Novinky

Setkání s primátorkou ohledně areálu na Lerchově

17.10.2019 17:00
Skoro půl roku jsme s dalšími iniciativami (NF Lerchova otevřeno všem, Orel Masarykova čtvrť) museli čekat, než nás přijme primátorka města Brna Markéta Vaňková, abychom slyšeli její názor na budoucí využití bývalého vojenského areálu. Mezitím se - už i jejím hlasem - odehrálo zastavení...

Podali jsme podnět na zřízení přechodu na Mučednické

08.10.2019 20:39
8. října 2019 jsme podali podnět na zřízení přechodu pro chodce na Mučednické u zastávek MHD u Kounicových kolejí. Reagujeme tak na Vaše podněty. Nyní bude podnět posuzován na magistrátu a v případě kladného posouzení začne zdlouhavý proces jeho projektování a realizace.

Přechod na Barvičově do konce roku 2020?

06.10.2019 09:29
S určitým odstupem jsme se na Odboru dopravy opět zeptali, jak daleko je příprava přechodu pro chodce na Barvičově u bývalého Horizontu, který jsme díky Vašim podnětům iniciovali. Proces přípravy a schvalováni projektové dokumentace je v chodu, ale i tak úředníci odhadují, že s realizací to vypadá...

Přechod na Barvičově do konce roku 2020?

06.10.2019 09:28
S určitým odstupem jsme se na Odboru dopravy opět zeptali, jak daleko je příprava přechodu pro chodce na Barvičově u bývalého Horizontu, který jsme díky Vašim podnětům iniciovali. Proces přípravy a schvalováni projektové dokumentace je v chodu, ale i tak úředníci odhadují, že s realizací to vypadá...

I v roce 2020 mine rezidentní parkování Masarykovu čtvrť

25.09.2019 15:14
Dnes 25.9.2019 byl radními města Brna schválen harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro příští rok. Rezidentní parkování se rozšíří do dalších jedenácti oblastí, kde však Masarykova čtvrť chybí! V našem okolí (za Údolní) vzniknou zóny C, kde mají návštěvníci první hodinu...

Možnost připomínkovat nové změny územního plánu města Brna - Rezkova + Tomešova/Tvrdého

22.09.2019 18:43
Do 28. října každý z nás může připomínkovat změny Územního plánu města Brna. Ty jsou nyní projednávány v tzv. „zkrácenému postupu pořízení“ – kdy se jedná se o změny, které nejsou dotčeny Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a které nejsou změnami systémovými. Brno chce takto...

Nový pokus o přestavbu Wolkrovy 10 na bytový dům

18.09.2019 22:25
Společnost  RCHB  s.r.o. zkouší další pokus o přestavbu domu na Wolkrově na bytový dům. Na stavebním úřadě právě začíná společné stavební a územní řízení pro záměr bytového domu o 4 bytových jednotkách. Stavební úpravy budou provedeny ve stávajících podlažích 1.NP-3.NP, kdy dojde k úpravě...

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA BUDOUCÍ ZÁSTAVBU ŽLUTÉHO KOPCE ZAČÍNÁ!

12.09.2019 15:51
V září 2019 vyhlásila radnice Brno-střed zadávací podmínky užší urbanisticko-architektonické soutěže na budoucí zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně. Soutěžním zadáním – cílem je v území Žlutého kopce na Starém Brně navrhnout funkční rozdělení na zónu umožňující zástavbu a zónu veřejné...

Snažili jsme ochránit spánek lidí z Pisárek

11.09.2019 21:12
11. září 2019 se naši zástupci v Zastupitelstvu Brno-střed snažili po zkušenostech od lidí, co bydlí v Pisárkách, omezit výjimky z nočního klidu pro akce na výstavišti – zejména u Majálesu 2020. Návrh zněl po dva dny (30.4. a 1 .5.) možnost rušit noční klid až do 4 do rána. Náš protinávrh na...

Podpora méně intenzivnějšímu veřejnému osvětlení na Údolní

28.04.2019 23:04
Z našeho FB už víte, že obyvatelé z rekonstruované části Údolní se potýkají se silným veřejným osvětlením, které není dobré pro lidi, ani pro zvířata. Chvályhodně nesedí s rukama v klíně, ale aktivně se vydávají prosit zainteresované orgány a politiky, aby dané...