BD TILIA

2016

Od léta 2016 zjišťuje developer situaci k novému záměru, kdy se vrací k šestipodlažní podobě (1 PP + 5 NP), kde by bylo celkem 17 parkovacích stání a 16 bytů a kanceláře. Nevýhodou záměru je - vedle počtu podlaží - že se snaží zcela využít dostupný pozemek – tzn. zanechává jen ten nejminimálněji předepsaný odstup od hranic pozemků a hned začíná plná stavba. Navíc má stát v blízkosti památkově chráněných objektů: hned vedle stojí Bakešova vila coby příklad vídeňské secese s anglickými vlivy a naproti Haasova vila od Ernsta Wiesnera.

 

před rokem 2016

Na Masarykovu čtvrť se valí další necitlivý developerský projekt – tentokrát s poetickým názvem Tilia (latinsky lípa), a to dle jeho situování: na konci ulice Lipové u křižovatky s Hlinkami. Vlastníkem pozemku je společnost Rezidence Lipová s.r.o., za kterou stojí společnost Linden capital a.s.

                                       

Původně se mělo jednat o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím (s parkování pro 17 automobilů a 19 bytovými jednotkami), pak se záměr snížil o jedno patro a nyní je na stole bophužel opět původní varinata s 5 NP.

První návrh vznikl v roce 2012 - odhlédneme-li od moderní architektury (nazveme-li tak „klasický“ developerský úsporný styl hranaté krabice) je zjevné, že objem stavby je jako pěst na oko. Stačí se podívat na vizualizace (autor ateliér VIZAGE s.r.o.), a to ještě nemáme projektovou dokumentaci s řezy, kde se ukážou výšky a přesné proporce celé bytovky. To, že záměr je developersky nafouknutý co to jde, svědčí i to, že si developer na podzim 2012 požádal u Odboru územního plánování a rozvoje (Ing. Zuzana Křenková) o zvýšení indexu podlažní plochy dotčeného pozemku ze stávající hodnoty 0,2 na 2,65 – tedy na více jak třináctinásobek!!

Masarykově čtvrti tak hrozí nejenom, že přijde o další zelenou plochu, ale zejména to, že se zde objeví velmi naddimenzovaná stavba mezi klasickými historickými rodinnými domy. Proti tomu jsme se ohradili dopisem na příslušný Odbor územního plánování a rozvoje. V únoru 2013 se za nás de facto postavila i stavební komise MČ Brno-střed, když doporučila, aby stavebník přizpůsobil svůj záměr měřítku a charakteru okolní zástavby.

Následně tak přišel "kompromisní" návrh, který ubral jedno patro (tzn. cca o 3 m nižší) a počítal s 16 byty a jednou kanceláří a parkováním pro 17 automobilů. V roce 2014 zahájil investor územní řízení, ale to bylo v březnu 2015 ze strany StÚ zastaveno, protože žadatel nedodal všechny potřebné podklady. Hned v červenci 2015 zahájil však nové územní řízení, ale bohužel opět s pětipodlažním záměrem a tentokrát již 21 byty. Proti tak objemné stavbě, navíc zcela zastavující daný pozemek, jsme podali do územního řízení v únoru 2016 námitky. Na naší stranu se přidala i městská část Brno-střed, která také jako účastník řízení uplatnila námitku, v níž požadovala snížení záměru alespoň o jedno patro. Řízení bylo ukončeno na konci května 2016 jeho zastavením, protože developer vzal svou žádost zpět. Ale dle posledních zpráv se nevzdává svého záměru s max. počtem podlaží, protože by se mu údajně stavba jinak "nevyplatila".
A opravdu: v roce 2017 začal developer nové územní řízení, kde už je na stole staronový záměr s šesti podlažími - tomu odpovídá pak výška na nejnižším bodu něco nad 17 metrů! Nově se zvýšil i počet bytů - z 21 na 24 (nejvíce, 13, jich je 2+kk), na které připadne 26 parkovacích stání. Objekt počítá mezi 51 – 63 obyvateli, což vzhledem k okolním spíše klasickým vilám, je celkem "kláda". Městská část Brno-střed (v gesci Ing. arch. Petra Bořeckého z ANO 2011) tentokrát s podobou záměru souhlasila :-( Není ani bez zajímavosti, že co do energetické náročnosti se developer „nepředal“ – je Céčková (vyhovující, tzn. aktuálně nejnižší dovolený stupeň u novostaveb :-(