Sekce

Konkrétní oblasti našeho zájmu naleznete vlevo v MENU, níže je uveden obecný přehled činnosti OSMČ 

 • Péče o historický odkaz
  • organizování besed
  • shromažďování materiálů (články, obrázky, mapy)
  • publikační a propagační činnost
 • Územní plánování a stavební činnost
  • Kraví hora (park, údržba a obnova zeleně, dětská hřiště)
  • Sportovní a reakreační areál Kraví hora
  • Parcela po vojácích na Lerchově ulici - náměstí Míru
  • Vaňkovo náměstí, Žlutý kopec (kruhový objezd, park, sportoviště)
  • Helgoland
  • Wilsonův les
  • tzv. vládní vila
  • sběrná střediska tříděného odpadu
  • výběhy pro psy
  • dostavby a přestavby stávajících objektů, proluky
 • Doprava
  • dopravní obslužnost území
  • obnova a údržba komunikací
  • bezpečnost (přechody, jednosměrky)
  • čištění ulic
  • návaznost na dopravní řešení města
 • Životní prostředí
 • ochrana přírody, krajiny a zeleně, její obnova a další rozšíření
 • účast na řízeních o kácení dřevin rostoucích mimo les

 

 • Spolupráce s veřejnými institucemi, podniky, sdruženími a se všemi, kdo na území působí regulerně a ku prospěchu obyvatel
 • Péče o udržení stávajících hodnot kvality bydlení, veřejných prostor

ZPRAVODAJE s informacemi o činnosti sdružení naleznete ZDE