EKOMAPA

 

Ekomapu připravil Ekologický institut Veronica. Nově vytvořená interaktivní ekomapa je určena všem obyvatelům a návštěvníkům Brna, kteří se chtějí seznámit s různými službami, možnostmi ale i krásami, které úzce souvisí se životním prostředím a přírodou.

Na Ekomapě lze najít místa, kde se nachází organizace, které se zabývají životním prostředím a jeho ochranou, prodejny biopotravin, místa prodeje lokálních potravin, nejbližší sběrné středisko odpadů, ale i studánky, naučné stezky, zajímavé vyhlídky na město apod.

Ekomapu najdete ZDE.