OSMČ spolu se sousedy zvítězilo u krajského soudu a zrušilo nelegální postup magistrátu při změnách územního plánu

07.12.2013 10:14

5.12.2013 jsme spolu s dalšími sousedy-navrhovateli slavili nemalé vítězství – krajský soud v Brně nám dal zapravdu, že dosavadní (dodejme nyní již nelegální) praktika brněnského magistrátu při změnách územního plánu u tzv. indexu podlažní plochy  by měla skončit. 

Krajský soud v Brně, 5.12.2013

 

Daný index (IPP) stanovuje, jak objemná budova může být postavena – čím vyšší číslo, tím větší budova. Tento index doposud měnil neveřejně přímo magistrát (Odbor územního plánování a rozvoje) – stalo se tak kupř. i u Rezidence Martinů, stejně jako v našem v případě záměru bytovky Neumann (zde o celých slušných 100%). Sousedé se k této změně neměli vůbec jak vyjádřit, byť se jich stavba sedmipodlažní bytovky bytostně dotýká – magistrát veřejně neinformoval vůbec o tom, že takovou změnu posuzuje, že se ptá Městské části Brno-střed, o tom, jak se tato část vyjádřila, ani jak ve finále OÚPR rozhodl. Takové klasické: o nás, bez nás.  

Nyní soud jednoznačně rozhodl, že praktikovaný „proces“ změny územního plánu není v souladu se stavebním zákonem a dané navýšení je nezákonné a zrušil jej.

Navázal tak jak na precedenční rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (krajský soud tohoto rozhodnutí rozumně vyčkal), který nedávno v září 2013 konstatoval, že IPP coby limit využití území patří do závazné části územního plánu a proto i jeho změny musí probíhat stejnou formou jako jiné „klasické“ změny, tak de facto i na rozhodnutí normálního senátu Nejvyššího správního soudu z 14.11.2013, který rozhodnutí MMB o navýšení IPP na brněnských Majdalenkách s okamžitou platností zrušil. Náš rozsudek se tak stal vůbec prvním brněnským prvoinstančním rozsudkem, v kterém byla výše uvedená judikatura potvrzena – navíc (a to je také podstatné) se tento renomovaný senát krajského soudu ztotožnil se závěry NSS.

 

Celé je velmi důležité: výše uvedené platí i pro jiná navýšení IPP v Brně (a dokonce nejen tam). Všem se tak otevírá cesta, aby všechna navýšení IPP, provedené nelegální procesem MMB v posledních třech letech (soudně lze totiž uplatnit pouze tři roky zpět), napadli u soudu návrhem na zrušení opatření obecné povahy. 

Zároveň by se měl změnit dosavadní zaběhnutý postup na magistrátu a měla být zapojena řádně i veřejnost. Pro bytovku Neumann to bude zjevně znamenat, že svůj plán buď přehodnotí nebo nechají  schválit navýšení IPP již zákonnou cestou.

Pokud je však brněnský magistrát jen trochu soudný, zásadnější nebo dokonce dvojnásobné navýšení, které vedlo až k povolení sedmipodlažní budovy a proti němuž protestovaly stovky lidí, již neprovede. Odbor územního plánování a rozvoje si konečně musí uvědomit, že by měl více hájit zájmy obyvatel města Brna a ne developerských společností.

 

Zpět