Zpustlý pozemek nad GML na Kraví hoře

08.07.2016 11:49

V minulém roce jsme začali více sledovat osud parcely č. 821 v k.ú. Veveří, což je pozemek za bývalým studiem Lávka nad Gymnáziem Matyáše Lercha. Pozemek je dlouhodobě nevyužívaný a zanedbaný. I proto se o něj zajímala i naše městská část, a protože má v okolí svěřeny do správy nějaké další pozemky, žádala už v r. 2014 město, aby ji i tento pozemek svěřilo a mohla se o něj starat. Bohužel odpovědí bylo, že – pokud by se tak mělo stát – musela by si městská část převzít do správy i všechny další pozemky v okolí (včetně těch, které jsou zastavěny areálem gymnázia). To se zase nelíbilo městské části, která zase reagovala tím, aby si tedy město vzalo zpět do správy vše, co v místě má městská část. Tím se situace poněkud zablokovala, takže jsme začali řešit, zda by alespoň město ve své režii nedokázalo do nějaké základní kulturní podoby daný pozemek upravit, aby nepřipomínal takovou džungli.

No a přitom se zjistilo, že daný pozemek 821 má už od r. 2000 vypůjčeno od města Brna Gymnázium Matyáše Lercha, a to za účelem „výstavby a provozu tělovýchovných zařízení a školských zařízení“ – dle všeho se mělo jednat o tehdy zvažovanou curlingovou halu. Každopádně mělo gymnázium ve smlouvě i závazek údržby zeleně na své náklady. Jak to v  praxi vypadá, si každý udělá obrázek sám přímo na místě. Oslovili jsme proto na konci května ředitele gymnázia, aby této své povinnosti škola dostála nebo aby ukončila danou smlouvu a pozemek vrátila zpět městu, aby se s ním něco mohlo dít, a tato odpověď ředitele GML přišla po skoro až měsíci:

…na téma využití inkriminovaného pozemku jednáme se zřizovatelem, jemuž v současné době náleží část rozhodovacího práva o nakládání s majetkem (nebo s majetkem svěřeným) jeho příspěvkových organizací. Zda bude tato lokalita zařazena v souladu s územním plánek Kraví hory do Krajského akčního plánu nebo bude jako nepotřebný majetek nabídnuta městu Brnu se uvidí v dohledné době…

 

Odpověď tedy spíše vyhýbavá, takže jsme napsali na konci června 2016 městu Brnu, aby jednalo a závadný stav napravilo.

Zpět