Masarykova čtvrť z pohledu satelitu (www.mapy.cz)

Masarykova čtvrť v roce 1989, Geodetický a kartografický podnik Praha.

Masarykova čtvrť v roce 1972. Kartografie, Praha.

 

 Území dnešní Masarykovy čtvrti v roce 1888; Plán města Brna, Dr. Karel Schober.

 Území dnešní Masarykovy čtvrti v roce 1836 - 1852; www.mapy.cz