 

15. října jsme se kvůli dalšímu využití  a osudu bývalého vojenského areálu na Lerchově setkali s primátorkou Markétou Vaňkovou

8. října jsme podali podnět na zřízení přechodu pro chodce na Mučednické u zastávek MHD u Kounicových kolejí 

27. září jsme se pomáhali na 4. sousedském festivalu, který se konal v bývalém vojenském areálu.  

21. září jsme se připojili k Mezinárodnímu dni úklidu a uklidili bývalý vojenský areál na Lerchově, nám. Míru a Kraví horu

21. června jsme spolupořádali oblíbené Hravé odpoledne pro děti a dospělé, které proběhlo v bývalém vojenském areálu na Lerchově

25. května jsme vyzvali magistrát města Brna (Majetkový odbor, Odbor správy majetku, Odbor životního prostředí) a SAKO Brno, aby vyvinuli aktivitu kolem plánování sběrného dvora na Tomešově.

27. dubna jsme se připojili k oslavám Dne Země na Kraví hoře.  Video ZDE.
 

6. dubna jsme se připojili k akci Ukliďme Česko a uklízeli jsme Kraví horu.  

 

2018

21. prosince jsme spolu s iniciativou Lerchova - otevřeno všem pořádali tradiční Vánoční strom(ek) Masarykovy čtvrti.  

17. listopadu jsme se zúčastnili oslav 17. listopadu, které začaly před bývalém vojenským areálem na Lerchově, organizovaných iniciativou Lerchova - otevřeno všem 

22. října se uskutečnilo tzv. Medailové setkání, kde  byly vybrány 3 nejpopulárnější projekty participativního rozpočtu 2018, které budou mít výhodu umístění na prvních třech místech ve finálové hlasovací galerii: náš projekt Sál pro komunitní centrum Lerchova toto setkání VYHRÁL.

22. června jsme pořádali spolu s dalšími iniciativami Hravé odpoledne v bývalém vojenském areálu na Lerchově 

v červnu jsme podali odvolání proti záměru pětipodlažní bytovky Tilia na Lipové ulici 

5. června jsme požádali město Brno a MČ Brno-střed, zda by nezvážily pořízení uměleckého díla Maxima Velčovského hlava T.G. Masaryka  a neumístily ji do "stejnojmenné" Masarykovy čtvrti.

2. června jsme zorganizovali brigádu na Helgolandu

21. dubna jsme instalovalí psí "totem" na nám. Míru a účastnili se oslav Dne Země na Kraví hoře

7. dubna jsme se připojili k celostatní akci Ukliďme Česko

21. ledna jsme podali námitky do územního řízení pro záměr šestipodlažního bytového domu na Lipové s celkem 24 byty

16. ledna jsme podali námitky do územního řízení pro záměr zástavby dvou RD na svahu Zabiják (ul. Dostálova) kvůli ztrátě výhledu z veřejné cesty

 

 

2017

22. prosince jsme společně rozsvítili vánoční stromek Masarykovy čtvrti

21. prosince byla dokončena nástěná malba od ateliéru Malujeme jinak na objektu regulační stanice na nám. Míru organizovaná a hrazená OSMČ 

4. prosince jsme se zúčastnili jednání na OŽP Brno-střed o podobě oprav cestní sítě na Kraví hoře

22. listopadu jsme sledovali výsledky prvního ročníku brněnského participativního rozpočtu, kde uspěly i oba námi podporované projekty ohledně bývalého vojenského areálu na Lerchově

21. listopadu se náš předseda zúčastnil jednání tematické pracovní skupiny PROSTŘEDÍ v rámci Strategie Brno 2050

17. listopadu jsme spolu s NF Lerchova otevřeno všem organizovali oslavy státní svátku v bývalém vojenském areálu na Lerchově 

24. října jsme na Nové radnici popořili dva projekty ohledně bývalého vojenského areálu na Lerchově, a to v rámci tzv. Medailového setkání participativního rozpočtu 

Během října byl ze strany MČ Brno-střed realizován přístupový chodník ke kryté plavecké hale na Kraví hoře, o který jsme dlouhodobě usliovali a zasazovali se o něj

22. září jsme NF Lerchova otevřeno všem pomáhali organizovat 2.sousedský streetfest na Lerchově  

11. července jsme se neformálně setkali se zástupci Kanceláře architekta města a diskutovali témata územního plánování ve vztahu k Masarykově čtvrti 

23. června jsme uspořádali Hravé odpoledne pro děti a rodiče v bývalém vojenském areálu na Lerchově

20. června jsme vystoupili spolu se zástupcem skautů na ZMB s prosbou vrácení nástěnky na objekt DPMB na konečné č. 4

Od jara 2017 sledujeme stavební záměr přebudová domu na Wolkrově 10.

Od jara 2017 spolupracujeme na přípravě některých záměrů pro tzv. participativní rozpočet, které se týkají naší čtvrti.
 
10. května se náš předseda M. Závodský zúčastnil workshopu v rámci vytváření vize nové strategie BRNO 2050.

8. dubna jsme spolu s iniciativou Lerchova otevřeno všem uspořádali uklízení akci na Kraví hoře v rámci Ukliďme Česko

22. března se náš předseda M. Závodský zúčastnil prvního setkání tzv. Městského ekosystému 2017, kde se začalo diskutovat o nové Vizi a Strategii Brno 2050.
 

V březnu se OSMČ připojilo k výzvě poslancům v rámci iniciativy PLATFORMA21 (www.platforma21.cz), když poslanecká sněmovna hlasovala o novelizaci stavebního zákona, kterou nakonec bohužel schválila i se ztrátou práva spolků se zapojovat do řízení o lokálních záležitostech n apoli územního a stavebního řízení.

22. února se předseda OSMČ zúčastnil na Brněnských vodárnách a kanalizacích jednání o finální podobě rekonstrukce horní části ul. Údolní.

V únoru jsme se začali opět více zajímat o developerské projekty na Rezkově 25d, Roubalově 11 a Lužické 4.

2016

20. prosince jsme spolu s iniciativou Lerchova - otevřeno všem pořádali tradiční Vánoční strom(ek) Masarykovy čtvrti.  

17. listopadu jsme se zúčastnili oslav 17. listopadu v bývalém vojenském areálu na Lerchově, organizovaných iniciativou Lerchova - otevřeno všem 

20. října nám na Brněnských vodárnách a kanalizacích byla představena aktuální podoba návrhu na rekonstrukci Údolní ulice.

V říjnu nechal Odbor životního prostředí MČ Brno-střed dle našich podnětů udělat  krátký šlapákový chodník na Vaňkově náměstí a natřít přístřešek na zastávce Žlutý kopec.

8. října jsme se zúčastnili skvělého pouličního sousedského festivalu na Lerchově ulici, který organizovala inicitativa Lerchova - otevřeno všem.

V srpnu byly odstraněny na náš podnět nepotřebné stožáry na elektrické vedení na Kraví hoře, následně i stožár na ulici Schovaná, který se navíc  proměnil na lavičku .

19. srpna jsme podali námitky proti záměru přestavby rodinného domu od meziválečného arch. O. Eislera na Lipové.

1. srpna jsme požádali Kancelář architekta města Brna o zapojení OSMČ do řešení nám. Míru

24. června jsme spolupořádali Hravé odpoledne
 
8. června jsme podali podnět k památkové ochraně vodojemů na Tvrdého ulici 
 
5. května se konala valná hromada sdružení.
 
23. dubna jsme se účastnili oslavy Dne Země na Kraví hoře a uspořádali tři procházky "divočinou" Kraví hory 
 
16. dubna jsme v rámci dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko uklízeli bývalý vojenský areál na Lerchově
 
2. dubna jsme vydali Zpravodaj OSMČ.
 
21. února jsme podali námitky proti projektu BD Tilia na Lipové ulici.
 
16. února jsme napsali MČ Brno-střed ohledně bývalého vojenského areálu na Lerchově ulici.
 
25. ledna konstatovala rada MČ Brno-střed neplatnost smluv uzavřených s developerem Wilson properity ohledně bývalého vojenského areálu na Lerchově areálu.
 
24. ledna odvysílila Česká televize dokument Ochránce, kde popisuje naši spolupráci se obyvateli Masarykovy čtvrti v rámci jejich nesouhlasu s výstavbou bytového domu v jejich sosedství na Bílého ul.
 
2015
 
22. prosince jsme spolu s obyvateli čtvrti opět rozsvítili Vánoční strom Masarykovy čtvrti
 
Na konci podzimu vysadila Veřejná zeleň města Brna na základě našeho podnětu stromy na nám.Míru
18. května jsme spolu s dalšími sousedy opět jednali s developerem ohledně jeho projektu BD Neumann.
 
18. dubna jsme v rámci akce Ukliďme Česko uklízeli Žlutý kopec pod MOÚ.
 
4. dubna jsme podali návrh na změnu Územního plánu města Brna pro lokalitu Žlutého kopce, která chce zvětšení ploch veřejné zeleně.
 
13. března jsme se spolu s dalšími sousedy jednali s developerem ohledně jeho projektu BD Neumann.
 
19. února jsme se zúčastnili projednání návrhu na zrušení zvýšení Indexu podlažní plochy na záměr bytovky Neumann a uspěli jsme - krajský soud předchozí rozhodnutí Odboru územního plánování a rozvoje jako nezákonné zrušil. OSMČ bylo jedním ze žalobců.
 

16. ledna jsme se zúčastnili projednání návrhu na zrušení Aktualizace územního plánu města Brna u Krajského soudu v Brně. OSMČ je jedním ze žalobců.

2014

V prosinci jsme se vyjádřili k návrhu rozpočtu města Brna a Městské části Brno-střed.
 
5. prosince jsme se zúčastnili předání nového parku na Vaňkově náměstí.
 
10. a 11. října se konaly komunální volby, v nichž v rámci Zastupitelstva MČ Brno-střed uspěli tři naši členové: Mgr. Jasna Flamiková, Ing. Bohumil Bílek a JUDr. Michal Závodský
 
29. července jsme se vyjádřili k záměru parku Helgoland dopisem starostovi Brno-střed
 
23. července jsme upozornili Telefonicu O2 na poškozený box u křižovatky Údolní - Heinrichova a záhy došlo k nápravě
 
17. června jsme zúčastnili zasedání Zastupitelstva města Brna, které nakonec i proti našemu přání a skoro 2 tisícům podepsaným obyvatelům Masarykovy čtvrtě, schválilo Aktualizaci Územní plánu města Brna
 
21. května jsme se byli podívat na Dni otevřených dveří ZO Malina na Kraví hoře.
 
21. května jsme se setkali se zástupci Brněnských vodáren a kanalizací kvůli sběrnému dvoru a večer zorganizovali besedu na téma Budoucnost Vaňkova náměstí a Žlutého kopce
 
5. května jsme se setkali se zástupci zahradkářské kolonie Kraví hora 1 (pod planetáriem) a diskutovali jejich větší otevření se veřejnosti, které zatím postrádáme
 
27. dubna jsme jedno nevzhledné uvolněné místo po stromu na ulici Údolní proměnili v malý záhonek
 
24. dubna se náš předseda Michal Závodský vyjádřil pro deník Rovnost k plánům radnice na Kraví hoře
 
15. dubna měl náš předseda Michal Závodský přednášku na Fakultě sociálních studií o OSMČ v přednáškovém cyklu Blok expertů
 
15. dubna náš předseda Michal Závodský vystoupil na jednání Zastupitelstva města Brna a žádal, aby 10 mil. Kč, které získá zpět od města naše městská část (smluvní pokuta za porušení podmínek smlouvy mezi státem a městem Brnem o bezúplatném převodu voj. areálu), byly investovány právě do bývalého vojenského areálu na Lerchově a na jeho otevření místním obyvatelům. 
 
14. dubna jsme napsali na Ministerstvo obrany, aby nás přizvalo do jednání o bývalém vojenském areálu Lerchova, který nyní žádá od města nazpět.
 
4. dubna jsme uklízeli v rámci Jarního úklidu Wilsonův les. Referoval i brněnský Metropolitan, Žabovřeský zpravodaj nebo Starobrněnské noviny
 

1. dubna se náš předseda vyjádřil pro tisk ohledně žádosti Ministerstva obrany k navrácení bývalého vojenského areálu na Lerchově státu. 

14. března dostal náš předseda odpověď na petici - naše námitky k Aktualizaci brněského územního plánu od primátora Romana Onderky 

14. března jsme zhodnotili výsledky oficiální ankety Městské části Brno-střed  o Masarykově čtvrti

3. března jsme pro tisk okomentovali nepovolenou stavbu na Havlíčkově ulici 

1. března jsme se vyjádřili pro tisk ohledně zrušení územního rozhodnutí pro BD Neumann 

10. února jsme podali největší část archů se zmocněním pro Aktualizaci brněnského územního plánu

4. února jsme se zúčastnili veřejného projednání Aktualizace Územního plánu města Brna na Nové radnici, kde vystoupil i náš předseda

28. ledna jsme se zúčastnili besedy k Aktualizaci územního plánu

14. ledna jsme se zúčastnili tiskové konference k Aktualizaci Územního plánu města Brna

3. ledna jsme se vyjadřovali k výsledkům ankety MČ Brno-střed o využití bývalého vojenského areálu na Lerchově 

2013

22. prosince vyčistil Ing. Zapadlo naše budky z Ptáčkobodů

22. prosince jsme slavnostně rozsvítili Vánoční stromek Masarykovy čtvrti

11. prosince jsme se zúčastnili setkání s majitelem Nika centra a hledali kompromis mezi ním a sousedy ohledně jeho záměru přebudovat (nadstavět) hotel více na bytový dům 

10. prosince jsme byli na pravidelném setkání brněnských občanských iniciativ

5. prosince jsme se zúčastnili coby navrhovatelé soudního jednání ve věci zrušení navýšení IPP pro bytovku Neumann

15. listopadu jsme navštívili oficiální otevření tanečního studia No Feet na Vaňkově náměstí (pro netančící je připravena kavárna :-) 

15. listopadu jsme na náš web umístili novou sekci ohledně vystupování na zastupitelstvu

9. listopadu se náš předseda M.Závodský zúčastnil setkání Občanů 2.0 (projekt společnosti Frank Bold)

2. listopadu referoval Brněnský deník o anketě o využití bývalého vojenského areálu na Lerchově, na jejíž nestandardní prodloužení jsme upozornili

31. října Brněnský deník přinesl nepříjemnou zprávu o zrušení linky 51 od nového roku s reakcí našeho sdružení

19. října jsme se zúčastnili protikorupčního festivalu Projektovat a stavět No. 1

13. října jsme se zúčastnili oslav 5. "narozenin" spřízněného OS Horní náměstí v Bystrci.

Říjen 2013 jsme Vás upozornili na dvě ankety, které se týkají Masarykovy čtvrti - býv. vojenský areál a anketa ve Zpravodaji MČ se 4 otázkami.

Říjen 2013 stále sledujeme osud linky 51 a snažíme se DPMB upozorňovat na zlepšení jejího provozu.

20. září jsme odeslali první shrnutí připomínek jak našeho sdružení, tak obyvatel Lerchovy ulice k plánované generální rekonstrukci této komunikace.

19. září jsme se napsali na brněnský magistrát a radnici Brno-střed ohledně umístění sběrného střediska

4. září se náš předseda Michal Závodský spolu se zástupci Iniciativy Zelená Kraví hora zúčastnil jednání s vedením radnice Brno-střed a diskutoval nad mnoha tématy z Masarykovy čtvrti - zde si přečtěte, co jsme slyšeli.

1. září jsme se zúčastnili Dne otevřených dveří v ZK Malina na Kraví hoře

Na konci srpna jsme Vám přinesli podrobnosti o chystané rekonstrukci Lerchovy ulice.

16. srpna 2013 jsme spolu s řadou jiných účastníků územního řízení podali odvolání proti územnímu rozhodnutí pro sedmipodlažní bytovku Neumann na ul. Neumannově, které vydal stavební úřad Brno-střed.

15. srpna 2013 jsme se zúčastnili schůzky na Brněnských komunikacích ohledně podoby rekonstrukce ul. Lerchova.

21. července 2013 jsme podali připomínky k Aktualizaci brněnského územního plánu, který připravil magistrát a až příliš vychází vstříc developerům a ohrožuje i plochy zeleně tím, že do nich "doplňkově" umožňuje dát i využití zcela opačné (komerční).

25. června 2013 uspořádal náš člen Ing. Bohumil Bílek veřejnou besedu o dopravě na Kraví hoře.

18. června 2013 se konala valná hromada OSMČ, kde byla zvolena nová členka výkonného výboru, přijaty změny stanov (aktualizace s ohledem na nový občanský zákoník) a diskutovány aktuální záležitosti čtvrti.

Květen 2013 vydali jsme nový roční Zpravodaj OSMČ o dění ve čtvrti a našich aktivitách.

27. května 2013 jsme se vyjádřili k 30. souboru změn brněnského územího plánu ve vztahu ke konci Rezkovy ulice, aby zde zůstaly plochy vyhrazené pouze zeleni a nebyla provedena změna na jiné, které by dovolovaly případnou zástavbu.

25. května 2013 jsme se zúčastnili společného jednání mezi představiteli zahrádkářských kolonii na Kraví hoře, OSMČ a Iniciativy pro Zelenou Kraví horu.

14. května 2013 jsme byli přítomni předání úspěšné petice Park Kraví hora primátorovi města Brna Bc. Romanovi Onderkovi, MBA.

Duben - květen 2013 jsme sbírali podpisy pod petici Park Kraví hora a podporovali Iniciativu pro zelenou Kraví horu.

9. dubna 2013 jsme se spolu s Iniciativou za zelenou Kraví horu zúčastnili zastupitelstva města Brna a upozornili na problém Kraví hory a záměru změnit její část z plochy zeleně na plochu pro zástavbu.

březen - duben 2013 jsou ve znamení přípravy a realizace petice za záchranu zelené Kraví hory

19. března 2013 se uskutečnila sousedská beseda o Kraví hoře, jejím regulačním plánu i problémech nebo záměrech radnice Brno-střed.

18. března 2013 jsme se připojili k žalobě obyvatel Masarykovy čtvrti proti Magistrátu města Brna kvůli zvýšení Indexu podlažní plochy u pozemku na Neumannově ulici, kde chce developer postavit bytovku Neumann.

V březnovém Zpravodaji MČ Brno-střed vyšel článek našeho předsedy M.Závodského o postoji OSMČ k bývalému vojenskému areálu na Lerchově a jak by měl být využit.

5. března 2013 jsme se zúčastnili besedy "Brnoslíčku, otřes se", kde vystupoval i náměstek primátora Oliver Pospíšil. Připomněli jsme téma úprav Kraví hory a nedostatku financí na veřejně přístupná dětská hřiště v kontrastu na záměr Brna a Brno-středu realizovat zde za 80 mil. Kč wellnes centrum.

1. března 2013 jsme napsali na Ministerstvo životního prostředí ČR s tím že nesouhlasíme s tím, aby v připravované nové legislativě zůstala zcela bez kontroly kácení stromů v zahradách (a to především těch velkých a majestátných, které mají nezpochybnitelný a krásný přínos pro své okolí).

28. února 2013 jsme upozornili orgány ochrany přírody na nemalé úpravy, prováděné developerem, na pozemku v Neumannově ulici, kde se mají nacházet dva druhy chráněných živočichů, což developerovi zjevně nevadí.

2. února 2013 jsme napsali dopis tajemníkovi brněnského magistrátu a požádali jsme jej o zajištění 4 kontejnerů na separovaný odpad, který naší čtvrti Odbor životního prostředí odmítl poskytnout.

1. února 2013 jsme se zúčastnili místního šetření ohledně kácení dřevin v rámci připravované celkové rekonstrukce Vaňkova náměstí - odstraňovaných dřevin nebude málo (většinou jsou v kolizi s přeložkami sítí, stožáry nebo jsou dle odborníků již ve špatném zdravotním stavu), avšak i náhradní výsadba by měla být dostatečná. Kácení se plánuje před zahájením prací na podzim 2013.

V lednovém Zpravodaji MČ Brno-střed uveřejnil svůj článek člen OSMČ Ing. Bohumil Bílek "Nestyďme se za veřejný prospěch" o bývalém vojenském areálu na Lerchově a úmyslu stavět na Kraví hoře haly

2. ledna 2013 jsme napsali dopis starostovi a radě městské části Brno-střed ohledně jejich záměrů zastavit vrchol Kraví hory sportovišti a lehčími halami.

2012

20. prosince 2012 jsme již počtvrté rozsvítili Vánoční strom Masarykovy čtvrti

V prosinci 2012 jsme se podíleli na boji za zachování linky 51 a celobrněnské petici proti změnám v MHD od 1.1.2013

20. listopadu 2012 vyšel  článek v MF DNES i o zrušení linky 51 s reakcí našeho předsedy . Napsali jsme také nesouhlasný dopis Radě a zastupitelům města Brna i příslušnému Odboru dopravy magistrátu a podporujeme petici.

14. listopadu 2012 jsme na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna urgovali doplnění kontejnerů na separovaný odpad (zejm. ulice Sedlákova, Rezkova, B.Martinů).

6. listopadu 2012 jsme upozornili SAKO, že by bylo dobré častěji vyvážet kontejnery ze sběrného dvora na Vaňkově náměstí, zejm. nyní na podzim ten na bioodpad. Dostali jsme následující odpověď: "Praxe je taková, že si obsluha sběrného dvora objedná vývoz kontejneru a další den je vývoz uskutečněn.Může se ovšem stát, že se kontejner během dne rychle naplní, a v určitý moment se to potom jeví, jako že nedochází k pravidelnému odvážení kontejneru. V každém případě se budeme snažit i ve spolupráci s obsluhou sběrného střediska o minimalizaci Vámi uvedeného nedostatku." Pokud byste zaznamenali problémy, dejte OSMČ vědět.

5. listopadu 2012 jsme zahájili informační kampaň k plánovanému zrušení a nahrazení autobusové linky 51, o kterém nás město adresně ani neinformovalo. Naším cílem je zachování této linky, především přímého spojení této části naší čtvrti k hlavnímu vlakovému i autobusovému nádraží.

25. října 2012 jsme ve Wilsonově lese slavnostně pokřtili naše dva nové Ptáčkobody.

září + říjen 2012 urgujeme na Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna umístění kontejnerů na tříděný odpad, které jsme požadovali již na začátku r. 2012 (kupř. Sedlákova, Rezkova, B. Martinů) a připravujeme křest Ptáčkobodů.

12.9.2012 jsme se napsali Ministerstvu zdravotnictví, aby ze směnné smlouvy s městem Brnem vyjmulo pozemek, který by jinak podstatně narušil ideu veřejného parku na Vaňkově náměstí (MOÚ by jej zastavěla) a ukousne kus z prostoru známého jako Helgoland.

4.9.2012 jsme se zúčastnili veřejného projednání záměru Bytového domu Neumann, poskytli jsme stanovisko České televizi a podali naše námitky proti předloženému záměru 7podlažní stavby.

24.8.2012 vyšel v Brněnském deníku článek našeho předsedy o jeho snaze nechat doplnit stromy do aleje na Tvrdého ulici a jak svérázně reagoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který ulici má za stát coby vlastníka spravovat.

srpen 2012 informujeme Vás o chystaných záměrech Bytového domu Neumann a rozšíření hotelového komplexu NIKA centrum na Lipové.

červenec/srpen 2012 naši členové si prochází Wilsonův les a upozorňují VZmB na zjištěné nedostatky a zlepšováky.

24.7.2012 jsme se vyjádřili k Vaňkovu náměstí pro Českou televizi. Sestříhanou reportáž najdete ZDE.

28.6.2012 nám odpověděl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na naši žádost o dovýsadbu stromů do alejí na Tvrdého - z odpovědi: "Úřad opravdu není zřízen k zajišťování péče o veřejnou zeleň na veřejných prostranstvích měst a obcí". K čemu pak takový úřad máme a proč něco vlastní, když se o to nechce starat?

28.6.2012 jsme zaktualizovali web (zejm. rekonstrukce Vaňkova náměstí, kauza Wilson)

22.6.2012 se konalo Hravé odpoledne pro děti a rodiče.

20.6.2012 jsme se setkali s Mgr. Fialovou z Oboru životního prostředí MMB, abychom probrali další umístění kontejnerů na tříděný odpad.

6.6.2012 jsme na stavebním úřadu nahlédli do spisu pro územní řízení rekonstrukce Vaňkova náměstí

23.5.2012 jsme se seznámili na stavebním úřadu se záměrem opravy a posunutí chodníku při vstupu na Kraví horu z Grohovy ul.

27.4.2012 jsme se ve Wilsonově lese sešli s projektantkou, která má na starosti vstupní cestu z Rezkovy ulice, a dále si vyjasňovali vedení stezky a řešení v terénu (kupř. napojení u bývalé sjezdovky).

26.4.2012 jsme upozornili stavební úřad Brno-střed na radikální úpravy Münzovy vily na Hroznové 19 s dotazem, zda jsou povoleny.

19.4.2012 jsme ve Wilsonově lese nainstalovali budky pro projekt Ptáčkobodů.

18.4.2012 jsme od Úřadu Městské části Brno-střed získali informaci o aktuálním stavu přípravy biotopu pro ropuchu zelenou aneb o stále oddalované rekonstrukci nefunkční nádrže na Kraví hoře.

18.4.2012 napsali jsme Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zda by nedoplnil stromořadí na Tvrdého ulici, protože tuto komunikaci coby státní majetek spravuje.

14.4.2012 jsme se emailově zeptali Brněnských komunikací, a.s., jak vypadá aktuální vývoj kolem realizace rondelu na Vaňkově náměstí.

26.3.2012 jsme oslovili Brněnské komunikace, a.s. s výzvou, aby nás zavčas kontaktovali ve věci případné rekonstrukce ulice Lerchova a umožnili nám na její přípravě participovat.

24.3.2012 jsme s dětmi vyráběli budky pro naše ptáčkobody ve Wilsonově lese.

10.3.2012 jsme spolu s ornitologem určili konkrétní lokality a typy budek pro naše ptáčkobody ve Wilsonově lese.

9.3.2012 jsme se zúčastnili Prvního jarního plesu pro obyvatele Masarykovy čtvrti, který naše sdružení podporovalo.

6.3.2012 jsme napsali starostovi Městské části Brno-střed s žádostí o informování nás i místních obyvatel ohledně stavebních záměrů na Kraví hoře.

6.3.2012 jsme se zúčastnili pravidelného setkání brněnských občanských iniciativ.

22.2.2012 jsme se setkali s pracovníky Odboru investičního brněnského magistrátu a projekční kanceláře a odsouhlasili jsme si nové vedení přístupové stezky do Wilsonova lesa z ul. Rezkovy, která se bude napojovat na stezky, a to v místech za bývalou sjezdovkou. 

1.2.2012 jsme požádali o grant z nadačního fondu Společně pro Brno na projekt Ptáčkobody ve Wilsonově lese, který by měl vytvořit dvě místa s krmítky a budkami pro ptactvo a jiné létavce:-)

23.1.2012 jsme setkali se s náměstkem primátora L.Mackem a vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Mgr. Ing. K. Leopoldovou a diskutovali jsme nad tématem konceptu nového územního plánu ve vztahu k Masarykově čtvrti. Více ZDE.

7.1.2012 aktualizujeme náš web a profil na facebooku

4.1.2012 jsme se vyjádřili k znění návrhu zadání územní studie Žlutý kopec, které připravuje Odbor územního plánování a rozvoje brněnského magistrátu, a zaslali je na vědomí tomuto odboru a Městské části Brno-střed.

2.1.2012 jsme se opětovně obrátili na Odbor životního prostředí na naši radnici s novými návrhy na umístění chybějících kontejnerů na separovaný odpad (PET, papír) v další oblasti Pisárek a okolí Barvičovy ulice.

 

Share on Facebook

2011

29.12.2011 jsme u stavebního úřadu podali připomínky do územního řízení na rozšíření domu na Františky Stránecké 4.

27.12.2011 jsme se obrátili na Odbor životního prostředí na naši radnici s žádostí o umístění nových kontejnerů na separovaný odpad (PET, papír) v oblasti Pisárek. Většina kontejnerů byla následně opravdu umístěna - děkujeme!

22.12.2011 jsme rozžali již třetí Vánoční strom(ek) Masarykovy čtvrti na Lerchově ulici.

15.12.2011 se zástupci výkonného výboru zúčastnili informativní schůzky na Brněnských komunikacích ohledně budoucí podoby Vaňkova náměstí a vznesli k ní své připomínky.

10.12.2011 bylo OSMČ zařazeno do Encyklopedie města Brna . 

16.11.2011 jsme se napsali Magistrátu města Brna, aby lépe trasoval cestu do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy (osvědčenou vyšlapanou stezkou) a ušetřil tak jak peníze, tak stromy, které by bylo nutno pokácet.

12. 11. 2011 předseda sdružení coby zástupce veřejnosti v rámci vypracovávání konceptu nového brněnského územního plánu dopisem požádal příslušný Odbor územního plánování a rozvoje o schůzku, aby i tento odbor coby garant zpracování co nejdříve a nejvíce akceptoval připomínky k lokalitě Masarykovy čtvrti. Odbor nám v prosinci  odpověděl  poněkud vyhýbavě.

1. 11. 2011 jsme se zúčastnili pravidelného setkání brněnských občanských iniciativ.

11. 10. 2011 se konala veřejná valná hromada OSMČ spojená s prohlídkou nově zrekonstruovaných prostor hvězdárny na Kraví hoře.

 

Dřívější aktivity můžete nalézt třeba v našich Zpravodajích.