Zachránili jsme Masarykovu čtvrť před sedmipodlažní bytovkou Neumann

21.02.2015 21:06

Sedm sousedů a naše občanské sdružení v březnu 2013 podali návrh na zrušení rozhodnutí Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje z března 2010, kterým pro projekt bytového domu Neumann povolil navýšení tzv. indexu podlažní plochy z 0,6 na 1,2. Takové dvojnásobné zvětšení v praxi znamená, že developer si mohl postavit dvakrát větší, objemnější budovu. Toho investor plně využil a do územního řízení předložil projekt se zcela vyčerpanou hodnotou IPP a daný záměr stavební úřad posvětil již dvakrát vydáním územního rozhodnutí v červenci 2013 a naposledy prosinci 2014.

Magistrát o zvýšení IPP rozhodl na návrh developera, ale bez jakékoliv účasti veřejnosti nebo sousedů. To krajský soud nyní zkritizoval a celé rozhodnutí magistrátu v prosinci 2013 zrušil. Proti rozhodnutí podal developer následně kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a ten jí v prosinci 2014 vyhověl, ovšem pouze z procesních důvodů, protože krajský soud nedostatečně dopředu obeslal developera s pozváním na jednání.

Krajský soud proto o věci 19. 2. 2015 rozhodoval znovu, protože po zrušení jeho původního rozsudku nadále platila původní hodnota IPP 1,2, vyhovující plně záměru bytového domu. V mezidobí navíc ve velmi podobné věci navýšení IPP na brněnských Majdalenkách rozhodoval dokonce i Ústavní soud, jehož plénum svým nálezem z října 2014 na dosavadních postupech soudů neshledal nic závadného a tedy i z pohledu Ústavního soudu se potvrdilo, že praktikovaná neveřejná procedura změny IPP je protiprávní a soudy mají takové změny rušit.
I proto krajský soud konstatoval, že nemá na svém původním rozhodnutí cokoliv měnit a opětovně navýšení IPP svým rozsudkem zrušil.

V návaznosti na poslední soudní rozhodnutí však poslední vydané územní rozhodnutí bude muset magistrát pro rozpor s územním plánem zrušit. Do doby, než by navýšení indexu proběhlo zákonnou formou (což může trvat i dva nebo tři roky) nebo se nedohodne se sousedy na nějakém kompromisu, tak developer nyní nesmí žádnou podobnou stavbu realizovat.

Po zrušení Aktualizace Územního plánu města, kde bylo naše sdružení také žalobcem, je to další podobný významný úspěch OSMČ ve vztahu k územnímu plánování v Brně. 

Zpět