Kontakt

Oficiální sídlo sdružení:

Preslova 50

602 00 Brno

 

Adresa pro doručování:

Lerchova 21

602 00 Brno

 

Elektronická komunikace:

osmc@email.cz

Facebook

Facebook:

Občanské sdružení Masarykova čtvrť