Uplatnili jsme připomínky ke změnám ÚPmB - Rezkova + Tomešova

09.11.2019 10:57

Město Brno vybralo z řady změn Územního plánu města Brna několik k tzv. zkrácenému postupu pořízení, kde očekává, že tyto projdou rychleji a dalo jim jistou prioritu.

Náš spolek se vyjadřoval ke dvěma změnám z naší čtvrti:

142/15-0/Z; Brno-střed, Stránice / ul. Rezkova: Část návrhové "plochy ostatní městské zeleně ZO" se mění na návrhovou "plochu čistého bydlení BC" s indexem podlažní plochy (IPP) 0,6.

Zde jsme připomínkovali, aby – když už je pozemek odebírán z veřejné zeleně – si nadále podržel charakter zeleně, resp. se k danému co nejvíce blížil, a to zejména do budoucna. K tomu je účelnější, aby byl 1) převeden z návrhové plochy do plochy stabilizované, a to 2) s IPP max. 0,1. U Wilsonova lesa by se neměla rozšiřovat další stavební činnost a navíc ne s tak vysokým IPP. Současný stav při změně ÚPmB negarantuje, že daný pozemek nadále zůstane zahradou a nebude zastavěn.

B1/11-II/Z Brno-střed; Staré Brno / ul. Tvrdého:  Stabilizovaná "plocha pro technickou vybavenost - vodovod TV" se mění na návrhovou "plochu pro veřejnou vybavenost - zdravotnictví OZ" a návrhovou "plochu pro dopravu - významná parkoviště DP".

Zde bychom byli rádi, kdyby plocha přímo nad vodojemy nebyla určena pro jinou činnost a pokud je třeba změny, aby byla plocha změněna výhradně na stabilizovanou nestavební plochu ostatní městské zeleně ZO, což odpovídá i jejich plánovanému turistickému apod. využití.

Návrh spočívající ve výše uvedené změně představuje významný zábor hodnotné plochy vzrostlé zeleně parkového charakteru. Rozsah změny pro plochu OZ považujeme za naddimenzovaný – kupř. ve východní i  jižní partii sahá přímo až k obytné zástavbě, aniž by zde bylo souběžně vytvořeno kupř. nějaké „nárazníkové“ pásmo, právě kupř. také v podobě městské zeleně. Požadujeme tedy v těchto místech (po celé délce Tomešovy a kontaktu se zástavbou) vymezit dostatečnou plochu charakteru vzrostlé ochranné zeleně.

Rozporuplné je rovněž umístění plochy pro dopravu bez bližších limitů a v podobě návrhové – jednak jde do blízkosti bytového domu na Tomešově a jednak neleží ve zcela blízkém efektivním dosahu zastávky MHD. Navíc do obytné oblasti přivádí individuální dopravu (zejména je-li cíleno na parkoviště P+R), kterou by mělo město primárně chtít co nejvíce nechávat již na svém okraji a nenavádět ji do středu obytné čtvrti.

Předložený návrh také pohříchu zcela zapomíná na zpracovávaný záměr na zřízení sběrného dvoru, který Masarykovy čtvrti významně již roky chybí.

Znění naší připomínky si můžete přečíst ZDE

Zpět