DOSTÁLOVA

Louka u ulice Dostálova a Barvičova při vstupu do Wilsonova lesa. Tato lokalita patřila dle městské vyhlášky č. 10/1994 k nejvýznamnější zeleni města Brna, ale co především: mezi místními obyvateli je velmi oblíbená. Nejeden s ní má spojeny své osobní a citové prožitky a pěkné vzpomínky, často zde potkáte na vycházce skotačící hloučky dětí z mateřinek. Travnatý svah je využíván pro sáňkování, pouštění draků, všelijaké hraní dětí a piknikování, a to vše s nádherným výhledem na město Brno.

Historie kauzy ohledně svahu "Zabiják"? 2017 - 2019

 

Stavební úřad obdržel dne 20.11.2017 žádost žadatelů Mgr. R. Dospěla a manželů Dospíšilových o vydání územního rozhodnutí na stavební záměr dvou rodinných domů. Autorem projektu byla společnost Kuba a Pilař architekti. Návrh byl uměřenější než původní, který počítal dokonce se třemi mohutnými vilami.

K řízení byla uplatněna řada námitek účastníků řízení, proto stavební úřad nařídil ústní jednání, jehož účelem byl pokus o dosažení dohody mezi žadateli a účastníky řízení. Pokus o dosažení dohody byl úspěšný.

Následně  12.03.2018 žadatel předložil stavebnímu úřadu upravenou projektovou dokumentaci a dne 20.06.2018 požádal stavební úřad o přerušení řízení z důvodu další úpravy projektové dokumentace a předložení nových stanovisek příslušných dotčených orgánů. Pak ale 4.9.2018 vzal svoji žádost zpět, načež musel stavební úřad řízení zastavit.

Na konci roku 2018 zahájili vlastníci pozemků další pokus o zastavění Zabijáku – tentokrát se závěrem dvou vil. Spodní je navržen jako třípodlažní s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími. Horní rodinný dům má být dvoupodlažní s jedním podzemním podlažím a jedním nadzemním podlažím. Oba domy jsou navrženy s plochou střechou a mají mít samostatnými vjezdy na novou komunikaci „Dostálova“. Na stavebním úřadu se tak vede územní řízení.

Historie kauzy ohledně svahu "Zabiják"? 2012 - 2014

 

V červnu 2014 podali tehdejší vlastníci pozemků žádost o územní rozhodnutí, takže právě probíhá u stavebního úřadu Brno-střed územní řízení na již tři domy (2x vily a 1x "stavba pro bydlení typu rodinný dům"), což je proti původním (viz dále) záměrům a představovaným plánům, tedy poněkud nefér jednání ze strany žadatelů. Proti tomu se postavila i Městská část Brno-střed (nezaměňovat se stavebním úřadem), ovšem ta (stejně jako město Brno) udělala první chybu již v době, kdy také souhlasila s tím, aby se Zabiják změnil na stavební pozemek, resp. aby neučinilo žádné efektivní kroky k tomu, aby lokalitu do svého výhradního vlastnictví nabylo město Brno a zachovalo ji pro veřejnost a ne pro stavbu soukromých vil s vinným sklepem nebo soukromou hernou.

Srovnejte si sami:

Na svém říjnovém zasedání dne 9.10.2012 zastupitelstvo města Brna (na doporučení rady města Brna = ODS + ČSSD) schválilo vypořádání spoluvlastnictví k pozemku mezi ulicí Barvičovou a Dostálovou. Město Brno získá část pozemku u Wilsonova lesa a přenechá 2.814 m2 soukromému vlastníkovi za účelem další zástavby.

Jak který zastupitel hlasoval, se dozvíte ZDE.

Zatímco město Brno moc dobře zná petici místních obyvatel i připomínky našeho sdružení, které je vyzývaly, aby danou plochu zachovalo pro veřejnost a zeleň (tedy kupř. vykoupilo), tak se naopak Brno nakonec rozhodlo, že poslední volnou plochu v této lokalitě (nová parcela č. 168/1) přenechá pražskému soukromému vlastníkovi JUDr. Heleně Soukupové, aby si zde vybudovala dva domy. Ten se sice zaváže, že na své náklady vybuduje jednosměrnou komunikaci na ul. Dostálově a zaplatí doplatek 540.375,- Kč, ale to nevyvažuje celkovou újmou, kterou tím Brno a její obyvatelé (včetně budoucích generací) utrpí. A není ta stavba silnice jen jakýsi legální „úplateček“ coby bonus na obměkčení města, aby se zbavilo svého spoluvlastnického podílu a mohlo to navíc případně „zaobalit“ a odůvodnit voličům, kteří asi zcela zapomenou, že stavět silnice je primárně úkolem města a že ji tu zde mělo postavit samo už dávno?

Vidíme tak další příklad, jak město Brno a jeho politická reprezentace přehlíží přání obyvatel naší čtvrti a dobrovolně se vzdává atraktivních ploch, které by mohly - stejně jako po desetiletí a desetiletí dříve - sloužit Brňanům. Jak vyplývá z podkladů, dle znaleckého posudku by návrhová cena kupní cena dohodou mohla být třeba 3,8 milionů Kč, aby si zde mohli Brňané i dále pouštět draky, sáňkovat nebo si zde hrát děti z mateřinek. To naše město opravdu v rozpočtu kolem 11 miliard Kč takovou či jinou obdobnou sumu nenašlo?

To však ještě nebylo vše - další dění a zejména co se stalo na konci r. 2012 bylo určitým nepříjemným překvapením.

Město Brno šlo restituentce dále vstříc a změnilo jí v územním plánu její pozemek ze zeleně na stavební pozemek

Největší překvapení však na všechny čekalo, když záhy po nabytí pozemku od města Brna se tento pozemek rozdělil na tři pozemky a JUDr. Helena Soukupová všechny tři pozemky 19.12.2012 (kupní smlouva ZDE) prodala:

  • podnikatelům - manželům Ing. P. Dospíšilovi a MUDr. I. Dospíšilové (parc. č. 168/4)
  • architektovi P. Všetečka a jeho manželce – architekt, který zpracovával pro JUDr. Soukupovou studii s dvěma RD
  • Mgr. R. Dospělovi – advokát restituentky JUDr. Soukupové. Ještě coby soudce Krajského soudu v Brně čelil v r. 2007 obvinění ze spekulativního nákupu nemovitostí a mnohamiliónových půjček  (parc. č. 168/1)

 

Není bez zajímavosti ani to, že  posudek města Brna z r. 2012 oceňoval podíl JUDr. Soukupové na celkem 3,6 mil. Kč, ovšem kupní cena oněch tří pozemků se na konci r. 2012 vyšplhala na celkových 18,05 mil. Kč.

Toto je zdůvodnění, které otevíralo JUDr. Soukupové dveře na Brně i Brně-středu a proč ji radnice vycházely tak vstříc - vlastně vše braly jako napravení starých křivd a nyní si to sami porovnejte s výše uvedeným výsledkem...

 

Toto je opravdu velmi neveselý konec oblíbeného svahu Zabiják - rozparcelován na stavební pozemky, místo aby dále sloužil dětem na hraní a sáňkování. Škoda, že město Brno nedokázalo svah zachránit pro své obyvatele:-((

 

Nyní už tedy zbudou asi jen vzpomínky (třeba jako tady z Facebooku, 29.7.2013):

·         Želvák Bob David   tzv. "Zabec" (od slova "Zabiják" jak jsme tomu jako malé děti říkali) ... když jsem byl malý, i ta ulice dolu (Wurmova) se nesypala, takže s trochou štěstí člověk jel odtud ze shora z Barvičky dolů Wurmovou a pak zatočil na Krondlovu a dolů Wilsoňákem až k Dagmar - to celý na sáních bez zastávky - a když byl led tak i na amprdech (destička co má dole přibytý brusle) 

·         David Ilicz Klementa My jezdili od BiGy lesem dolů po cestách a u mostu jsme to vzali sturmem mezi stromama a skončili dole pod Rosničkou

·         David Ilicz Klementa Ale pravda je, že, blahé paměti, tady na Zabijáku jsme rozštípli taky jedny saně na tom skokánku tam dole...

·         Želvák Bob David  Kdo se tam jako děcko nevysekal?  Teda z těch, co tam chodili sáňkovat  Mslím, že jsme se tam mázli úplně všichni 

·         David Ilicz Klementa My ty sáně rozštípli při naší úplně první jízdě tam...  ledovica odshora až dolu... 

·         Marta Stará Kopec mého dětství...dole na Havlíčkové držkopád..ale auta ještě tak nejezdila..

__________________________________________________________ 

Před výše uvedeným jsme se snažili, aby daná změna takto neprošla:

Máte rádi svah „zabiják“ u Wilsonova  lesa ??

 Na odboru územního plánování a rozvoje je aktuálně posuzována závažná změna územního plánu města Brna, který v této lokalitě zatím vyžaduje parkovou zeleň. Toto využití má změnit na využití stavební a proměnit tak dosud luční plochu na parcelu stavební pro stavbu soukromých domů.

 Chcete zde i nadále louku ??

Patříte mezi ty, kteří JI chtějí nadále vidět nezastavěnou?

 

Co pro to PRÁVĚ VY můžete udělat ????

 Napište svůj nesouhlas s takovou změnou, a to:

  • krátkým dopisem s názvem: Připomínky k Návrhu zadání změn územního plánu města Brna 2008 - I - 26. soubor; číslo změny: B4/08-I (ul. Dostálova)
  • adresujte jej Odboru územního plánování a rozvoje,
  • to vše odešlete na adresu daného odboru nebo podejte na podatelně magistrátu (Malinovského náměstí) do 3.4.2009