Aktuální podoba (leden 2014) a otázka umístění sběrného dvora

Tematizujeme sběrný dvůr – ten je třeba přesunout kvůli přestavbě Vaňkova náměstí a následné parkové úpravě celé lokality (tu doufáme, že následně opravdu Městská část Brno-střed realizuje). Preferujeme přesunutí do nedalekého nevyužívaného vodárenského objektu na křižovatce Tomešova-Tvrdého.

Proti se však staví Brněnské vodárny a kanalizace a Masarykův ústav. Jakékoli jiné umístění by však znamenalo, že bychom sběrný dvůr měli daleko nebo by hrozilo, že by se i zrušil bez náhrady (na magistrátu jsou přesvědčeni, že ostatní sběrné dvory jsou v „dostupné“ vzdálenosti).

Neváhejte slušně napsat na BVK (bvk@bvk.cz) a MOÚ (direct@mou.cz), aby se nestavěly proti našemu sběrnému dvoru. Naše městská část je v tomto bohužel více pasivní a méně efektivní, než třeba.

Aktuální vizualizace jsou dostupné zde: https://brnensky.denik.cz/galerie/nova-podoba-vankova-namesti.html