Oprava ulice Lerchova

Oprava ulice Lerchova

Od prázdnin 2016 probíhá ve dvou etapách oprava ulice Lerchova, která by měla skončit na konci roku 2017.

Investorem je statutární město Brno.

Realizací stavby byla pověřena "Společnost Brno, Lerchova - FIRESTA + DOPRAVNÍ STAVBY BRNO",

vedoucím společníkem je firma FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Pověřeným zaměstnancem je vedoucí střediska Ing. Miloš Raab, telefon 543 532 231.

Technickým dozorem investora je Ing. Petr Pavlíček, telefon 725 582 443.

Termín zahájení stavby dle SOD:                                            01.07.2016

Termín dokončení stavby dle SOD:                                        28.8.2017


---------------------------------------------------------------------------
HISTORIE příprav REKONSTRUKCE

Na základě naší iniciativy se 15.8.2013 uskutečnilo setkání na Brněnských komunikacích (BKom), kde jeho zástupci (Petr Bauer, samostatný technik,  Ing. Eva Koudelková, Projekce pozemních komunikací) nám laskavě vysvětlili základní body generální rekonstrukce Lerchovy ulice a představili návrhy projektové dokumentace.

Nyní bychom s nimi rádi seznámili i Vás. Pokud Vás napadne jakýkoli relevantní námět nebo co a jak vylepšit, můžete nám napsat na: osmc@email.cz a my ty nejčetnější nebo nejpodstatnější dále postoupíme na Brněnské komunikace a budeme se snažit je prosadit. Ale pozor: není příliš času: již na začátku podzimu 2013 bude dokumentace zfinalizována a podána na stavební úřad – poté jí půjde měnit či jinak upravovat jen obtížně!

První shrnutí našich i Vašich připomínek, které jste nám adresovali, jsme 20. září odeslali na Brněnské komunikace, a.s., brněnský magistrát i na Městskou část Brno-střed. Dopis si můžete přečíst ZDE.

Hlavní charakteristika oprav (výkresy zcela na konci):

 

  • každé spojení ulic (křižovatka) bude nově zvýšena – nájezd bude na cca 1,5 m se sklonem 10%, a to z důvodů zklidnění dopravy a bezpečnosti křížení ulic. Dle BKomu se jedná o nejmenší možné zvýšení (pokud se plánuje zvýšení určité části vozovky). Na naše obavy ohledně hluku z průjezdu motorových vozidel jsme byli ujištěni, že je to minimální sklon, nejedná se o klasický retardační pás, kde hlukové projevy bývají. Navíc jsme dostali příslib, že by se na křižovatky sáhlo po lepší, bezfazetovém dláždění (najdete jej kupř. před Bauhausem nebo na části cyklostezky v Komárově), které je podstatně tišší než třeba normální zámková dlažba, která se na takové navýšení používá.
  • parkování bude řešeno prostřednictvím parkovacích zálivů – tedy dojde k určitému oddělení komunikace od parkování. Tyto zálivy budou na severní straně ulice (tzn. u sudých čísel), na jižní straně tak parkování nebude možné. Připomínkovali jsme, že zejména v letním slunečním období je stání pod stromy vyhledávané, ale bylo nám oponováno, že vzhledem k tomu, jak jsou na Lerchovu napojovány jednosměrky (vždy je to shora dolů), by parkování na jižní „stromové“ straně mohlo vadit ve výhledu z přijíždějících aut (bezpečnost provozu) a že dle dvou prohlídek na místě se BKomu zdálo, že na opačné straně parkuje více lidí.
  • Na každé křižovatce bude propojovací pruh z chodníku k vozovce pro přecházení Lerchovy na druhou stranu (bez „zebry“) – zeptali jsme se, proč by nemohly být mírně užší (3 metry šířky nemají ani chodníky samotné), ale to by prý zase odporovalo normám pro užívání handicapovanými spoluobčany, kde se vyžaduje pruh o délce až 3 m. Alespoň jsme však požádali, aby i prostor mezi křižovatkou a touto odbočkou byl místo betonem vyplněn trávou, abychom zde měli co nejvíce zeleně.

Každý kousek zeleně dobrý:-)

  • Na základě požadavku Policie a Odboru dopravy MMB se počítá s celkovým omezením rychlosti na 30 km/h, což spíše vítáme - zvýší to bezpečnost i sníží hluk. 
  • Požádali jsme, aby chodník před školami byl více využit pro zeleň, aby to nebyly jen solitérní, malé čtverečky pro jeden strom (jak nyní navrhováno), ve kterém může živořit, ale aby byla travní plocha zvětšena, protože i tak je chodník dostatečně široký.
  • Ze stejného důvodu jsme prosili, aby nájezdové pásy do garáží nebyly tvořeny jednolitou několikametrovou zabetonovanou plochou, která není pro nájezd aut vyloženě potřebná, ale místo toho byly realizovány nájezdové pruhy, které by mezi sebou měli travní plochu. Další možností je zvážení kupř. zatravňovacích dlaždic.

Možná až zbytečně moc zadlážděný vjezd na odstavné parkování u domu.

 

Bezpochyby vadou projektu je, že počítá i s bytovkou Wilson a částečně ji jako by „legalizuje“, ale toto by v případě potřeby mělo jít přepracovat nebo být bráno jako dogma.

 

Velmi předběžně a nezávazně se odhaduje, že celá oprava (včetně výměny vedení jako kanalizace, voda) by zabrala asi rok (většinou se zahajuje na podzim), ale je možné, že bude postupováno etapovitě v určitých malých úsecích. Na podzim r. 2013 by bylo zahájeno územní řízení. Vlastní realizace přijde na řadu až po dokončení nové úpravy Vaňkova náměstí (rondel) a získání finančních prostředků - tzn. za dva/tři (?) roky.

 

Zde si můžete stáhnout ukázku aktuální (VIII. 2013) navrhovanou podobu části Lerchovy ve formátu pdf (zdroj: BKom)

Část Lerchovy (bez sítí)

Část Lerchovy (včetně vyznačení sítí)

Legenda