Návrh ÚP 2020

Připomínky k NÁVRHU nového územního plánu města Brna

Brno na začátku roku 2020 dokončilo návrh nového Územního plánu města Brna. Na několik dalších desetiletí to bude hlavní závazný dokument celého města, určující, co se na kterém pozemku smí postavit, jaké může mít stavba využití nebo výšku atd. – a co především: třeba právě ve Vašem sousedství. I proto je tento podklad velmi důležitý pro celou Masarykovu čtvrť.

NEJVĚTŠÍ změnou je cíl dosáhnout velké flexibility a "kompaktního města". Laicky řečeno: najdeš-li volnou plochu, kterou bys mohl zastavět, zastavěj ji. Čím více a výše, tím lépe. A to Brnu a jeho obyvatelům moc neprospívá.

Náš předseda Michal Závodský k Návrhu připravil následující připomínky:

Připomínky k Návrhu a zmocnění 

Vysvětlení připomínek s konkrétními příklady
Informace dle GDPR

Aby připomínky byly více respektovány, bylo nutno shromáždit alespoň 200 podpisů pod výše uvedené připomínky, což se nakonec podařilo (Děkujeme!) a náš předseda tak mohl na konci června 2020 podat NÁMITKU proti Návrhu s celkem 1547 podpisy! 

PROČ připomínky:

Náměstí Míru a vojenský areál

 1. území má být určeno pro veřejnou vybavenost, tzn. právě pro to, co Masarykova čtvrť potřebuje (služby, ordinace lékařů, volnočasové centrum atp.), a nikoli výhradně třeba pro bytovou výstavbu nebo jiný uzavřený a čistě developerský záměr
 2. chceme volné uspořádání budov, ne jeden velký jednolitý objekt
 3. nechceme, aby zde územní plán připouštěl možnost staveb vysokých až 23 m

Žlutý kopec

 1. vážíme si zeleně Žlutého kopce. Návrh počítá s rozparcelováním tohoto svahu a vytvořením nové uliční sítě, kde však by bylo lepší více volně přístupného, neoploceného prostoru k parkové úpravě i zařízení pro volný čas (hřišťátka apod.)
 2. Vaňkovo náměstí chceme volné s parkem, aby se zde nenašly plochy pro další zastavění a nedošlo k úplnému stavebnímu uzavření náměstí budovami

Kraví hora

 1. má primárně sloužit k oddechu, rekreaci a zeleni
 2. nepreferujeme zde monopolní vznik jen sportovišť, navíc bez záruky, zda budou veřejná, otevřená a nezpoplatněná (Návrh ale oproti současnému stavu podstatně rozšiřuje plochy určené sportu)
 3. chceme, aby zde byla provozována veřejná sportoviště a dále vyrůstala nová hřiště pro děti apod., a ne aby zde vznikala velká sportovní zařízení, kterým Kraví hora kapacitně nepostačí, nebude kde parkovat apod.

Nebezpečná flexibilita územního plánu a další připomínky

 1. připomínky se snaží krotit bezbřehost toho, co Návrh u každé plochy považuje za „dovolené“, „přípustné“ nebo „podmíněně přípustné“. Návrh pracuje s velmi obecnými definicemi a limity (a považuje to dokonce za svou přednost), takže je velmi těžké dnes přesně určit, co vše může vedle Vás za pár let vzniknout. Pokud Návrh např. dovoluje postavit stavbu s odlišným účelem, než jakou má hlavní účel plochy, za podmínky, že „není s hlavním využitím v rozporu“ a je s ním „související, doplňující nebo podmiňující“, nevíme, jak se na věc bude dívat jeden úředník na stavebním úřadě za 10 let a jaké všechny stavební záměry nynější vágní kritéria splní!
 2. připomínky se pokouší ještě více chránit zelený charakter naší čtvrti a omezovat navyšování zástavby tak, že aby se architektonicky cenná Masarykova čtvrť pomalu neproměňovala na ráj „unisexových“ developerských bytovek
 3. přejeme si, aby Návrh více ochraňoval plochy trávníků i malé parčíky, které jsou mezi silnicemi a chodníky, případně tvoří ucelenější pásy (kupř. Barvičova, Údolní), nebo zamezoval umisťování větších reklam do ploch bydlení a zeleně atd.

Článek našeho předsedy k tématu:

Zatím se jako jeho největší nebezpečí ukazuje to, co Kancelář architekta města naopak považuje za jeho hlavní klad: flexibilitu aneb „rozvoj bez přesného určení, jak to přesně má být“. Dle nás to ale potírá základní myšlenku územního plánu – vědět, co vedle Vás někdy v budoucnu může vzniknout! Na co je pak ÚP a nějaké jeho námitkování, když nevíte, zda vedle Vás nakonec nevznikne třeba sportovní zařízení, benzínka nebo nějaká prodejna, protože nějaký úředník vyhodnotí, že to nepůsobí na okolí až tak rušivě?


Více informací a městské podklady najdete zde:

https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-2/

30. března zaslal náš předseda magistrátu první dotazy k Návrhu (fajnšmekři je najdou ZDE),  v nichž se ptáme zejména na to, jak se budou obecná ustanovení vykládat, a MMB místo konkrétních odpovědí nám poslalo obecný pokec a že kdyžtak máme prostě podat připomínku :-(