KONCEPT ÚPmB

Město Brno připravilo koncept nového Územního plánu města Brna. Na další desetiletí to bude hlavní a závazný dokument celého města, určující, co se na kterém pozemku smí postavit, jaké může mít stavba využití nebo výšku atd. I proto je tento podklad důležitý pro celou Masarykovu čtvrť a její další směřování.

Koncept byl předložen ve dvou základních verzích – každá z nich se nějak liší, a to i v rámci naší čtvrti. Předložené varianty jsme analyzovali a tam, kde se domníváme, že by měl koncept vypadat jinak, jsme připravili tzv. připomínky, které budou následně předloženy kompetentnímu orgánu.

Aby tyto připomínky byly více respektovány, pokusili jsme se shromáždit alespoň 200 podpisů pod text připomínek a zmocnění (viz níže), což se nám podařilo a celkem se sešlo úctyhodných 2164 podpisů!

DĚKUJEME VÁM VELMI ZA VAŠI PODPORU! 

Dvě veřejná projednání Konceptu se uskutečnila 22. a 23. února v sále Břetislava Bakaly na Žerotínově nám. Do 10.3.2011 bylo pak možno podávat námitky a připomínky ke konceptu, což jsme také učinili - fotografie z podání našich námitek k oblasti Masarykovy čtvrti naleznete ZDE.

Nyní se čeká, jak námitky zpracuje a odůvodní Odbor územního plánování a rozvoje MMB a co z nich převezme do dalšího stupně vypracovávání územního plánu, což je však nejspíše otázkou měsíců.

 

Share on Facebook

Připomínkování konceptu územního plánu a využití institutu zástupce veřejnosti podpořilo sdružení NESEHNUTÍ jakou součást aktivit podpořených Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva.

DĚKUJEME !!!!

Ke stažení a informace

Setkání s náměstkem primátora a vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje - 23.1.2012

21.02.2012 11:39
Zástupce veřejnosti (terminus technicus stavebního zákona, pro člověka, kterému obyvatelé dali plnou moc k zastupování v rámci uplatňovaní shodných připomínek pro zpracovávání územněplánovacích dokumentů) a zároveň předseda našeho sdružení Michal Závodský spolu s dalšími třemi spolupracovníky se v pondělí 23. ledna 2012 setkal nad připravovaným Konceptem nového územního...

Odpověď OÚPRu na naši výzvu k setkání

06.01.2012 23:22
Odbor územního plánování a rozvoje nám odpověděl, že se s námi "samozřejmě" může setkat, ale takové setkání "nemá podstatný vliv, neboť o výsledné podobě nového územního plánu budou rozhodovat samosprávné orgány města." Je však třeba dodat, že politikům bude předložen materiál právě od Odboru územního plánování a rozvoje a nelze u nic očekávat, že by šli proti danému odbornému odboru, takže...

12.11.2011 jsme vyzvali příslušný odbor, aby sezval setkání nad našimi námitkami ke Konceptu ÚpMB

12.11.2011 11:24
Naši výzvu si můžete přečíst ZDE.

Znění připomínek ke Konceptu ÚPmB a zmocnění

09.12.2010 13:34
Připomínky do konceptu ÚpmB - Masarykova čtvrť.pdf (189 kB)  

Přehled požadovaných změn v Masarykově čtvrti (včetně názorných obrázků)

09.12.2010 12:35
OSMČ ke konceptu územního plánu 2010 - web.pdf (1,2 MB)  

Vysvětlení našich připomínek v kostce

09.12.2010 12:34
Vysvětlení k připomínkám do Konceptu ÚPmB - final.pdf (193,5 kB)    

Z médií

Jak zasáhnout do územního plánu - MFD 3-2-2011 - low.jpg (166,7 kB)

 Další mediální ohlasy najdete ZDE.

ÚZEMNÍ PLÁN NAMÍCHNUL BRŇANY
Autor: METRO    pátek, 25 únor 2011 11:59     
Už jenom necelé dva týdny mají lidé na to, aby se vyjádřili k rozvoji svého města Námitky a připomínky se přitom už teď ozývají z různých koutů moravské metropole.

Pokud se chcete podílet na rozhodování, kudy povedou nové silnice, kde vzniknou nové domy či sportoviště a kde naopak zůstane vše při starém, máte poslední šanci. Ke třem konceptům nového územního plánu Brna lze podávat námitky a připomínky už jen do 10. března.

Mnoha Brňanům se ovšem návrhy na změny v jejich sousedství nelíbí už teď. V současné době tak plánují podat námitku k územnímu plánu minimálně tři desítky různých iniciativ nebo jednotlivců. Jejich počet průběžně narůstá. Odklad prozatím dostaly městské části, které budou nejspíše moci své připomínky a námitky sdělit městu až do dubna.

Připomínku k územnímu plánu může vznést každý a město ji při tvorbě konečné podoby územního plánu může zohlednit. Naproti tomu námitku vznášejí buď vlastníci nemovitostí zasažených novým územním plánem nebo „zástupci veřejnosti“, kteří pro ni získají nejméně dvě stovky podpisů. S námitkou se musí město vypořádat a její schválení či neschválení odůvodnit. „Lidé nejčastěji podávají námitky ohledně rušení zahrádkářských kolonií, dopravy či místních problémů například s omezováním veřejné zeleně. Tématem je ale stále i odsun nádraží,“ říká Milan Štefanec z organizace Nesehnutí, která pořádala školení pro Brňany nespokojené s podobou nového územního plánu.

Asi nejznámější kauzou, která se v rámci projednávání územního plánu řeší, je otázka vedení silnice R43, kterou by část Brňanů ráda viděla za hranicemi města. S touto variantou ovšem počítá jen jeden z navržených konceptů.

Námitku se chystá podat i samotné Nesehnutí, které se chce zasadit především o jasné vymezení ploch, kde mohou vyrůst nová velká nákupní centra. Tím by byla umožněna jejich lepší regulace a podpora vzniku menších obchodů.

Řadu emocí vzbudily koncepty nového územního plánu v Medlánkách. Podle jednoho z návrhů by totiž měla v jejich okolí vzniknout nová výstavba a komunikace propojující městskou část s Bystrcí, Komínem a areálem pod Palackého vrchem.

Část místních obyvatel tyto projekty odmítá s tím, že by přinesly do oblasti více aut a zasáhly chráněná území.

„Již výstavba sídliště Kouzelné Medlánky přinesla značné zvýšení hlučnosti a prašnosti. Se vznikem nových domů a silnic by se situace stala neúnosnou,“ argumentuje Libor Fuka ze sdružení Občané pro Medlánky a připomíná, že podle zadání územního plánu mělo dojít k výstavbě pouze na jihu města.

Námitky proti podobě konceptů nového územního plánu se ale ozývají i z dalších lokalit. Například občanské sdružení Masarykova čtvrť plánuje vystoupit proti změnám, které by zde umožnily růst další bytové výstavby a zmenšení ploch vyhrazených zeleni.

„Prioritou je pro nás především nová podoba náměstí Míru a Žlutého kopce,“ vyjmenovává hlavní místa, kde by podle jedné z variant plánu mohlo k výstavbě dojít, předseda organizace Michal Závodský.

Plány na změnu podoby náměstí Míru vyvolaly řadu ostrých diskuzí již v minulých letech, kdy zde měl vyrůst několikapatrový rezidenční dům Wilson.


Otázka výstavby obytných domů se řeší také v městské části Jundrov, kde by podle jedné ze tří variant nového územního plánu mohlo být nově zastavěno více než šedesát hektarů místní zahrádkářské kolonie Juranka.

Námitky ovšem přicházejí i z celé řady dalších lokalit. Jak upozorňuje Milan Štefanec z Nesehnutí, nejspíše bude podána také celá řada námitek a připomínek, které řeší jen problémy jedné ulice či konkrétního pozemku.

„Lidé nejčastěji podávají námitky ohledně rušení zahrádkářských kolonií, dopravy či místních problémů. Tématem je i odsun nádraží.“ MILAN ŠTEFANEC, NESEHNUTÍ Kdo si stěžuje Námitky na novou podobu brněnského územního plánu hodlají podat mezi jinými také občané z Bystrce, Maloměřic, Kohoutovic, Slatiny nebo zástupci zahrádkářů z Kraví hory.