Lipová 41

Současný stav:

Návrh dle webu developera (2016):

V červnu 2016 bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení (tzn. při vydání kladného rozhodnut je možno hned začít stavět) pro přestavbu z rodinného domu na villadům. Sám developer – zlínská společnost Downtown Invest s.r.o.  - záměr nazývá: Výstavba luxusního rezidenčního bydlení v nejatraktivnější rezidenční části Brna. Stávající zastavěná plocha bude přístavbami navýšena o 83,38 m2 - ze stávajících 153,4 m2 na 236,78 m2. Stávající objekt je užíván jako rodinný dům se dvěma funkčními jednotkami. Rekonstrukcí s přístavbou a nástavbou jednoho nového patra (celková výška budovy 10,5 m) budou v budově tři bytové jednotky a na pozemku vznikne šest nových parkovacích stání. Byt v 1. NP má cca 124,7 m2, v 2. NP cca 137,8 m2 a mezonetový byt ve 3. NP cca 188,6 m2.

Autoři architektonického návrhu tvrdí:  Tvar objektu vychází z původního objektu, základní hmota, na kterou je následně implementováno několik samostatných hmot mající za účel doplnit základní objem a strukturu domu. Vše s odvoláním na původní dům a navazující charakter okolní zástavba. Celkové řešení má za účel vybudování objektu nepřekračující a nerušící svým novým vzhledem okolní zástavbu a spíše na okolní zástavbu navázat a prostorově ji uvést. Především s ohledem na fakt že se jedná o první dům souboru rodinných domů. Dům má v celkové hmotě působit velmi odlehčeně a odkazovat také na původní architektonický ráz domu, z kterého celá nová stavba vychází.

 

Náš názor: zatímco přístavba by byla akceptovatelná a je pravdou, že může se rozšířit do celkem velké zahrady, velmi spornou je patrová nadstavba, která ruší dosavadní střešní linii spojených rodinných domů. Projekt sice není příliš monstrózní, ale je evidentní, že více než architektonické řešení upřednostňuje svůj ekonomický zájem, aby z investice, co nejvíce vytěžil. Navíc se jedná o rodinný dvojdům od Otto Eislera roku z r. 1926 (jako jedna z mála českých meziválečných staveb byl dům představen na výstavě The International Style. Architecture since 1922 v newyorském Muzeu moderního umění, kterou v roce 1932 uspořádali Philipp Johnson a Henry-Russell Hitchcock. Výstava a doprovodný katalog měly za cíl se - více ZDE). Je však zarážející, že jeden ze společníků developera je Petr Vašičko, který dle webu společnosti: „většinu času působil a stále působí ve městě Charlotte v Severní Karolíně ve Spojených státech Amerických, kde slouží své rodné zemi na pozici honorárního konzula České republiky.“ Škoda, že honorární konzul naší země nemá větší cit pro její krásy a hodnoty…

Se záměrem nesouhlasila ani městská část Brno-střed (rada dne 13.6.2016), a to s ohledem na strukturu zástavby dané lokality, a doporučila vypracovat kvalitní architektonický projekt, který bude zohledňovat historickou zástavbu dané lokality včetně vizualizací zasazených do okolního prostředí. Jak vyplývá z výše uvedeného – developer na městskou část nijak nedal. :-(

Do spojeného územního a stavebního řízení uplatnila jak městská část Brno-střed, tak naše sdružení námitky, které se odkazovaly zejména na nutnost zachovat architektonické hodnoty celého daného dvojdomu. V reakci na to požádal developer v listopadu 2016 o přerušení řízení.
Na to se do věci více vložilo vedení městské části Brno-střed (především radní Michal Doležel a Petr Bořecký) a docílilo toho, že stavebník předložil v únoru 2017 novou koncepční studii. Největší změnou je, že se již nepřistavuje nové patro, ale drží se rovná linie ploché střechy a se realizuje „pouze“ vedlejší přístavba – tedy v zásadě se drží horizontální měřítko stavby. S takovým řešením je radnice Brno-střed již spokojenější a asi ani sousedé již nebudou mít vážnější námitky.
V březnu 2017 vzal stavebník svou žádost u stavebního úřadu zpět a zjevně bude předkládat novou.

Škoda jen, že se toto nemohlo vzájemnou domluvou vyřešit hned na začátku.