Vládní vila

Vila Stiassny (Hroznová 14) byla postavena v letech 1927 až 1929 brněnským architektem Ernstem Wiesnerem pro rodinu židovského průmyslníka Alfreda Stiassneho. Odborníky je co do svého významu řazena hned za vilu Tugendhat, která byla dostavěna o rok později. Na rozdíl od vily Tugendhat je u vily Stiassny využíváno i starších architektonických prvků a vyniká hlavně honosným interiérem, který je v protikladu se střídmou fasádou a půdorysem. Vila se nachází ve skoro tříhektarové zahradě, jejímž autorem je v té době ceněný architekt Otto Eisler.

Původním majitelům ji za války zabavilo gestapo, po válce zůstala na základě Benešových dekretů v majetku státu. Prezident Edvard Beneš v ní nějakou dobu bydlel. Až do převratu v roce 1989 patřila krajskému národnímu výboru, následně byla využívána jako luxusní hotel (kupř. v pronájmu BVV). Objekt aktuálně spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových aktuálně navrhl předat objekt státním památkovým organizacím.

Vila je registrována v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Interiéry vily z doby provozování hotelu (zdroj: www.hotelsprague.cz)