Zeleň

Příspěvky a témata

Veřejné projednání případné budoucí revitalizace území mezi Preslovou a Neumannovou - 25.2.2016

17.03.2016 23:38
Městská část připravila na 25.2.2016 pro obyvatele lokality mezi Preslovou a Neumannovou veřejné projednání případné budoucí revitalizace tohoto území a zajímala se o jejich názory.  Spojila se za tím účelem s ústavem plánování krajiny Fakulty zahradnictví Mendlovy univerzity, který nabídne...