Participativní rozpočet

Nápady z naší čtvrti z r. 2017 pro participativní rozpočet!

Město Brno v tzv. participativním rozpočtu vyčlenilo 20 milionů korun k tomu, aby lidé sami navrhli projekty, do nichž má radnice peníze investovat. Naší čtvrti se dotýká několik projektů, které podporujeme i my:

 

Spojení Vaňkova náměstí s Mendlovým náměstím

Vytvořením průchodu zatím uzavřeného a veřejnosti nepřístupného areálu zahrádek na Žlutém kopci se vytvoří nová spojnice mezi frekventovaným Mendlovým náměstím a Vaňkovým náměstím u Masarykova onkologického ústavu. PODPOŘIT ZÁMĚR.

 

Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu

Navrhuje se využít část současné budovy a její rekonstrukcí zlepšit podmínky pro trávení volného času na Kraví hoře a kolem Nám. Míru. Využila by se malá část budovy bývalého vojenského areálu na Lerchově a přestavěla se na nonstop otevřené veřejné WC a klubové a společenské zázemí, když obě na Kraví hoře a jejím okolí chybí. Další část by mohla sloužit jako Family point, kde lze nakojit, nakrmit, přebalit či převléci dítě (kupř. po sáňkování). V rámci rekonstrukce by šlo upravit i místnosti pro správce parku Kraví hora, strážníky Městské policie nebo zázemí pro společenské aktivity v areálu. PODPOŘIT ZÁMĚR


Ploty na Komunitním a volnočasovém centru se zázemím pro Kraví horu

Navrhuje se rekonstrukce plotů bývalého vojenského areálu na ulici Lerchova podél ulice Lerchova. Aktuálně se plot vyznačuje značnou zchátralostí, je tvořen polorozpadlými sloupky s výplní tvořenou nevzhledným vlnitým plechem. Doporučujeme opravu sloupků a výměnu výplně za lehký drátěný plot. PODPOŘIT ZÁMĚR

 

 

Bližší informace na webových stránkách www.damenavas.brno.cz. Po získání podpory Město představí v říjnu Brňanům všechny lidmi podpořené projekty a v listopadu by o nich lidé měli opět hlasovat. Na základě výsledků město sestaví žebříček vítězných projektů, které budou v roce 2018 zrealizovány.

****************************

Zařízne Brno jedny z nejúspěšnějších projektů participativního rozpočtu?

V participativním rozpočtu roku 2017 a 2018 výrazně uspěly (v rámci Brna-střed byly dokonce nejpodporovanější) dva projekty z naší čtvrti se vztahem k bývalému vojenskému areálu na Lerchově. Oba projekty jsou nyní v ohrožení – dne 28. srpna 2019 má o nich jednat rada města Brna a 3. září 2019 finálně i zastupitelstvo města Brna, kdy se navrhuje dokonce jejich celkové ukončení.

 

Pokud nám chcete pomoci, napište prosím brzy radním, popř. svým zastupitelům na městě (kontakty na webu města) s tím, že si přejete, aby projekty neukončovali a naopak je co nejdříve realizovali. Přijďte na zastupitelstvo města 3.9. a od 8 30 hod. můžete na Nové radnici vystoupit v bodě Dotazy občanů.

 

Oba projekty patřily k těm neúspěšnějším z celého Brna: hned v prvním ročníku PaRo 2017 se výborně umístil projekt Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu, který chtěl za 2 mil. Kč proměnit první třetinu spodní budovy v areálu na klubové a volnočasové zázemí nejen pro Masarykovu čtvrť s veřejným WC. V ročníku 2018 zase uspěl projekt Sál pro komunitní centrum Lerchova, když se také umístil na druhém místě. Za 3 mil. Kč se měla další část budovy upravit na multifunkční kulturně-sportovní sál.

Ačkoli od schválení prvního projektu uplynuly už skoro dva roky a má platné povolení ke stavbě, stále nezačala jeho fyzická stavba. L Místo toho magistrát začal objednávat různá posouzení a házet projektům klacky pod nohy. Nejdříve měl být problém s kanalizací, kdy však tato není v horším stavu, než kdekoli jinde v okolí a může být dále užívána. Následně zase se zase objevilo posuzování vodovodního potrubí, které ještě před třemi roky normálně fungovalo, ale i tento materiál má nesrovnalosti. K žádnému testování jsme bohužel nebyli přizváni a o všem se dozvídali až následně a objevovali, že materiály jsou často šité horkou jehlou a spíše působí dojmem, že měly dopadnout negativně. Dle nás to není vůbec tak vážné, jak je to líčené, a možná jsou na místě obavy, aby nebyly jen záminkou pro nějaké kroky proti těmto projektům. 

 

Vzhledem k posledním aktivitám vedení města tak navrhovatelka obou projektů vyzvala příslušného náměstka Tomáše Koláčného (Piráti), aby se nenavrhovalo ukončení daných úspěšných projektů PaRo a – pokud je přesvědčen o potřebě dalších financí – aby se zasadil o jejich získání. Hovoří se o částce kolem 5 milionů, což pro město Brno není žádná zásadní suma (jen do zastřešení beachvoleyballových hřišť na Riviéře chce Brno dát s klidem 50 miliónů). Navíc stejný postup Brno zvolilo už u projektu Rozhledny Holedná, který navzdory dalším nutným nákladům neukončilo, ale naopak změnilo na samostatnou investiční akci nad rámec participativního rozpočtuMěstu jsme dokonce navrhovali, aby rovnou opravil celou spodní budovu – bylo by to nejefektivnější a také nejlepší pro obyvatele Masarykovy čtvrti a okolí, ale zatím bohužel marně.

Pokud město oba projekty takto zařízne, bude to velkým zklamáním, a dokladem, že heslo participativního rozpočtu „Dáme na vás“ vlastně neplatí. Prý se zvažuje i nová architektonická soutěž na lokalitu – nedobré zkušenosti se soutěžemi už máme z dob Wilsonu, kdy to vedlo jen k návrhu velké zástavby, mnohaletému zablokování rozvoje areálu a k první odsouzené starostce Brno-střed.

Připomeňme i petici Stop Wilson z roku 2007 nebo anketu MČ Brno-střed z roku 2013, kdy už v nich se lidé postavili za vznik volnočasového centra v místě bývalého vojenského areálu, na které místní tak čekají už řadu let a při současném negativním postoji města Brna k brzkému otevření areálu hrozí další výrazně zpoždění. OSMČ a NF Lerchova otevřeno všem se přitom snaží areál otevírat veřejnosti a pořádají v něm pravidelné akce (červnové Hravé odpoledne pro děti, zářijový Sousedský festival, prosincové Rozsvícení vánočního stromu atp.).