Vítejte na webu OS Masarykova čtvrť

POZOR: dle MOÚ nebude možný online přenos - možná bude jen osobní účast nebo položení otázky na osmc@email.cz!!!

ODLOŽENO!!!!!
V pondělí 14.9. NENÍ!!

Kancelář architekta města pořádá 14. září od 18 hod. na hvězdárně druhé veřejné setkání k nám. Míru, kde chce už představit zadání pro účastníky soutěže na budoucí podobu lokality. Je to opět důležité, protože, jak bude zadání vypadat, tak bude vypadat i nám. Míru.

Dostaly se k nám informace, že - přestože byly byty drtivou většinou lidí na prvním setkání odmítnuty - tak KAM je opět do zadání cpe, a to nejen jako městské byty, ale také byty pro Brněnku!!! I takové věci se skrývají pod floskulí, jak má „prostor sloužit obyvatelům čtvrti i všem Brňanům“. Opakují stále falešnou mantru, jak nemůže existovat náměstí bez zástavby, a mají plnou pusu toho, jak „přizvali ke kulatému stolu klíčové aktéry, mezi nimi místní občanská sdružení...“ a přitom na ně z vysoka kašlou :-(

Pokud i Vy si myslíte, že naše náměstí Míru MŮŽE BÝT PĚKNÉ BEZ BYTOVKY, ZAREGISTRUJTE SE CO NEJDŘÍVE NA WEBU WWW.KAMBRNO.CZ nebo telefonu 770 176 560 – KAPACITU SÁLU JEOMEZENA!

Připomínky k NÁVRHU nového územního plánu města Brna

Brno připravilo návrh nového Územního plánu města Brna. Na několik dalších desetiletí to bude hlavní závazný dokument celého města, určující, co se na kterém pozemku smí postavit, jaké může mít stavba využití nebo výšku atd. NEJVĚTŠÍ změnou je cíl dosáhnout velké flexibility a "kompaktního města". Laicky řečeno: najdeš-li volnou plochu, kterou bys mohl zastavět, zastavěj ji. Čím více a výše, tím lépe. A to Brnu a jeho obyvatelům moc neprospívá.

Náš předseda Michal Závodský k Návrhu připravil následující připomínky:

Připomínky k Návrhu a zmocnění 

Vysvětlení připomínek s konkrétními příklady
Informace dle GDPR

Aby připomínky byly více respektovány, bylo nutno shromáždit alespoň 200 podpisů pod výše uvedené připomínky, což se nakonec podařilo (Děkujeme!) a náš předseda tak mohl na konci června 2020 podat NÁMITKU proti Návrhu s celkem 1547 podpisy

PROČ připomínky:

Náměstí Míru a vojenský areál

 • území má být určeno pro veřejnou vybavenost, tzn. právě pro to, co Masarykova čtvrť potřebuje (služby, ordinace lékařů, volnočasové centrum atp.), a nikoli výhradně třeba pro bytovou výstavbu nebo jiný uzavřený a čistě developerský záměr
 • chceme volné uspořádání budov, ne jeden velký jednolitý objekt
 • nechceme, aby zde územní plán připouštěl možnost staveb vysokých až 23 m

Žlutý kopec

 • vážíme si zeleně Žlutého kopce. Návrh počítá s rozparcelováním tohoto svahu a vytvořením nové uliční sítě, kde však by bylo lepší více volně přístupného, neoploceného prostoru k parkové úpravě i zařízení pro volný čas (hřišťátka apod.)
 • Vaňkovo náměstí chceme volné s parkem, aby se zde nenašly plochy pro další zastavění a nedošlo k úplnému stavebnímu uzavření náměstí budovami

Kraví hora

 • má primárně sloužit k oddechu, rekreaci a zeleni
 • nepreferujeme zde monopolní vznik jen sportovišť, navíc bez záruky, zda budou veřejná, otevřená a nezpoplatněná (Návrh ale oproti současnému stavu podstatně rozšiřuje plochy určené sportu)
 • chceme, aby zde byla provozována veřejná sportoviště a dále vyrůstala nová hřiště pro děti apod., a ne aby zde vznikala velká sportovní zařízení, kterým Kraví hora kapacitně nepostačí, nebude kde parkovat apod.

Nebezpečná flexibilita územního plánu a další připomínky

 • připomínky se snaží krotit bezbřehost toho, co Návrh u každé plochy považuje za „dovolené“, „přípustné“ nebo „podmíněně přípustné“. Návrh pracuje s velmi obecnými definicemi a limity (a považuje to dokonce za svou přednost), takže je velmi těžké dnes přesně určit, co vše může vedle Vás za pár let vzniknout. Pokud Návrh např. dovoluje postavit stavbu s odlišným účelem, než jakou má hlavní účel plochy, za podmínky, že „není s hlavním využitím v rozporu“ a je s ním „související, doplňující nebo podmiňující“, nevíme, jak se na věc bude dívat jeden úředník na stavebním úřadě za 10 let a jaké všechny stavební záměry nynější vágní kritéria splní!
 • připomínky se pokouší ještě více chránit zelený charakter naší čtvrti a omezovat navyšování zástavby tak, že aby se architektonicky cenná Masarykova čtvrť pomalu neproměňovala na ráj „unisexových“ developerských bytovek
 • přejeme si, aby Návrh více ochraňoval plochy trávníků i malé parčíky, které jsou mezi silnicemi a chodníky, případně tvoří ucelenější pásy (kupř. Barvičova, Údolní), nebo zamezoval umisťování větších reklam do ploch bydlení a zeleně atd.

Článek našeho předsedy k tématu:

Ve čtvrtek 13.2. se uskutečnilo veřejné setkání: Dostavba a úprava náměstí Míru

ZDE přinášíme první dojmy a informace z tohoto setkání

Zde přinášíme přehled, že místní setrvale podporují na místě vznik společenského centra a veřejné vybavenosti a žádnou bytovou zástavbu.

Jasné výsledky veřejného setkání o nám. Míru a areálu Lerchova

Městská část bez zapojení lidí vybrala možnou budoucí podobu Žlutého kopce
KOMPLETNÍ PODOBA VÍTĚZNÉHO NÁVRHU ZDE

Jaký je Váš názor – jak byste vítězný návrh doplnili/změnili Vy?

Naši reakci a připomínky si můžete přečíst ZDE

Aktuálně uzavřela MČ smlouvu s arch. kanceláří na vyhotovení územní studie. 

Novinky

Jak se chystá soutěž na Mírák bez veřejnosti

08.09.2020 22:54
Podařilo se nám získat návrh pravidel soutěže na budoucí podobu nám. Míru a...

První vizualizace nového hlavního vstupu MOÚ

25.08.2020 11:24
Chloubu onkologie v Brně čeká vylepšení za dvě miliardy, spojí se s parkem Nová...

Dočkáme se konečně památkové zóny pro čtvrť?

25.08.2020 10:52
Toto je pro Masarykovu čtvrť hodně důležité - doposud má malou legislativní...

Zahájení ÚŘ na Dětské centrum na Pivovarské

19.08.2020 10:17
Je zahájeno územní řízení na novostavbu Dětského centra na Pivovarské, které...

Nad výstavištěm staví „ordinace“ k bydlení - MFDNES

17.08.2020 10:20
Nad výstavištěm staví „ordinace“ k bydlení MFDnes 17.8.2020   Kontroverzní...

Další krok k wellness na Kraví hoře

17.08.2020 10:02
Nové vířivé a ochlazovací bazénky a sauny, přístavba šaten pro návštěvníky i...

Bývalou transfuzní stanici má získat MOÚ

25.07.2020 11:42
Zprávu o tom přinesla Rovnost 24.7.2020 - ke stažení ZDE Je to dobrá zpráva,...

Méně šalin v historickém centru? V Brně-středu chtějí pěší zónu bez provozu - Rovnost 24.7.2020

25.07.2020 10:18
OSMČ nesouhlasí s tím, aby tramvajová linka 5 byla vyloučena z Masarykovy nebo...

Námitky k Návrhu ÚP podány!!

01.07.2020 00:05
Náš předseda JUDr. Michal Závodský připravil k návrhu nového brněnského...

Dům Hippokrates další obludou naší čtvrti?

24.06.2020 22:46
Nad Hlinkami roste do výšky kontroverzní projekt Hippokrates, za kterým stojí...

Co právě děláme

Najdete ZDE