Veřejné projednání případné budoucí revitalizace území mezi Preslovou a Neumannovou - 25.2.2016

17.03.2016 23:38

Městská část připravila na 25.2.2016 pro obyvatele lokality mezi Preslovou a Neumannovou veřejné projednání případné budoucí revitalizace tohoto území a zajímala se o jejich názory. 

Spojila se za tím účelem s ústavem plánování krajiny Fakulty zahradnictví Mendlovy univerzity, který nabídne studentům posledního ročníku, aby se tohoto tématu v rámci intenzivního workshopu zhostili. Cirka v květnu 2016 by mohly světlo světa spatřit první návrhy, které by byly opět obyvatelům představeny.

Lidé tak v řízené diskuzi nejprve vyjmenovali to, v čem spatřují sílu a pozitiva území, pak se měli zamýšlet naopak nad negativy a finále spočívalo v návrzích na zlepšení.

Všem je jasné, že na revitalizaci nebude mít městská část prostředky – bude odkázána na pomoc magistrátu nebo jiných zdrojů (fondy EU), ale každopádně je dobře, že by už mohla mít něco v šupleti, aby to mohla hned vytáhnout. Lokalita si sebou nese i zátěž zatím nedořešených majetkových vztahů – většinu pozemků vlastní stát a ten se již nechce nic investovat.

Na skoro dvou a půl hodinovou besedu přišla asi padesátka lidí.

Takové iniciativy radnice Brno-střed vítáme a jsme rádi, že jsme se jich dočkali – pro prostor mezi Preslovou a Neumannovou je to bezpochyby první takové projednání po desítkách let (ne-li vůbec první takové v její historii).

Zpět