Stále se zajímáme o zlepšení linky 51

23.10.2013 23:28

Upozornili jsme mj. i Dopravní podnik, že spoje linky 51a 35 z Mendlova náměstí (ovšem ze dvou různých míst) na Barvičovu (tedy zcela shodným směrem) jezdí s časovým odstupem 2 minut, jedné minuty nebo dokonce ve stejný (!) čas - viz ukázka odjezdů z Mendlova náměstí. Nebylo by na místě se zamyslet spíše nad tím, aby se linky synergicky doplňovaly a neduplovaly?

 

 

Zpět