Známe neúměrné plány radnice na smršť sportovišť - zaplatí za to pejskaři výběhem, my ostatní společnými penzi a zvýšenou dopravou i menším parkem

Známe neúměrné plány radnice na smršť sportovišť - zaplatí za to pejskaři výběhem, my ostatní společnými penzi a zvýšenou dopravou i menším parkem

Radnice Brno-střed si v roce 2012 objednala Aktualizaci Regulačního plánu (RP) Kraví hora. Tato územní studie má „prověřit současné využití území a navrhnout uspořádání lokality s programem rozvinutí volnočasových aktivit občanů města Brna“.

A nyní jsou na stole první výsledky (prohlédněte si mapku nebo i technickou zprávu s podrobnějšími informacemi) – nebudou ještě finální, ale už je zde něco na stole a je to posuzováno radnicí.

My projektu vytýkáme, že je monotematicky zaměřen jen na další a další sport - na úkor všeho jiného, zcela zapomíná na park, přináši na Kraví horu další dopravu. Proti úměrnému počtu sportoviští nic nemáme, ale radnice Brno-střed přistupuje ke Kraví hoře, jako by nikde jinde nexistovalo žádné jiné sportoviště nebo nešlo jinde v Brně umístit jediné další hřiště. A zbytečné zmiňovat, že nikdo nepovažoval za vhodné či přinejmenším slušné naše sdružení či místní kontaktovat a zeptat se jich na názor, co by ve svém okolí uvítali (místo toho se už vydaly peníze na první materiál s předimenzovanými plány)...

 

Pokud se Vám také něco nelíbí:

napište na radnici Brno střed, Dominikánská 2, Brno a nebo příslušným lidem pošlete e-mail: starosta Libor Šťástka (starosta@stred.brno.cz) nebo Vojtěch Mencl (mencl@stred.brno.cz).

 

Zatímco starosta L.Šťástka pro noviny směle prohlašuje, jak násobně rozšíří park, skutečnost (než zase Brno-střed změní názor) vypadá poněkud jinak:

 1. zmenšení (nebo i zrušení ?) oblíbeného psího výběhu nad koupalištěm a v jeho blízkosti čtyři nová „víceúčelová“ hřiště (č. 03), u nichž zatím není jasné, zda budou veřejná, volně přístupná nebo naopak zaplocená, za poplatek.
 2. betonový skatepark na místě současného hřiště u vodárny (č. 07). Domníváme se, že se jedná o hodně nevhodné místo – jednak vedle odpočinkových výhledových ploch na vrcholku, poněkud daleko od „skejtující“ mládeže a hlavně je tu obava z toho, že je to na místě, odkud se bude vše rozléhat (jak známo bývají některé překážky kovové a obecně hlučné).
 3. nové parkování „s dostatečnou kapacitou“ nad koupalištěm (č. 08) – odhlédneme-li od toho, že by se tak auta proplétala mezi procházejícími se lidmi (ne asi náhodou je v těch místech dnes zákaz vjezdu), mluví proti tomu náš hlavní cíl, aby frekventovaná individuální doprava nebyla zatahována až tak hluboko na Kraví horu. Je zajímavé, že lidé jsou ochotni na sportovišti vypustit duši, ale dojet musí nejlépe přímo až k tomu a autem…
 4. jakýsi nadchod mezi koupalištěm a novými hřišti (č. 14). Má to snad naznačit, že právě hřiště místo psího výběhu budou jen pro návštěvníky koupaliště? S tím bychom nesouhlasili.
 5. podstatné rozšíření plochy určené trvale pro baseball o další hřiště a odpaliště (č. 01, 02, 10)  – je to náhoda nebo to třeba souvisí i s tím, že místostarosta MČ Brno-střed Pavel Sázavský má v místním baseballovém klubu VSK Technika všechny své tři syny? Od roku 2010 dostala VSK Technika od města Brna mj. celkem 13,3 mil. Kč na svou činnost - že by tedy další dáreček? Problém je, že by na takové rozšíření podstatně doplatila zahrádkářská kolonie nad Grohovou ulicí, ale i budoucí veřejný park, protože rozšířený areál je umisťován přesně do míst, kde má být park. 

                             

  Sluší se i připomenout, že původně bylo baseballové hřiště nad koupalištěm povoleno jen jako dočasná stavba (v daných místech regulační plán totiž také přepodkládá park a vyhlídkovou restauraci) – takové rozšíření by znamenalo, že stačí si nejdřív něco prosadit (a tak odůvodňovat a okolí utěšovat) jen jako dočasnou stavbu a až se na to „zapomene“, přetavit ji v definitivní stavby, popř. argumentovat, že už dnes jsou na místě dvě hřiště a tedy jen se "posunují" - co na tom, že jak dnes tak i v budoucnu se má dít na úkor veřjeného parku?

Velké hřiště má údajně fungovat i jako amfiteátr na letní kino - proč ne, jen zase autor nedomyslel, že reproduktory budou zjevně směřovat do obydlených částí čtvrti.

 1. rotující restaurace (č. 09) – z vyhlídkové restaurace se stává jakýsi kolos s rotací,jelikož se tam má vejít i obchod se sportovním zbožím, místem pro nutričního poradce, badminton nebo posilovna (a to necháváme stranou, zda zrovna takové využití jsou na Kraví hoře tak nezbytné a nikde jinde v Brně nedohledatelné), což takové naddimenzování je dle nás zbytečné
 2. podzemní garáže (č. 05) směrem od Rybkovy a vedle toho i jiné další parkoviště – zde se musíme oprávněně ptát, zda to opět není až příliš hluboko Kraví hory a zda by sportovci nebyli schopni akceptovat parkoviště podstatně níže a k cíli si „sportovně“ dojít po vlastních. Tak vysoko položená parkoviště zvyšují automobilový provoz v místech, kde už by měla dominovat rekreační funkce a maminky neměly mít strach o svá běhající dítka.
 3. pod číslem 04 se skrývá další (radnice Brno-střed chce něco obdobného za 80 mil. Kč vybudovat i na koupališti) wellness s římskou párou, solnými a bylinkovými inhalacemi. Co na tom, že v Brně nejsou peníze na dostatek mateřských školek (dále si doplňte sami...)...
 4. vzduchová trampolína (č. 11) – snad jediný záměr, který lze bez dalšího uvítat a na Kraví hoře má své místo a chybí.

 

Když se začtete do průvodní zprávy, je pěkné, že

1. se dočtete o tom, že plochy ve vlastnictví VUT jsou užívány výhradně pro komerční pronájmy, které  přinášejído území vysoce negativní vlivy, počínaje nárůstem dopravy a končí černými stavbami  –  tedy zjištění, na které upozorňujeme již dávno a zatím není ze strany MČ Brno-střed nijak řešeno a místo aby je aktualizace regulačního plánu řešila, tak dané „vysoce negativní vlivy“ narůstající dopravy paradoxně jen posiluje.

2. konstatuje, jak výstavba jednotlivých objektů ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby – to, že v daných místech tak zcela zapomíná na park, už poněkud taktně mlčky opomíjí

-------------------------------

Starosta Libor Šťástka v prosinci 2012 řekl, že chce danou oblast Kraví hory proměnit v obdobu sportovního areálu na Hněvkovského ulici na Brno-jihu - ale to je úplně jiná lokalita, která byla původně typickým brownfieldem vedle velmi frekventované výpadovky - to nejde s Kraví horou vůbec srovnat! Takto ji ve své bakalářské práci popisuje Jiří Chalupa (ESF MU): "Místo zůstává typickým brownfieldem. Zvolená lokalita se v současné době skládá ze zdevastované kotelny, jejího krytého zázemí a okolních travních porostů. Budova kotelny je zničená, neboť stavba se již dlouhá léta neužívá. Do zchátralé budovy zatéká střechou, což ji poškozuje obvodové zdi a ve střednědobé budoucnosti by toto vedlo ke zhroucení stavby. Druhou budovou zkoumaného území je dvojice kovových nádrží, které dříve sloužily pro skladování lehkého topného oleje, kterým se v přilehlé kotelně topilo. Okolní pozemky sloužily dříve pro účely zahradnictví, nyní jsou opuštěné a nekultivované...Východní část území vymezíme frekventovanou silnicí na ulici Hněvkovského, která tvoří v podstatě nepřekročitelnou bariéru pro jakoukoliv přepravu osobní dopravy.