Radnice Brno-střed iniciovala odkup pozemků u Helgolandu

Rada MČ Brno-střed na 80. zasedání, konaném dne 23.05.2016, přijala usnesení, kterým žádá příslušný Majetkový odbor brněnského magistrátu, aby zahájil řízení ve věci nabytí pozemků u Helgolandu, kde by mohla vzniknout pěkná vyhlídka na město. Držme palce, aby to klaplo (i když u některých subjektů máme pochybnost, zda se tak podaří) – každopádně je to sympatická aktivita, aby se jedno místo na vrcholu Žlutého kopce zase proměnilo do krásy, čemuž nyní brání právě rozdrobené vlastnictví.

 

USNESENÍ:

Rada MČ Brno-střed souhlasí se záměrem realizace akce s názvem Park Žlutý kopec – Helgoland – 3. etapa ve smyslu podkladu pro řešení majetkoprávních vztahů…,

schvaluje v souvislosti se zpracovaným podkladem pro řešení majetkoprávních vztahů a podkladem pro zadání akce s názvem Park Žlutý kopec – Helgoland – 3. etapa podání žádosti na statutární město Brno o zahájení řízení ve věci nabytí pozemků

- p.č. 379/2, p.č. 383/9, vše k.ú. Staré Brno, z vlastnictví Hlaváčková Jessica, Vincent Square, Westminster, SW1P 2NB London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

- p.č. 379/3, k.ú. Staré Brno, z vlastnictví RUBELA, a.s., Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno

- p.č. 379/5, p.č. 380/22, p.č. 380/23, vše k.ú. Staré Brno, z vlastnictví ČR – Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 656 53 Brno do vlastnictví statutárního města Brna

a ukládá odboru životního prostředí ÚMČ Brno-střed zaslání žádosti o zahájení řízení ve věci nabytí předmětných pozemků statutárnímu městu Brnu v zastoupení Majetkového odboru MMB.