Rozhoduje se o novém umístění sběrného dvora - hned vedle nového parku nebo na Tvrdého?

19.09.2013 22:00

Kontinuálně se zajímáme o sběrné středisko odpadů na Vaňkově náměstí, a to zejména s ohledem na plánovanou rekonstrukci jak náměstí samotného, tak přilehlé plochy Helgolandu. Zde je již roky slibovaná realizace parku, pro který se také vyslovila většina lidí v oficiální anketě Městské části Brno-střed. Vzhledem k výše uvedenému již dlouhou dobu upozorňujeme naši radnici, aby se problému věnovala a našla adekvátní náhradní umístění pro sběrný dvůr v naší čtvrti. Ta se zase spíše ukazuje na Odbor životního prostřední brněského magistrátu, který má sběrná střediska obecně na starosti.

Původně se zvažovalo přemístění do prostor bývalé vodárny na Tvrdého, nyní mírně převažuje u kompetentních lidí názor na ponechání SSO v lokalitě Helgolandu - středisko by se přemístilo však více dozadu:

V kroužku zvažované umístění u Helgolandu, šipka ukazuje směr k umístění na Tvrdého

Toto řešení je sice také možné, ale přímo jej nepreferujeme a raději bychom sběrný dvůr viděli v neužívaném vodárenském objektu na Tvrdého. Ale objevují se i informace o tom, že by se zcela sběrný dvůr zrušil bez náhrady!

Sběrný dvůr je potřebný a my rozhodně tvráme na tom, aby v naší čtvrti nějaký byl, zároveň si uvědomujeme, že obecně převažuje jeho utilitární účel nad hodnotou estetickou. Proto přímé sousedství s nově (konečně snad už) zbudovaným reprezentativním a úpravným parkem a významným krajinným prvkem Helgoland není nejšťastnější. Z našeho pohledu by celá lokalita měla být určena zeleni, pro klidný pobyt návštěvníků a hlavně již pojmuta celkově, tedy neupravit zase jen malou část, zatímco jiná by byla stále užívána „průmyslově“. V potaz bereme i obtížnější příjezd od také nově vybudovaného kruhového objezdu „šikanou“ přes parkoviště (viz plány na rekonstrukci Vaňkova náměstí), která nemusí být nejvhodnější pro nákladní vozy, stejně jako fakt, že doprava by tak šla kolem celého parku a působila rušivě k námi preferovanému rekreačnímu využití celé lokality.

Proto jsme 19.9.2013 napsali jak na brněnský magistrát, který je zejména k tomuto příslušný, tak na naši radnici, aby náležitě zvážili právě umístění na Tvrdého (kde má město vlastní pozemky a dovolujete to i brněnský územní plán) a zasadili se o výběr této lokality. Text dopisu si můžete přečíst ZDE.

 

Co si myslíte VY? Kde by měl být v naší čtvti sběrný dvůr?

 

Zpět