Sousedská beseda o Kraví hoře 19.3.2013

31.03.2013 20:46

 

Nečekaný počet lidí si našel cestu do sálu základní školy na Lerchově ulici, kde Občanské sdružení Masarykova čtvrť pořádalo v úterý 19.3.2013 sousedské setkání a debatu o Kraví hoře.

Nejprve představila architektka Pavla Balabánová vlastní závazný regulační plán (podrobný stupeň územního plánu) z konce 90. let, který pro většinu celé Kraví hory (včetně areálu VUT) předpokládá do budoucna veřejné parkové využití. Podivila se nad tím, jak málo v mezidobí postoupila realizace daného plánu. Každá stavba na Kraví hoře měla by být doplněna dostatečnou veřejnou zelení. Varovala před navýšením dopravy a zdůraznila, že auta vyvoávají doprovodné efekty, které nejsou slučitelné s funkcí parku.

Následně náš předseda Michal Závodský vylíčil aktuální problémy lokality – čeho by zde chtělo dosáhnout OSMČ a jaké plány má naopak s územím starosta Šťástka a radnice Brno-střed.

V navazující diskusi se místní podivili jak nad nedobrou údržbou Krvaví hory, tak nad tím, že stále vznikají plány na další zastavování lokality. Jednoznačně podpořili, aby se daný regulační plán dodržel a co nejvíce ploch bylo využito pro veřejný park. Obávají se totiž, že se „salámovou“ metodou bude z Kraví hory odkrojovat ve prospěch zástavby a několika investorů. To vše s sebou nese riziko nemalého zvýšení automobilové dopravy, na kterou není Kraví hora vůbec dimenzována.

Na prvním místě preferovali, aby celá lokalita nadále zůstala klidovou rekreační oblastí, kde bude převažovat veřejné využití s volně dostupnými hřišti, bez negativní dopravní zátěže a bez zařízení výlučně pro vrcholový sport nebo pro pár jedinců.

Ze setkání vzešla spontánní iniciativa, která osloví radnici Brna-střed, aby plánované desítky miliónů neinvestovala do další zástavby a zahuštění Kraví hory, nýbrž do zkvalitnění a především brzkého podstatného rozšíření všem otevřené parkové plochy (tedy co největší a brzká realizace výše uvedeného regulačního plánu) a její údržby.

 

Fotogalerii z besedy najdete ZDE.

Zpět