Projekty k Lerchově byly hlasy ODS a ANO ukončeny - areál přichází o 5 milionů

05.09.2019 22:41

Zastupitelé města Brna z ODS, ANO2011, SPD a jeden z ČSSD si nepřejí, aby Masarykova čtvrť a (nejen) její obyvatelé dostali veřejné volnočasové centrum na Lerchově, ani zázemí pro Kraví horu (veřejné WC, přebalovací místo apod.). Hlasovali proti dofinancování nebo se zdrželi dané podpořit a tím projekty odsoudili šmahem k zániku.

Tito všichni odmítli v úterý 3.9.2019 poskytnout relativně zanedbatelné 2 miliony na dofinancování rekonstrukce spodní budovy. Přitom město Brno má několikamiliardový rozpočet, na každém zastupitelstvu se rozhoduje a rozdávají miliony (jen na daném zářijovém zastupitelstvu třeba zastupitelé podpořili stavbu dvou obslužných budov letního občerstvení a nutného zázemí na koupališti Riviéra krásnými 50,9 miliony Kč bez DPH a dříve vyčlenili 50 mil na zakrytí beachvolejbalových hřišť tamtéž). Ačkoli ODS v naší čtvrti dosahuje celkem pěkných volebních výsledků, chová se k naší čtvrti hodně macešky, možná snad i pomstychtivě – stále asi nemůže vydýchat, že kvůli bývalému vojenskému areálu byla trestně odsouzená jejich starostka Dagmar Hrubá za pokus o zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku a že se zde lidé příliš angažují a nemyslí developersky.

Po odmítnutí daného příspěvku bylo na řadě druhé hlasování, které už bylo jen formalitou: rozhodnutí o ukončení dvou projektů PaRo pro Lerchovu.

Co daná rozhodnutí zastupitelstva tedy nyní znamenají:

  • projekty Komunitní a volnočasové centrum se zázemím pro Kraví horu“ a „Sál pro Komunitní centrum Lerchova“ byly ukončeny – peníze na ně vyčleněné (5 mil. Kč) budou sloužit jako rezerva pro jiné projekty. Dva projekty pro letošní rok („Kreativní a relaxační hřiště“ a „Edukační a relaxační zahrada“) jsou ohroženy, protože dávají větší smysl právě tím, že areál nebude uzavřený.
  • do areálu tedy asi nyní nepůjde z města, které areál spravuje, ani koruna a tento bude dále chátrat, což zase městu může naopak posloužit jako argumentace pro to, aby budovy třeba zdemolovala.
  • důvěra tisíců lidí v myšlenku participativního rozpočtu je vážně otřesena – dva roky jsme naše sousedy ujišťovali, že se mají těšit na to, co si odsouhlasili, a nyní je pár jejich zastupitelů takto zklamalo.
  • zákulisně se hovoří cosi o nové architektonické soutěži – tedy se vracíme vlastně o 15 let zpět do roku 2004, kde začalo to, co pak areál tvrdě zablokovalo na celá léta: architektonická soutěž, kde byl vybrán nejhmotnější návrh soukromé bytovky Wilson s obestavěným prostorem 54 980 m3. Říká se, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ale Brno je zjevně nepoučitelné a zase (?) půjde proti lidem. Máme se tedy obávat něčeho jako Wilson 2? Město nám stěží dá nějaké záruky, že se tak nestane. Lokalita je příliš atraktivní, než abychom měli jistotu, že někdo nepodlehne svodům obálek, krabic s vínem apod. Ostatně aktuální kauza středového radního Švachuly (ANO2011) ukazuje, že síla peněz je stále mámivá :-(

Jak se to vše mohlo stát?

Ačkoli od schválení prvního projektu uplynuly už skoro dva roky a má platné povolení ke stavbě, stále nezačala (a už ani tedy nezačne) jeho fyzická stavba. Leccos naznačilo, když Kancelář participace (vedoucí Ing. Banti, údajně bydlící přímo u nás ve čtvrti !), spadající pod náměstka Koláčného (Piráti), začala objednávat různá posouzení a házet víceméně projektům klacky pod nohy. Nejdříve měl být problém s kanalizací, i když tato není v horším stavu, než kdekoli jinde v okolí a může být dále užívána. Následně se zase objevilo posuzování vodovodního potrubí, které ještě před třemi roky fungovalo, ale i tento materiál má nesrovnalosti. K žádnému testování jsme bohužel nebyli přizváni a o všem se dozvídali až následně a objevovali, že materiály jsou často šité horkou jehlou a spíše působí dojmem, že měly dopadnout negativně. Dle nás to není vůbec tak vážné, jak je to líčené, a možná jsou na místě obavy, aby nebyly jen záminkou pro nějaké kroky proti těmto projektům. Každopádně to bylo záminkou pro Kancelář participace, aby vytvořila „legendu“ o tom, že je zcela nezbytně třeba generálně opravit ještě kanalizaci: a na světě se objevila cifra 2 miliony Kč. A tím začal konec projektů - paradoxně přímo od Kanceláře participace a Pirátů :-(  Reputaci si náměstek Koláčný nespravil ani tím, že pak navrhoval dofinancování mimo PaRo. V koalici si totiž nevyjednal pro svůj návrh podporu. Kdyby chtěl opravdu pomoci a ne si spíše udělat alibistické PR a připravit si výmluvu (já navrhoval dofinancovat a ono to nevyšlo…), tak by na zastupitelstvo přišel s vyjednanou podporou a snažil by se aktivněji. Ostatně stejnému složení zastupitelstva nevadilo odsouhlasit dofinancování rozhledny Holedná (participativní rozpočet 2017, odhad rozpočtu 2 mil. Kč), takže precedens tu byl a v méně potřebném případě. Dokonce u Holedné šlo z městského rozpočtu 6 milionů na samotnou realizaci (náklady na projektovou dokumentaci byly ještě zvlášť) – tedy náklady na jednu rozhlednu v lesích by podstatně pomohly opravit celou spodní budovu a otevřít ji veřejnosti. U rozhledny tedy zastupitelům dofinancování nevadilo (dokonce důvodem mělo být, že „se jednalo o projekt velmi oblíbený veřejností – ve finálovém hlasování se umístil na 3. místě“ – co na tom, že naše projekty byly vždy na druhém, tedy ještě lepším místě…), ale u Masarykovy čtvrti záhadně ano. :-( Přitom nám náměstek Pospíšil potvrdil, že by se v rozpočtu ty dva miliony celkem lehce našly – jen tu být politická vůle. Ostatně jemu příslušný Odbor správy majetku, spravující areál, nechal za za 636 tis. Kč zdemolovat budovu vrátnice – na bourání peníze byly, na budování ne :-(

Městu jsme také navrhovali, aby rovnou opravil celou spodní budovu – bylo by to nejefektivnější (vše by se udělalo při jednom) a také nejlepší, ale také bohužel marně. Jako házet hrách na zeď. Opakovaně jsme se setkávali s námětky Pospíšilem a Koláčným, ale bez valného úspěchu. V květnu 2019 navrhovatelka poprosila o schůzku i primátorku – volný termín dostala až v srpnu a týden předtím primátorka z ODS termín zrušila a nový navrhla na říjen… Tedy primátorka si na Brňany udělá čas až za 5 měsíců, kdy mezitím už je vlastně dobojováno. Marnost nad marnost.

Navzdory tedy tomu, že v participativním rozpočtu roku 2017 a 2018 oba projekty výrazně uspěly (v rámci Brna-střed byly dokonce nejpodporovanější !) a že se obyvatelé v poslední době obraceli na město a prosili o podporu, město se na ně vykašlalo a vlastně jim (a jejich dětem a seniorům, pro které komunitní centrum mělo být především) vzkázalo, že jim nestojí ani za 2 miliony. Po 16 letech (Brno získalo areál bezplatně od ministerstva obrany v r. 2003) mohl konečně areál ožít více, ale tito zastupitelé nám a lidem z okolí a všem, kdo věřili v participativní rozpočet, plivli do tváře. My i další iniciativy (Nadační fond Lerchova otevřeno všem, místní Orel) se ve svém volnu a zadarmo tři roky snažili o to, aby areál ožil a sloužil veřejnosti. Pár zastupitelů to během sekundy proměnili vniveč :-(

Jako by neexistovala petice Stop Wilson z roku 2007, která žádala výstavbu, sloužící výhradně veřejné občanské vybavenosti a odpovídající poměrům i potřebám Masarykovy čtvrti, a to kupř. formou revitalizace stávajících prostor vojenského areálu (preferovalo se vybudování společenského a volnočasového centra pro mládež i seniory, hřišťová a parková úprava). Jako by neproběhla oficiální anketa MČ Brno-střed z roku 2013, kdy už i v ní se lidé postavili za vznik volnočasového centra: Jako by se nekonala v r. 2016 veřejná beseda pořádaná MČ Brno-střed na Cyrilometodějské ZŠ, kde rozhodně nejvíce hlasů získalo komunitní centrum, volnočasové centrum (pobočka Lužánek, DDM Helceletova apod.) a přání zachovat veřejný prostor s funkcí náměstí, a naopak nejvíce negativních hlasů získalo bytové využití.

Do myšlenky participace jsme vkládali my i ty tisíce hlasujících důvěru, ale město jasně ukázalo, že nakonec se neřídí heslem „Dáme na Vás“, ale jen na sebe. Podoba areálu je tak už nyní jen vizitkou daných zastupitelů - nikdy nám s ničím nepomohli (možná spíše naopak – zejména ANO a ODS) a naopak snahy lidí „zařízli“.

Zpět