MĚSTSKÉ VOLNOČASOVÉ CENTRUM BRNO Lerchova

MĚSTSKÉ VOLNOČASOVÉ CENTRUM BRNO Lerchova

Možné ideje pro náplň činnosti MVČ Lerchova:

 • Ateliér pro výtvarnou a kreativní činnost
 • Počítačová učebna-klubovna/veřejný internet
 • Klubovny pro zájmové kroužky (přírodověda, jazykové kurzy, stolní hry, modelování, hudební a pě­vecké kroužky, ekologická výchova atp.)
 • Tělocvična (aerobní cvičení jako aerobik, spinning, cvičení pro těhotné, cvičení maminek s dětmi, cvi­čení pro seniory, fitness, jóga, tance – moderní/klasické, kalanetika, stolní tenis, florbal apod.)
 • Víceúčelový sál – společenský sál, potencionálně využitelný také jako cvičební prostor - amatérské diva­dlo, taneční kurzy, zkoušky orchestrů a sborů, přednášky, prezentace projektů města nebo MČ, výstavy, karnevaly, burzy, setkání seniorů, akademie, soutěže (recitační, hudební, interpretační atp.), komunitní prvky, co-workingové aktivity
 • Zázemí pro Kraví horu (WC, přebalovací místnost, úschovna nástrojů, správce parku apod.)
 • Česká pošta, provozovny drobných služeb, obchůdky, lékařské ordinace
 • Centrální posezení, lavičky + piknikové stoly, pískoviště, hrací prvky pro malé děti
 • Hřiště – streetball, fotbálek, vybíjená, drobné sportovní aktivity, malování na asfalt
 • Petanque
 • Galerie pod otevřeným nebem a parková úprava (včetně propojení Lerchovy ulice s Údolní)