BD Wolkrova 10

 

Třípodlažní dům koupila v aukci brněnská společnost RCHB s.r.o., která si nechala před několika lety od Ateliéru MIMOTO navrhnout radikálnější přestavbu na čtyřpodlažní bytový dům. Objekt měl vyrůst o jedno patro a rozšířít se rovněž do plochy o 19 m2, takže i celková výměra bytů se zvýší o 189 m2. Počet dosavadních tří bytů (z toho jeden měl výměru jen 44 m2) se měl rozrůst na 4 (největší s výměrou 170 m2) pro celkem cca 14 lidí. Za domem mělo vzniknout na úkor zahrady 5 parkovacích stání. O záměru v rámci společného územního rozhodnutí a stavebního řízení rozhodoval od prosince 2016 stavební úřad Brno-střed, kdy se proti němu vyslovila řada sousedů, takže stavebník nakonec vzal svou žádost zpět.

Záměr sice nebyl až tak děsivý, ale každopádně se opět jedná o zásah do stabilizované plochy, kdy se rodinný dům mění na bytový, což má negativní dopady na sousedy, kterým se aktuálně nejvíce nelíbí výška objektu.

Vizualizace od architektů MIMOTO z r. 2016 - ZDE.

 

Společnost  RCHB  s.r.o. v roce 2019 zkouší další pokus o přestavbu domu na Wolkrově na bytový dům. Na stavebním úřadě v září 2019 začalo další společné stavební a územní řízení pro záměr bytového domu o 4 bytových jednotkách. Stavební úpravy budou provedeny ve stávajících podlažích 1.NP-3.NP, kdy dojde k úpravě dispozic stávajících bytových jednotek. Dále bude původní nevyužitá půda s valbovou střechou nahrazena nástavbou plnohodnotného podlaží 4.NP v půdorysné velikosti stávajících podlaží a nástavby ustupujícího podlaží 5.NP o rozměrech 6,85 x 9,35 m, s plochou střechou. V podlaží 4.NP-5.NP je navržen jeden mezonetový byt. Počet bytů v novém návrhu se navýší ze 3 stávajících bytových jednotek na 4. Půdorys stávajícího objektu je nepravidelný a bude zachován. Výška objektu s atikou ve 4.NP je +10,50 m a max. výška ustupujícího podlaží bude 13,13 m. Ustupující podlaží je doplněno terasou. Z uliční strany je provedena přístavba ocelové konstrukce balkonu v 1.NP – 4.NP o rozměrech 4,50 x 1,75 m. Dále bude v zahradní části provedena přístavba ocelové konstrukce balkonu ve 2.NP – 4.NP o rozměrech 6,00 x 1,65 m. Vedle vstupu do sklepa bude proveden samostatný objekt podzemní garáže pro 4 vozidla, který je těsně přistaven k bytovému domu a mít střechu opatřenou extenzivní zelení. Vzniknou nové zpevněné plochy. Stávající sjezd na ulici Wolkrova bude posunut na novou pozici.

 

Poslední aktualizace 18.9.2019