VYHLÍDKY na město Brno z Masarykovy čtvrti

Studie Vyhlídky na Brno (2008), která vychází ze stejnojmenného projektu, popisující vyhlídková místa v Brně, vyzdvihuje hned čtyři vyhlídkové body, ležící v Masarykově čtvrti.

Studii zpracoval Karel Hudec, fotografie pořídil Milan Peňáz. V tištěné podobě je možné si studii zapůjčit v knihovně Ekologické poradny Veronica; v elektronické podobě je k nahlednutí zde.


1. Wilsonův les 
Pohled z vyhlídky

Horizont: Středem pohledu jsou Žabovřesky s protějším svahem Palackého vrchu a prolom Svratky z Žabovřeské kotliny k Bystrci, obzor na Z uzavírá Holedná. Dále k S a SZ jsou to za hřbetem Králova Pole Vranovské a Soběšické lesy, Lesná, obzor na V uzavírají některé budovy Brna a Hády.
Popis současného stavu: Výhledových bodů je možných uvažovat několik. Ze svahu západně od umělé sjezdovky je pohled více omezen jen po Žabovřesky, rozšiřuje se však na Jundrov až Kamenný mlýn, tato místa jsou většinou zarostlá křovinatým lesem s velkým podílem akátů. Další možné místo je můstek nad sjezdovkou, odkud je průsekem pohled do Žabovřesk a do prolomu Svratky. Existence této vyhlídky je spojena s existencí sjezdovky a při uvažovaném zalesnění je potřeba místo řešit. Směrem k V je nejvhodnější místo pod alumnátem, mezi ulicí Dostálovou a okrajem lesa, pod koncem ulice Barvičovy. Toto místo je zarostlé pouze bylinnou vegetací a několika křovinami. Optimální výhled by byl se střechy bývalého alumnátu, což však patrně není dosažitelné.
Územní vztahy: Místo je dobře přístupné z konečné stanice trolejbusů na Barvičově ulici a další možné body pak parkovými cestami. Využíváno je ke krátkodobé rekreaci některými skupinami obyvatelstva (důchodci, matky s dětmi, jogging).
Záměr využití: Jen jako vyhlídkové body, i když u ulice Dostálovy by nebyla vyloučena možnost komerčního využití. Uvažovaná opatření: Vhodné by patrně bylo kulturní doplnění a u ulice Dostálovy i dětské hřiště. Na západním svahu by bylo nutné vybrat vhodný bod a upravit ho včetně průseku k výhledu při zalesňování sjezdovky. Všude pak orientační zákres.
Konfrontace se současnou územně-plánovací dokumentací: Nutno sladit s rekreační funkcí lesoparku, u bodu na ul. Dostálově zkonfrontovat s územním plánem.
Poznámky: Fotografie je z lávky na bývalém lyžařském svahu  

Pohled z vyhlídky

2. Stránice - Barvičova
Horizont: Především Pisárecká kotlina s výstavištěm, lemovaná pásem lesa na pravém břehu Svratky od Juranky na Z přes Strážnou a Červený kopec, za tímto pásem pak dominuje hlavní budova Státní fakultní nemocnice Bohunice a podle výšky místa i další body po Pavlovské vrchy. Směrem k JV se otvírá pohled do Svrateckého úvalu, na Tuřanskou terasu a vzdálenější kontury Prateckého návrší až Ždánického lesa.
Popis současného stavu: Vzhledem k pokračující zastavěnosti celého jižního svahu Stránic pod alumnátem je výběr obtížný, většinou je omezen jen na průhledy mezi domy. Pohled byl využíván z restaurace Horizont.
Územní vztahy: Celé místo je běžně dostupné trolejbusy MHD (Barvičova, Preslova) a autem.
Záměr využití: Jen jako vyhlídkový bod.
Uvažovaná opatření: Vyhrazení malé plochy pro vyhlídkový bod s orientačním zákresem.
Konfrontace se současnou územně-plánovací dokumentací: Zjištění možnosti nalézt vhodné volné místo.
Poznámka: Fotografie od konečné zastávky trolejbusu.

 3. Stránice - Žlutý kopec  

Pohled z vyhlídky

Horizont: Středem pohledu je Staré Brno, s klášterem v popředí, dále pak pokračuje jih Brna do úvalu Svratky, s ohraničujícími pahorky: na V jsou to jižní svahy Špilberku, Tuřanská terasa, Pratecké návrší s Mohylou míru, dále Výhon a Pavlovské vrchy, k Z pak Bobravská vrchovina za Ústředním hřbitovem a Červený kopec za Výstavištěm.
Popis současného stavu: Na hraně bývalé cihelny pod ulicí Tomešovou je upraven vyhlídkový bod, s lavičkami a malým dětským hřištěm na pěšině v křovinami zarůstajícím svahu. Jinak v celém prostoru běžně dostupná místa jsou k výhledům na Brno zcela bezcenná, vše beznadějně zarostlé a navíc vše překvapivě i dosti zdevastované, nepořádek.
Územní vztahy: Pěším z ulice Tomešovy, nebo z betonové cesty procházející mezi zahrádkami z ulice Pivovarské na Tomešovu. Na ulici Tomešově je možné zaparkovat auto. Místo je využíváno především místními důchodci, dospělými s dětmi nebo skupinami mládeže.
Záměr využití: Místo u ul. Tomešovy ponechat v současné funkci.
Uvažovaná opatření: Na tomto místě jen drobné úpravy a udržování místa, instalace orientačního zákresu. Zpřístupnění nějaké lepší vyhlídky pro veřejnost by bylo velmi obtížné; vyžadovalo by si rozsáhlé kácení dřevin, terénní úpravy, případně i vybudování vyhlídkové věže.
Konfrontace se současnou územně-plánovací dokumentací: Jen vyloučit případné tlaky na jiné využití místa. Vybudování větší vyhlídky by vyžadovalo zřejmě složitější jednání.
Poznámka: Jediné skvělé vyhlídkové místo je vrch terasy nové přístavby Bakešova pavilonu MOÚ, zatím volně přístupné pomocí kovového spirál. protipožárního schodiště. K fotografování je vhodná doba odpoledne.  

4. Brno-střed - Kraví Hora 

Pohled z vyhlídky

Horizont: Bližší pohledy na Brno, zejména na vnitřní SZ část (Veveří, Úvoz), obzor je uzavřen typickými brněnskými dominantami - Špilberkem, Petrovem, Hádami, Soběšickými a Vranovskými lesy, na J se otvírá pohled do Dyjsko-Svrateckého úvalu.
Popis současného stavu: Výhled je možný z několika míst, není však s ním počítáno v parkových úpravách veřejných ploch, velkou část překrývá vzrostlá zeleň areálu VUT a z nižších míst i stromy v zahrádkách. Nejvyšší místo zabírá hvězdárna a planetárium. Její okolí je však beznadějně zarostlé, velmi špatný je výhled i z terasy hvězdárny. Nejlepší je výhled ke středu města od koupaliště ze stanoviště plavčíka nebo střechy hlavní budovy koupaliště, což ale není běžně přístupné. Další možná vyhlídka je ze schodů od Grohovy ul.
Územní vztahy: Místo je běžně dostupné pěšky od tramvají (Nám. Míru nebo z Veveří), využíváno je především ke krátkodobé rekreaci místních obyvatel, zejména rodiči s dětmi.
Záměr využití: Zřízení vyhlídkového bodu.
Uvažovaná opatření: Přednostně vyhledat určitý bod, na kterém by byla možnost realizovat další opatření. Zřejmě vhodné vyhlídkové místo by bylo v areálu koupaliště, které by mohlo být využíváno jeho návštěvníky. Pro další veřejnost by bylo možné upravit místo na schodech na Grohovu, kde by ale bylo nutno odstranit pár stromů a keřů (většinou akáty).
Konfrontace se současnou územně-plánovací dokumentací: Zahrnout záměr do územního plánu úprav Kraví hory. Poznámka: Fotografováno z můstku pro plavčíka na koupališti a ze schodů na ul. Grohova.