Vládní vila

Vila Stiassny (Hroznová 14) byla postavena v letech 1927 až 1929 brněnským architektem Ernstem Wiesnerem pro rodinu židovského průmyslníka Alfreda Stiassneho. Odborníky je co do svého významu řazena hned za vilu Tugendhat, která byla dostavěna o rok později. Na rozdíl od vily Tugendhat je u vily Stiassny využíváno i starších architektonických prvků a vyniká hlavně honosným interiérem, který je v protikladu se střídmou fasádou a půdorysem. Vila se nachází ve skoro tříhektarové zahradě, jejímž autorem je v té době ceněný architekt Otto Eisler.

Původním majitelům ji za války zabavilo gestapo, po válce zůstala na základě Benešových dekretů v majetku státu. Prezident Edvard Beneš v ní nějakou dobu bydlel. Až do převratu v roce 1989 patřila krajskému národnímu výboru, následně byla využívána jako luxusní hotel (kupř. v pronájmu BVV). Objekt aktuálně spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových aktuálně navrhl předat objekt státním památkovým organizacím.

Vila je registrována v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Interiéry vily z doby provozování hotelu (zdroj: www.hotelsprague.cz)

 

 

Vzpomínky na vládní vilu


V současné době ve vile Stiassni připravují výstavu z období vládní vily Českoslovenští státníci ve vile a k tomu by rádi oslovili i pamětníky tohoto období, kteří mohou mít velice přínosné vzpomínky.

V letech 1945–1989 sloužila vila vlastně jako takový luxusní hotel pro významné osobnosti zejména z řad politických. Toto období však nebylo příliš dokumentováno, a proto bychom rádi oslovili širokou veřejnost, aby se podělili o jakékoli vzpomínky, které na vilu mají.

Můžete napsat dopis, email či poslat fotografie nebo si o tomto období popovídat. Vaše reakce můžete poslat na adresu Vila Stiassni, Kateřina Konečná, Hroznová 14, 603 00 Brno nebo emailově na vila@npu.cz či telefonicky: 778 545 993.