Připomínáme se emailem panu starostovi, že na by nás měl konečně pozvat k jednání o budoucí podobě Helgolandu a Vaňkova náměstí

3.11.2011

Vážený pan
Mgr. Libor Šťástka
Starosta MČ Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencl
Uvolněný člen ZMČ pro územní plán a rozvoj obce
Dominikánská 2, 601 69 Brno


Úřad MČ Brno-střed
Odbor životního prostředí
Měnínská 4, 601 92 Brno


VĚC: Vaňkovo náměstí a Helgoland, výzva ke spolupráci II.

Vážený pane starosto, vážený pane architekte, vážené dámy a pánové,

v březnu t.r. jsme se na Vás dovolili obrátit s žádostí o participaci na budoucí podobě Vaňkova náměstí a parku Helgoland. Přitom nám velmi záleželo na tom, abychom se mohli připojit ve fázi, kdy je ještě možné lehce provádět úpravy – tzn. zejm. ve fázi zadávání a formování výchozích bodů rekonstrukce.

Od dopisu pana starosty z 4.4.201 s ujištěním, že počítá s účastí zainteresovaných subjektů na přípravě daného projektu a s příslibem pozvání na případné jednání uplynulo už více jak půl roku a v této době jsme nebyli nijak osloveni ani se žádné jednání neuskutečnilo.

Nyní se (bohužel až) z tisku (Brněnský deník, 2.11.2011) však dozvídáme, že radní naší městské části schválili zadání veřejné zakázky na vypracování projektu, který poslouží pro získání příslušných povolení.

Dovolíme se tedy opět připomenout s naší žádostí, kdy je pro nás neakceptovatelné, abychom byli až v rámci daných řízení postaveni před „hotovou“ věc a jakékoli změny nebyly realizovatelné vůbec nebo jen s obtížemi, resp. s negativním následky zdržení celého projektu.

Zároveň bychom Vás rádi požádali, aby nám byly elektronickou formou postoupeny výsledky webové ankety ohledně budoucí podoby Helgolandu, stejně jako zadání dané, tiskem citované veřejné zakázky.

V úctě

JUDr. Michal Závodský
předseda OSMČ