Ptáčkobody

V návaznosti na postupující rekonstrukci Wilsonova lesa a cíle OS Masarykova čtvrť, ovšem i naše reálné možnosti, jsme přemýšleli, jak bychom mohli také přispět svou troškou do mlýna. Na začátku roku 2012 začalo naše sdružení realizovat ideu tzv. Ptáčkobodů. Už samotný, záměrně laškovný název má vyjadřovat podstatu těchto „zařízení“. Základem je totiž vytipování několika míst ve Wilsonově lese, kam by šlo koncentrovaně umístit kombinaci lehce přístupných krmítek pro ptáky a různých budek či jiných úkrytů pro nejrůznější létavce. Chceme tak všem (malým, velkým…) návštěvníkům lesoparku při jejich procházkách umožnit jednoduše, zábavně a nenuceně pomáhat přírodě (zejm. přikrmování v zimě) i se kochat pohledem na slétávající se nebo hnízdící ptáky, tak pomoci fauně v našem nejbližším okolí. Věříme, že takový malý příspěvek se nám všem bohatě vrátí.

V únoru 2012 jsme požádali a dostali nadační příspěvek na tuto akci od Nadace Veronica – z jejího programu Společně pro Brno. Na začátku března ve spolupráci s ornitologem doc. RNDr. Karlem Hudcem, DrSc. jsme vybrali dvě stanoviště v horních partiích Wilsonova lesa u Biskupského gymnázia a rozhodli o konkrétních typech budek. Na přelomu března a dubna 2012 byly vyráběny budky a krmítka. Původně jsme sice zamýšleli budky zakoupit, ale nakonec se podařilo čistě kupní činnost přeměnit ve tvořivou, kdy jsme do výroby zapojili i děti a členy sdružení, takže budky budou z části opravdu přímo naše vlastní  výtvory.

V polovině dubna přišel zásadní okamžik vlastní instalace budek - spolu se specialistou na stromolezectví Ing. Jiřím Zapadlem bylo u Biskupského gymnázia nainstalováno celkem šest budek - 2x pro netopýry, 1x pro puštíky, 2x sýkorkovník a 1x špačkovník. Volili jsme celkem dostatečné výšky (nejen z ornitologických důvodů, ale i kvůli případným nenechavcům), což se bez pořádného žebříku neobešlo - zejména puštíkovník dal pak hodně zabrat (pár kilo ta už spíše bedna má). Budky jsou zatím nenatřené (nenafermežované), aby chemická "vůně" ptáky neodrazovala - počítáme s tím až v průběhu příštího roku, kdy už taky více barevně zajdou a zapadnou lépe do lesa. Budky jsou na stromech připevněny nejšetrnější (byť ne tou nejestetičtější) variantou - přes provazy. Poslední budku jsme již zavěšovali za pořádného aprílového deště, ale za to jsme byli odměněni krásnou duhou. Doufáme, že je to určitě dobré znamení:-)

Následně jsme pozastavili realizaci instalací krmítek, protože jsme se rozhodli tak udělat až na začátku podzimu, aby se na nich někdo přes léto nevyřádil. Zároveň se dolaďovala grafickou podoba loga a informačních panelů. Krmítka i popisy Ptáčkobodů o velikosti A3 se pak zavěšovali na konci října, těsně před slavnostním křtem. Dvě krmítka najdete v blízkosti vyhlídkového altánu a dvě u stezky souběžné s Barvičovou ulicí. Už krátký "testovací provoz" se slunečnicí krásně ukázal, že si ptáčci rychle zvyknout a rádi pohodují. 

Ve čtvrtek 25.10.2012 jsme pak pozvali všechny obyvatele naší čtvrti, aby spolu s námi Ptáčkobody slavnostně pokřtili. Nachystali jsme malou výstavku kreseb dětí ze ZŠ na nám.Míru s ptačí tematikou a pro děti hru na Ptačí hnízda, kterou provázela a malou edukační vsuvkou (rozpoznávání ptačích hlasů apod.) obohatila naše členka Ing. Pavla Přikrylová s dcerou Klárkou. Ty se navíc postaraly také o malý vrchol odpoledne, když „přilétly“ v originálních veselých ptačích kostýmech hodné sovy a sojky, a tak módně dominovaly celému programu. Zatímco dítka živě soutěžila a nedala se odtrhnout od her, pokřtili jsme symbolicky naše Ptáčkobody, a to stylově: z nezaměnitelně známé lahve českého „šampaňského“ se na jedno z krmítek snesl proud slunečnicových semínek. Ta ostatně dostal každý z přítomných v podobě „startovacích“ napytlíkovaných dávek pro jejich další návštěvy lesoparku či domácí krmítka. Následně se dospěláci mohli vydat na krátkou procházku Wilsonovým lesem, kterým je provedl ornitolog Ing. Václav Prášek a výborná pracovnice Veřejné zeleně města Brna Ing. Alexandra Koutná. Oběma moc děkujeme. Účastníkům přiblížili některé detaily z přípravy i realizace rekonstrukce lesoparku („inventarizace“ ptačích druhů, vytipovávání doupných stromů atp.), stejně jako z brněnské ptačí říše.

Ptáčkobody tak byly slavnostně uvedeny do plného „provozu“ a nyní už je jen na nás, obyvatelích Masarykovy čtvrti a návštěvnících Wilsonova lesa, aby se těšili jak z nových ptačích příbytků, tak při svých procházkách nezapomínali na to vzít s sebou něco dobrého do krmítek (slunečnici, pohanku, proso, oves, pšenici, mák nebo drcené ořechy, jeřáb, ptačí zob nebo lojovou kouli atp.). Zkuste si vytvořit novou rodinnou tradici, kdy se svými ratolestmi pravidelně přijdete do Wilsonova lesa doplňovat nová krmítka – v nastávajícím zimním čase to platí dvojnásob.
Proč nedat na Vánoce takový pěkný dárek i našim opeřencům?

O našich ptáčkobodech natočila reportáž i Česká televize – podívejte se ZDE.

Celý postup realizace si můžete prohlédnout ve speciální fotogalerii a krátké video z říjnové křtu zase ZDE.

Přečtěte si článek Víte, kdo k Vám přiletí na zahradu? (Dům & bydlení, č. 44/2012) s obrázky ptáčků a dalšími praktickými radami.

Kde Ptáčkobody najdete?

 

Tento projekt z větší části finančně podpořila Nadace Veronica – ze svého programu Společně pro Brno.

Nadace Veronica získává prostředky od soukromých dárců i vlastní aktivní činností, kupř. i díky uměleckým benefičním aukcím Nadace Veronica nebo přes síť Obchodů Nadace Veronica.

Děkujeme za všechny zpěváčky i jiné létavce z Wilsonova lesa.

 

OSMČ děkuje za spolupráci a pomoc ornitologovi doc. RNDr. Karlu Hudcovi, DrSc., Základní škole nám. Míru v Brně, grafičce Magdě Dubové, manželům Suzovým a Ing. Jiřímu Zapadlovi (www.peceostromy.net).