Oprava Údolní - úsek bří Čapků - Kraví hora

Rekonstrukce Údolní

Zástupci našeho sdružení se zúčastnili 20.10.2016 na Brněnských vodárnách a kanalizacích představení aktuální podoby návrhu rekonstrukce ulice Údolní mezi Jiříkovského a odbočkou na Kraví horu (u Sušilových kolejí). Předtím již proběhla řada jiných setkání nad přípravou dané rekonstrukce, pohříchu ale bez účasti OSMČ.

Investorem je Statutární město Brno (Investiční odbor) a projektově akci zastřešují nyní právě BVK, ale podílí se na ní řada dalších organizací, které se k podobě rekonstrukce  různě vyjadřují a ovlivňují výslednou podobu.

Přinášíme krátký souhrn pozitiv a negativ plánované rekonstrukce (aktuálně se připravuje dokumentace pro územní řízení, které by rádo město dokončilo v průběhu roku 2017), tak, jak je vnímáme.

ZDE najdete současnou podobu projektu (říjen 2016), který však ještě nereaguje na naše připomínky a zlepšovací návrhy, které budeme uplatňovat.

 

Přesto jsme se snažili některé věci upravit či vylepšit. Zejména se nám podařilo přeměnit několik parkovacích míst pod Kampelíkovou na zeleň s více stromy, díky čemuž tato část bude více budit dojem pěkného souvislého zeleného pásu přecházejícího do Kraví hory. Stejně tak ubude trochu asfaltu mezi Grohovou a bří Čapků, resp. nebude přeci jen umisťováno parkování přímo na chodník u Gutmannovy vily. Ani vlastníci čtyřkolých miláčků se nemusí bát – oproti současnému nulovému stavu legálních parkovacích míst v horních partiích jich několik desítek přibude, a to na pravé straně směrem do města (a to za cenu zrušení úzkého trávníkového pruhu na druhé straně ulice). 

Aktuální článek z Rovnosti ze dne 23.3.2017 najdete ZDE - dle něj by měla rekonstrukce začít na podzim 2017.

Níže přehled kladů a negativ původní dokumentace před "zásahem" OSMČ:

POZITIVA

Bezpečnější a pohodlnější zastávky

Zejména zastávky Všetičkova doznají změn – budou řešeny jako tzv. vídeňské zastávky. Budou vyvýšeny na úroveň chodníku a přivedeny až k tramvaji a pojížděné auty – podobné naleznete kupř. na Banskobystrické v Řečkovicích. Pro nastupující to bude bezpečnější a komfortnější (nebudou muset překonávat takovou výšku při nastupování). Zastávka Heinrichova bude obdobná jako dnes, ale zmodernizovanější – bohužel bude muset být skácen kaštan stojící v půlce zastávky, kde se rádi ukrýváme před deštěm (prý vadí drážnímu úřadu – něco takového na zastávky nepatří :-(

Tišší koleje

Při rekonstrukci budou použity různé antivibrační prvky pod kolejemi a vedle nich. Ty by měly ztišit průjezd tramvají (podobné byly třeba využity při letní opravě ulice Husovy).

Lepší povrch komunikace

Stávající betonové panely budou nahrazeny asfaltovým povrchem, což bude příjemnější jak pro řidiče, tak pro obyvatele okolních domů, protože doprava bude zase o něco tišší.

Nová parkovací místa v horních partiích Údolní

Stávající situace s nulovým počtem parkovacích míst rozhodně není optimální, proto je výborné, že vzniknou podélná parkovací stání v horní části Údolní (zejména u bytových domů), která zajistí, že lidé budou moci mít možnost, jak před danými objekty legálně zastavit a parkovat. Na druhou stranu současná podoba návrhu, která po celou (!) délku ulice (tzn. cca 650 m) umisťuje parkovací stání, dle nás také není optimální.

Méně stožárů

Díky sdružení stožárů veřejného osvětlení s trakčními sloupy (troleje) by mělo dojít ke snížení počtu sloupů v ulici – i proto bude veřejný prostor zase o něco hezčí. Navíc budou v horních partiích stožáry přesunuty z pravé strany na levou (směrem do města) a budou situovány v parkovacích zálivech, aby nepřekážely na chodnících, kde by zase musely být od hrany komunikace vzdáleny normových 0,5 m.

 

NEGATIVA

Posunutí KISS+RIDE pro mateřskou školku

Parkovací místo KISS+RIDE pro mateřskou školku na Údolní je až za křižovatkou – rodiče s dětmi se tak budou muset vracet a jít navíc přes rušnou ulici Grohovu. Důvodem má být, že se do plochy před křižovatkou nevejde, protože by bránila rozhledu řidičů jedoucích z Grohovy na Údolní – tedy toto nepovolí dopravní policie. Nakonec to možná dopadne tak, že lidé budou stejně zastavovat „živelně“ před křižovatkou, jak to často dělají dnes a vlastně by se nemělo.

Kácení stromů

Veřejná zeleň města Brna plánuje, že obnoví alej na jedné straně (strana do města). Ta stávající není v dobrém stavu, což bylo způsobeno tím, že pozemek nepatřil městu, a to tam nemohlo sázet stromy za vlastní prostředky. Rozsah kácení i tak není malý, a přímo se nám nelíbí, ale chápeme i daný přístup, kdy se preferuje vysadit alej novou, a to ze stejných druhů stromů, které mají dobrou odolnost (dle všeho jasany), když kaštany bývají napadány klíněnkou. Na druhou stranu Veřejné zeleni se podařilo do plánů alej zahrnout, když s ní původně ani nepočítaly – jakkoli se to zdá neuvěřitelné, hrozilo i to, že bychom o alej přišli – ať už kvůli tlaku na parkovací místa nebo sítím, nad nimiž se nesmí nic sázet. Řešení se našlo v tom, že bohužel přijdeme o oba pruhy trávníků vedle silnice. To však umožní docílit potřebné šířky celé komunikace a mezi parkovacími místy bude vždy dostatek místa pro výsadbu, která bude mít i šanci se udržet, a ne jen živořit.

 

Mnoho místa pro parkování na úkor zeleně

Obecně vítáme nová parkovací stání v horní části Údolní. Na druhou stranu současná podoba návrhu, která po celou (!) délku ulice (od shora až dolů - tzn. cca 650 m) umisťuje parkovací stání, dle nás také není optimální. Město a veřejný prostor by mělo být místem pro žití lidí, a ne aut ‒ umožnění parkování v takovém rozsahu již devalvuje Údolní ulici na prostý dopravní prostor, a ne na pěkné místo pro žití či procházky. Z tohoto důvodu preferujeme, aby alespoň ve smyčce pod Kampelíkovou byla betonová parkovací místa změněna za zeleň, zejména když v daných místech není již žádná zástavba. Bohužel narážíme na přístup projektanta nebo i některých zástupců radnice Brno-střed (hnutí ANO), kteří usilují spíše o maximální počty parkovacích stání, s tím, že by mohly sloužit třeba i lidem z Grohovy a dalších ulic. Dle Ing. Bílka taková stání chrání předzahrádky před výstavbou dalších garáží, kdy my však říkáme, že kdo může, raději upřednostní garáž či stání za plotem před nechráněným místem na ulici.

Záměr rovněž nově umisťuje parkovací místa na pravou stranu, na chodník mezi bří Čapků a Grohovou. Tedy obdobně, jak je tomu dnes na druhé straně. V zásadě proti tomu nic nemáme, ale podotýkáme, že tímto se dále devalvuje veřejný prostor, kdy z této partie Údolní se stává více parkoviště než ulice, kde by bylo příjemné se procházet či jakkoli setrvávat. Jsme tedy přesvědčeni, že by se takové parkování mělo co nejvíce „zhumanizovat“, což je výzva pro odborníky, kdy ale třeba Veřejná zeleň si s tím neví moc rady, protože zde nemůže zasadit žádné stromy (kolize se sítěmi) a drobná výsadba by zase mohla zaniknout (vandalství, pejsci apod.) nebo by tak nevynikla. Údajně by nepomohly třeba ani zatravňovací dlaždice, které se vlastně při hojné frekvenci parkování ani nedaří zatravnit (de facto by zlepšovaly však jen vsakové podmínky pro dešťovou vodu, a už ne přímo estetiku).

V této části Údolní přitom vycházíme z toho, že – na rozdíl od některých hlasů – nejsme přesvědčeni o tom, že by v tomto úseku dostačovala zeleň v předzahrádkách soukromých domů. Na tu nelze spoléhat – jednak se vesměs jedná jen o trávníky a keře, popř. živé ploty a zejména pak majitel se kdykoliv může rozhodnout tuto „zeleň“ odstranit – viz příklad společnosti SDS EXMOST na Údolní 66, kdy celé okolí domu je jen vydlážděno a užíváno jako parkoviště.