Zastaveny práce na nové Územní studii Žlutý kopec - leden 2013

 

 

Zeptali jsme se na osud připravované územní studie Žlutý kopec, která by měla detailně nastínit jeho další rozvoj, a do níž jsme podávali i vlastní stanovisko.

A dostali z Odboru územního plánování a rozvoje brněnského magistrátu tuto odpověď:

Odbor územního plánování a rozvoje MMB zpracoval zadání územní studie „Žlutý kopec“. K pořízení zakázky Územní studie  „Žlutý kopec“ bylo vyzváno 5 zpracovatelů doporučeným dopisem ze dne 10.2.2012 s termínem doručení nabídky  9.3.2012. V termínu obdržel zadavatel nabídky od všech oslovených subjektů. Nabídky byly otevřeny komisí pod vedením náměstka primátora p.Bc.Macka dne 19.3.2012. Hodnotící komise ve složení Bc.Ladislav Macek, Ing.arch.Vojtěch Mencl, Ing Olga Nováková a Ing.Mgr.Kateřina Leopoldová zasedala 20.3.2012. Z jednání komise vyplynul následující závěr :

„Z úrovně městské části Brno-střed, OI MMB a  BKom a.s. jsou v současné době řešeny dílčí investiční akce v území, proto zadání zpracování územní studie se jeví jako předčasné. Po dokončení investičních akcí bude aktualizováno zadání ÚS včetně podkladů a město Brno zváží opětovné vypsání této veřejné zakázky. Komise doporučuje zadavateli výběrové řízení zrušit.“  Na základě doporučení hodnotící komise zadavatel  výběrové řízení  zrušil a s aktualizací  zadání územní studie se prozatím nepokračuje.

...

V roce 2013 OÚPR zváží v závislosti na naléhavosti potřeb města a schváleném rozpočtu opětovné vypsání výběrového řízení na zpracovatele Územní studie Žlutý kopec a pořízení územní studie pro území Masarykovy čtvrti, jejíž zpracování v rámci připomínek ke konceptu nového Územního plánu města Brna požadovala MČ Brno - střed.