ZAJÍMAVOSTI

Obyvatelé sobě

Následováníhodný příklad iniciativy aneb Dědeček a lavičky

Následováníhodný příklad iniciativy aneb Dědeček a lavičky
Jeden obyvatel širšího okolí Masarykovy čtvrti (říkejme mu prostě Dědeček – OSMČ jeho jméno zná, ale dotyčný si žádnou popularitu nepřál, byť by si ji zasloužil) vodívá vnuka do školky kolem zanedbaných laviček na Žižkově ulici u Gymnázia Matyáše Lercha. Stačil malý povzdech tohoto dítka a náš...

Serál LN Manželky premiérů - Ostravská Hillary, Lidové noviny 24.2.2012 o Pavle Topolánkové

Velmi malou svatbu jen s nejbližšími členy rodiny měli na brněnské radnici ro a den poté, co se seznámili. Po obřadu jeli na "svatební cestu" tramvají na koupaliště Kraví hora, svatební noc strávili v hotelu Slovan. Další den se každý vrátil na svůj pokoj na koleji.

________________________________________________________

Starobrněnské noviny, prosinec 2013

Starobrněnské noviny, únor 2012

Starobrněnské noviny, listopad 2012

________________________________________________________

 

 

Střípky z historie hvězdárny na Kraví hoře

Vybráno z publikace Jiřího Duška Půlstoletí brněnské hvězdárny, tisíciletí brněnské astronomie z r. 2010.

Počátek budování hvězdárny - 1949

 

  • Rok 1968 byl neobvyklý i hektický. Po začátku okupace 21. srpna byla hvězdárna plná účastníků praktika pozorování proměnných hvězd. Takže první problém byl s jejich bezpečnou dopravou do míst bydliště, často vzdálených stovky kilometrů od Brna. Druh zvláštní situace nastala poté, kdy si po obsazení Česko­slovenského rozhlasu a televize Brno jeho pracovníci vytipovali několik míst, odkud by mohli dál vysílat. Jednou z možností byla i kopule hvězdárny. Dokonce na Kraví horu přijel přenosový vůz, který se pak nějakou dobu „ukrýval“ v místní zeleni. Nakonec se však vysílalo z jiného místa Jiráskovy čtvrti. Vzpomínkou na tuto událost se stala dokonalá ztráta všech sešitů návštěvnosti planetária od roku 1961 do roku 1968, v nich figurovala jména pracovníků hvězdárny. Byly ukryty před nepovolanými zraky tak dobře, že se dodnes nenašly...
 
  • V roce 1972 navštívil hvězdárnu sovětský kosmonaut Viktor Grobatko, který měl za sebou pětidenní výpravu na lodi Sojuz 7 a před sebou další dvě podobné mise. Při této výjimečné příležitosti získal park na Kraví hoře vyasfaltované cesty… Chybička se nakonec stejně vloudila: Gorbatko se objevil o hodinu dříve než žáci, kteří ho měli vítat.
 
  • Mezi zaměstnance hvězdárny patřila v 80. letech i paní Marie Tomanová. Její pracovní zařazení - uklízečka. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby vsak tato příjemná paní neměla pro hvězdárnu nedozírnou cenu: její manžel byl místopředse­da Krajského národního výboru, který měl na starosti hospodářskou činnost. Slovo dalo slovo a vždy iniciativní Zdeněk Okáč tohoto soudruha navštívil, vysvětlil mu situaci a přesvědčil ho, že Brno bez nového planetária, které zajistí kvalitní výchovu k vědeckému světovému názoru, prostě „nemůže existovat”.  Výsledkem jednání bylo zakoupení projekčního přístroje Spacemaster, jenž byl dodán do Brna v roce 1984. Vzhledem k tomu, že zatím nebyla z finančních důvodů postavena nová kopule, putovalo zařízení po různých klimatizovaných skladištích (Mosilana Brno, Vysoké učení technické..), než v roce 1991 nastálo zakotvilo v nové kopuli.
 
  • O přednášky Žeň objevů Jiřího Grygara (který mj. na naší hvězdárně „vyrůstal“ – dokonce se pochlubil, že od doby budování lidové hvězdárny má na malíčku jizvu od nepatrného ukládání kamenů do základů) byl takový zájem, že lidé běžně postávali pod otevřenými okny malého přednáškového sálu. Později byl zajištěn zvukový přenos k reproduktorům, zavěšeným na stromech v parku, a televizní okruh pro černobílé obrazovky rozmístněné v malém planetáriu.
 
  • Když přelétala okolo kometa Hale-Bopp přišlo se 1. dubna 1997 podívat na hvězdárnu neuvěřitelných 640 platících diváků… S ohledem na to, že poté došly vstupenky, odhaduje se skutečný počet na nejméně dvojnásobek.
 
  • Půlmiliontého návštěvníka přivítala hvězdárna počátkem roku 1973, miliontého roku 1982 a jeden a půlmiliontého roku 1990.