Urbanisticko-architektonická projektová soutěž na budoucí zástavbu Žlutého kopce 2019 - 2020

Vítězný kompletní návrh soutěže - EA architekti s.r.o.

25.05.2020 21:02
Po právní bitvě a našich dvou odvoláních jsme od Městské části Brno-střed získali kompletní podobu vítězného návrhu na možnou budoucí zástavbu Žlutého kopce od architektonické kanceláře EA architekti s.r.o. Autoři: Ing. arch. Zdeněk Eichler a Ing. arch. Eva Eichlerová Spoluautor: Ing. arch....

Městská část bez zapojení lidí vybrala možnou budoucí podobu Žlutého kopce. Jaký je Váš názor – jak byste vítězný návrh doplnili Vy?

14.02.2020 20:57
14. února 2020 vyhodnotila porota soutěžní návrhy a jako jednoznačného vítěze určila po postupných čtyřech kolech hlasování jako jednoznačného (dokonce jednomyslně) návrh brněnské architektonické kanceláře EA architekti s.r.o., která tak vyhrála první cenu, s kterou je spojena odměna...

URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ NA BUDOUCÍ ZÁSTAVBU ŽLUTÉHO KOPCE ZAČÍNÁ !

01.10.2019 21:00
V září 2019 vyhlásila radnice Brno-střed zadávací podmínky užší urbanisticko-architektonické soutěže na budoucí zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně. Soutěžním zadáním – cílem je v území Žlutého kopce na Starém Brně navrhnout funkční rozdělení na zónu umožňující zástavbu a zónu veřejné...

Aktuální dění

Bývalou transfuzní stanici má získat MOÚ - červenec 2020

Zprávu o tom přinesla Rovnost 24.7.2020 - ke stažení ZDE Je to dobrá zpráva, ale muselo opravdu uplynout více jak 12 let, aby (zase) došlo na naše slova? O čem mluvíme? O využití bývalé transfuzní stanice. Od počátku, co se její provoz přesunul do Bohunic, jsme navrhovali, aby ji převzal...

Ze setkání OSMČ s vedením MOÚ 20. února 2020

Ve čtvrtek 20. února jsme se potkali s novým vedením Masarykova onkologického ústavu. Náš předseda Michal Závodský a místopředseda Igor Kyselka tak měli možnost poznat nového ředitele prof. MUDr. Marka Svobodu, Ph.D. Zlínský rodák, který ale Brno zná nejméně od svých vysokoškolských studií a...

Na Helgolandu 2 se realizuje nová úprava s vyhlídkou

Pracovně to nazýváme Helgoland 2 – území, které je za současnou upravenou plochou a za významným krajinným prvkem, mířící na jih. Tento prostor doposud zaujímalo do velké míry akáty zarostlé návrší, zčásti uměle nasypané organickým odpadem z okolních zahrádek. Jádro území tvoří stejný terestrický...

Z bývalé transfuzky nakonec zase domov pro seniory

Tragikomedie kolem bývalé transfuzn stanice pokračuje - po mnoha letech přemítání a úprav projektů se nyní Jihomoravský kraj ustálil na tom, že v areálu má v budoucnu vyrůst nový domov pro seniory. Netradiční na jeho vzniku má být to, že půjde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru formou...

Žlutý kopec zaplní domky a vily. Ale jak se tam dostat? MFD 17.12.2018

Jak by měl vypadat Žlutý kopec v budoucnu? Jisté je, že tam bude bydlet spousta lidí. Radnice teď připravuje soutěž pro architekty a urbanisty. Účastníci se poperou se složitým kopcovitým terénem a dopravou. Do oblasti totiž nevede žádná silnice. Stráně plné zahrádek a neuspořádaných staveb. Tak...

ŽLUTÝ KOPEC - HELGOLAND

První kroky rekonstrukce Vaňkova náměstí - bohužel mají svá ALE

Stavební úřad Brno-střed zahájil v létě 2012 územní řízení na rekonstrukci Vaňkova náměstí. Na konci července se pak konalo veřejné projednání záměru na stavebním úřadě. O radikální přestavbu a rekonstrukci požádalo a tedy i za něj odpovídá přímo naše město Brno (reprezentované zde Brněnskými komunikacemi). Bohužel neakceptovatlo naše stěžejní výhrady k předloženému záměru (viz níže pozitiva a negativa), což se odrazilo i v hojných námitkách sousedních obyvatel.

Bliží informace o záměru obsahuje buď průvodní zpráva nebo souhrnná technická zpráva z územního řízení, kterou jsme získali dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Do této lhůty uplatila řada místních obyvatel (zejména z přiléhajících bytových domů) k projektu své připomínky. Nejvíce vadila vlastní poloha nové rondelové křižovatky - umístit tak frekventovanou komunikaci do větší blízkosti obývaných velkých domů je opravdu krajně nešťastné a nezodpovědné. Dle všeho musel ohled k obyvatelům a pohodě bydlení ustoupit zájmu architekta na centrálně umístěný rondel a možnému umístění další dostavby Masarykova onkologického ústavu na úkor veřejného parku.
 

ZDE si můžete přečíst znění námitky našeho občanského sdružení.

27.8.2012 však pracovnice stavebního úřadu Brno-střed Ing. arch. Kateřina Zemánková vydala pro celou stavbu kladné územní rozhodnutí. V něm zároveň šmahem zamítla všechny uplatněné námitky obyvatel.

Stavební úřad na veškeré důvodné námitky (poškození pohody bydlení, zvýšení hluku, prachu, ne nezbytné přiblížení celé křižovatky obývaným domům) opakuje jako mantru jediné: Projektová dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou, která odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost vypracované dokumentace a k navrhované stavbě vydali kladné stanovisko dotčené orgány.  Podle předložené dokumentace a dokladů k územnímu řízení stavba neovlivní životní prostředí – nepřekročí limitní hodnoty uvedené v příslušných předpisech. 

Když místní lidé namítali, že zbytečné přiblížení vedení silnice blízko jejich oken do obývacích pokojů, ložnic apod. bude mít vliv na pohodu bydlení, kterou bychom si měli ve městě zejména chránit a bránit ji, tak stavební úřad lakonicky oponuje (str. 18 rozhodnutí): dle názoru stavebního úřadu předložený návrh umístění stavby splňuje tyto parametry a navrhovanou stavbou nebudou dotčeny chráněné hodnoty daného území.“

Dle stavebního úřadu je záměrem návrhu „skloubení zájmů silniční a pěší dopravy a snaha o humanizaci veřejného prostranství, zajistit estetickou hodnotu prostředí člověka-chodce“ (str. 19 rozhodnutí). Aneb jak úřední newspeak dokáže popsat na soudní lidi ohled neberouví dopravní stavbu.

Někdy bychom přáli pracovníkům stavebního úřadu MČ Brno-střed, aby pak bydleli a žili v těsné blízkosti jimi schválených „humanizovaných“ staveb a záměrů. Možná by radikálněji změnili své názory a nevypouštěli do světa nicneříkající floskule a začali se konečně zajímat o ty, jejichž zájmy mají coby orgán naší státní správy hájit především – o lidi, kterých se stavba nejvíce dotkne.

Že je však stavební úřad k něčemu takovému hluchý dokázal i tím, že se odmítl zabývat i výsledky oficiální ankety ohledně budoucí podoby Vaňkova náměstí. Ignoroval tak anketu vlastní městské čtvrti. Kdo se chtěl do řízení vyjádřit, mohl a že tak udělal dříve v nějaké anketě, to stavební úřad nezajímalo.

Stavební úřad je přesvědčen, že vybudování rondelu zklidní automobilovou dopravu a vybuduje funkční městský prostor s odpovídající vybaveností krátkodobé rekreace (str. 18 rozhodnutí). Myslíme si, že by se místní radši rekreovali v nějakém parku (třeba na Helgolandu), než u rušné kruhové křižovatky. A jestli jen díky rondelu  přestanou řidiči využívat zkratku Hlinky – Úvoz přes Vaňkovo náměstí, by bylo překvapení a asi inspirací pro všechna města světa: stačí mít město plné rondelů a nemusíte řešit automobilovou dopravu:-)

Když jsme chtěli, aby v záměru byly obsaženy i podzemní kontejnery na tříděný odpad (přeci jen na novém náměstí by se lépe vyjímali než klasické umělohmotné kontejnery), dočkali jsme se odpovědi: nejsou předmětem řízení o umístění stavba a basta.

Podobná odpověď i na naši připomínku, že by se spolu s Vaňkovým náměstím logicky měl uceleně řešit i související prostor Helgolandu, veřejného parku a sběrného dvora: součástí žádosti stavebníka nebylo řešení navazujícího veřejného parku a umístění střediska sběrného odpadu.

Je„radost“ mít takový stavební úřad, že...

Městská část (zejména starosta Libor Šťástka  ani za danou oblast odpovědný člen Rady Václav Mencl) se za své obyvatele nijak nepostavila, nepodpořila je a zůstala v územním řízení pasivní, byť má v územním řízení silné postavení účastníka řízení. Proč starosta pořádá ankety, když pak jejich výsledky pak nikde nevyužije, skoro až ignoruje a není schopen je ani váhou svého úřadu tlumočit stavebnímu úřadu? Není to smutné?

Vizualizace P.P. Architects s.r.o. Souhrnná technická zpráva 2012

Zde přinášíme malý výběr z toho, co záměr přináší:

NEGATIVA

 • rekonstrukce počítá se stavbou hlavního vstupu Masarykova onkologického ústavu přímo na Vaňkově náměstí, čímž by došlo k zastavení této cenné části, zmenšení budoucího parku a navýšení frekvence chodců v rámci Vaňkova náměstí, což zase zhorší plynulost dopravy, pro kterou se údajně rondel staví (dle všeho by se odstraňovala i část v rámci rekonstrukce část nově vysázeného stromořadí – takový malý Kocourkov)
 • rondel je umístěn zbytečně blízko bytových domů, a  to jen kvůli dostavbě MOÚ a protože se architekt toužil neochvějně „trefit“ do samého geometrického středu náměstí, resp. oblouku budov (oproti tomu původní návrh z r. 2001 počítal s oválným rondelem a dále od bytových domů)
 • záměr zcela nerespektuje oficiální anketu MČ Brno-střed na jejích stránkách a ve Zpravodaj a ineřeší se zároveň širší vztahy (mj. hned úprava veřejného parku)
 • zatím nenaceněný neurčitelný moderní umělecký artefakt uprostřed náměstí
 • doposud městskou částí Brno-střed neurčené nové umístění sběrného střediska
 • absentující možnost pro trolejbusy MHD jet blíže středu rondelu (kupř. alespoň jednou stranou kol), aby nemusely s cestujícími projíždět celou kruhovou křižovatku
 • zrušení zastávky u Mahenovy ul.  (přesunutí blíže Vaňkovou náměstí) a zastávky na Barvičově (směr do centra bude mít zjevně novou zastávku na Tvrdého)
 • zastavění dalších 262 m2 dosavadní zeleně

 

POZITIVA

 • blíže nespecifikovaný nový kiosek
 • zpřehlednění dopravy
 • nová parkovací místa (byť s parkovacím automatem a určená primárně pro MOÚ) a ukončení možnosti parkovat na chodnících
 • nový mobiliář

 

Na všechna negativa jsme již v r. 2011 upozorňovali jak architekty, tak Brněnské komunikace, leč zjevně marně…  Na nevyhovující názory místních se holt nějak zřetel brát nechce, byť se vše realizuje za městské peníze. A to za nemalé: architekti z P.P. Architects s.r.o. (přesto, že se při svém novém tvoření našeho Vaňkova náměstí místních ani nezeptali ani příliš nereflektovali výsledky ankety z r. 2011) zinkasovali za dokumentaci k územnímu řízení od města Brna 600.000,- Kč (včetně DPH). Stejná architektonická společnost má zpracovat i navazující dokumentaci pro stavební řízení a to má Brno stát dalších 888.000,- Kč (vč. DPH). 
 

Share on Facebook

___________________________________________

Vizualizace možné a OSMČ podporované podoby Vaňkova náměstí a veřejného parku u Helgolandu (Volební materiál ODS pro MČ Brno-střed, komunální volby 2010)

Jaká však bude realita? Dostojí politici radnice Brno-střed svým slibům?

Oddělí se část připravovaného parku a bude zastavěna Masarykovým onkologickým ústavem (zde je důvodová zpráva pro směnu a protokol o vlastním hlasování) ?

Share on Facebook

_________________________________________________________________________________

 Vážení obyvatelé,

OS Masarykova čtvrť zjišťuje názor lidí z blízkého okolí
na jednu z navrhovaných podob (viz vizualizace výše)

úpravy Vaňkova náměstí a lokality Helgoland.

 Bydlíte nejblíže – vyjádřete se (čím dříve tím lépe - stále sbíráme Vaše názory): osmc@email.cz

OSMČ by rádo usilovalo o:

 • realizaci VEŘEJNÉHO parku v celém prostoru Helgolandu se zvláštním důrazem na významný krajinný prvek Helgoland

 • umístění více zeleně mezi kruhovou křižovatku a obytné domy

 • posunutí kruhové křižovatky více od bytových domů

 • umístění dětského hřiště do nově budovaného parku

Z Vašich dosavadních reakcí:

 • "Bylo by vhodné posunout kruhovou křižovatku více od obytných domů, současně posunout i chodník pro pěší dále od obytných domů, vysadit více zeleně mezi obytné domy a chodník pro pěší."
 • "Vážení ! Děkuji za možnost vyjádřit se k úpravě Vaňkova náměstí. Jsem jednoznačně pro vybudování kruhového objezdu. Z mého pohledu pokládám za nutné, aby někde v této lokalitě našel své definitivní umístění také SBĚRNÝ DVŮR. Architekt si jistě s vhodným začleněním poradí. Chceme-li udržet v místě pořádek, zdá se to být nezbytné. ..."
 • "Dobrý den, podporuji snahu OSMČ ohledně úpravy Vaňkova náměstí a lokality Helgoland, zejména v bodech:

        -    umístění více zeleně mezi kruhovou křižovatku a obytné domy

        -    posunutí kruhové křižovatky více od bytových domů

        -   umístění dětského hřiště do nově budovaného parku"

______________________________________________________________________________________________

Na webu MČ Brno-střed probíhala anketa o podobě Vaňkova náměstí a Žlutého kopce (ZDE)

VÝSLEDKY: celkem 713 respondentů

78% si přeje zakončit Vaňkovo náměstí stromořadím a ne domy

62% si přeje řešit park s převahou stromů

48% si přeje dětské hřiště a 53% hřiště pro petanque

60% by doprostřed rondelu zvolilo okrasný záhon

_________________________________________

V Brněnském týdeníku (květen 2009) pan Ladislav Plch zveřejnil svůj článek "Brňané – znalci svého města, víte kde je Helgoland?",

 který si doporučujeme přečíst ZDE.