Nám.Míru - oprava

2019: Brno potichu chystá proměnu Nám. Míru

Už jednou jsme měli co do činění s návrhy úprav nám. Míru od Dopravního podniku města Brna, který doprostřed náměstí s klidem umisťoval i parkovací plochy. Nyní se potichu začala přes prázdniny rozjíždět podobná akce, kdy na základě pokynu z vedení města Brna proběhlo dne 21.6.2019 jednání za účasti náměstka primátorky Filipa Chvátala Ph.D., starosty MČ Brno-střed Vojtěcha Mencla a dalších zástupců DPmB, Kanceláře architekta města a OD MMB odkud vzešel úkol pro Odbor dopravy MMB najít technické řešení. OD MMB následně vytvořil Zadání Technické studie, který byl posléze schválen náměstkem primátorky Robertem Kerndlem a stal se podkladem pro vypsání veřejné soutěže.

O přípravě zadání Studie proveditelnosti obnovy veřejného prostoru Nám. Míru (TEXT ZDE) ani dalším průběhu jsme nebyli nijak informování a ani s námi (vámi) není  počítáno v tzv. výrobních výborech, které mají na výslednou podobu asi největší vliv.

V zadání se píše, že autoři mají přijít alespoň se třemi rozdílnými koncepcemi, cílem má být dosáhnout moderního pojetí prostoru náměstí například i navržením vhodných pozic pro rozšíření uměleckých instalací a že varianty budou pracovat s možností zachování Brněnky i její demolicí. Autoři se mají pokusit navýšit počet parkovacích stání a zajistit bezbariérovost prostoru.

--------------------------------------------

Zcela bez zapojení veřejnosti si Dopravní podnik města Brna v r. 2015 připravil dva alternativní návrhy řešení křižovatky na nám.Míru.

Ptali jsme se vás, co udělat jinak, nebo lépe, nebo zda jen nezlepšit aktuální rozvržení (kupř. zvýšení silnice - tzv. sdílený veřejný prostor a vytvoření rychlostní zóny 30).

Navrhovaná řešení se zdají preferovat spíše automobilovou dopravu, než pobytovou a centrální funkci náměstí Míru. 

Podklady najdete ZDE

K realizaci nakonec naštěstí nedošlo.

Z tisku

Křižovatka ve tvaru T, nebo kruhový objezd? Náměstí Míru změní vzhled - www.rovnost.cz 29.6.2015

29.06.2015 18:44
Brno - Tramvajová smyčka linky číslo 4 na náměstí Míru se do pěti let úplně změní. Dělníci tam postaví kruhový objezd. Místní se bojí, že poznamená vzhled Masarykovy čtvrti.   Centrum jedné z nejkrásnějších brněnských vilových čtvrtí do pěti let čeká velká...