Zprůchodnění zahrádek na Kraví hoře - verze XI 2014

09.12.2014 00:00

V pondělí 24.11.2014 se uskutečnila schůzka zástupců radnice (radní J. Švachula a P. Bořecký, oba ANO; pracovníci Odboru investičního), zahrádkářských kolonií (Pavel Holík, Ina Kristová) a dalších zúčastněných (OSMČ, projektantů) nad dalším postupem zprůchodnění zahrádek na Kraví hoře, které začalo připravovat minulé vedení radnice. To mělo být kompromisem mezi výsledky petice Zelená Kraví hora, která chtěla zabránit zástavbě Kraví hory a obecně preferovala veřejný park, a zájmem zahrádkářů na dalším setrvání na Kraví hoře (připomeňme jen, že pozemky zahrádkářských kolonií patří městu Brnu, a tedy všem Brňákům, a že zahrádkářské kolonie jsou uzavřené, veřejnosti neprostupné a oplocené).

Doposud se projektanti zabývali třemi úseky:

1.       oprava rozbité „cesty“ za koupalištěm, která pak pokračuje na Údolní

2.      zprůchodnění cesty mezi zahrádkářskou kolonií Malina (za koupalištěm) a Kraví horou II (pod areálem VUT a ZK Malina)

3.      oprava cesty pod ZK Kraví hora II, vedoucí podél Úvozu k Rybkově

 

1)      Zde panuje obecná shoda, že by mělo k opravě dojít, a považujeme to spíše za otázku času. Bohužel projektanti nedomysleli napojení na stávající odbočení (chodníček) směr Grohova (geodetické zaměření končilo pár metrů před ním), takže se bude ještě doměřovat.

OSMČ navrhlo, že by se mohla více zpevnit i cesta až k Údolní, aby byla pohodlnější a dostupnější třeba i pro handicapované a rodiče s kočárky (dnes je to úzká vyšlapaná stezka) – to ostatní víceméně odmítli s tím, že stávající stav je vyhovující.

Zároveň Ing. arch. Bořecký přislíbil, že osloví vlastníka pozemku, kvůli kterému je chodník nelogicky zalomený – uvidíme, co z této aktivity vyjde, každopádně škoda případných dřívějších prostředků, pokud by se podařilo nyní parcelu vykoupit.

2)      Tady zejména tajemnice ZK Malina I. Kristová proti tomuto zprůchodnění důrazně vystupovala a dokonce obvinila předsedu OSMČ, že se chová jako komunista, když chce pozemky města Brna více otevřít jeho obyvatelům. OSMČ zopakovalo, že není proti existenci zahrádek, ale situaci by prospělo, kdyby areály se alespoň nějak otevřely veřejnosti. Připomnělo, že takový kompromis byl už dříve v r.  2014 mezi radnicí a zahrádkáři dojednán, takže nechápeme, že jej zahrádkáři nyní zpochybňují.

Investiční radní pan Švachula zmínil, že by nemusely být na celkové zprůchodnění dostatečně finanční prostředky a zejména by se rád vyhnul investicím do provizorních řešení a radnice by se měla případně zabývat koncepčním řešením dané lokality. To nelze neuvítat, i když dlouhodobým konceptem musí rozhodně zůstat veřejný park. To je opět v kontrastu s existencí zahrádkářských kolonií, takže se obáváme, že ZK jdou svou neústupností a uzavřeností tak trochu proti sobě samým.

Domníváme se, že výše uvedené je spíše vizitkou vedení zahrádkářských kolonií: nechť si každý udělá o něm sám obrázek, jak by se mělo nakládat s městskými pozemky a že má platit už jednou dojednané.

4.      Účastníci si rovněž prošli cestu nad Úvozem, kterou má radnice záměr lokálně opravit a zkulturnit. Původně byla navrhovaná i instalace odpočívadla (v části blíže Rybkově) se cvičebními prvky pro dospělé, ale zde od zástupců radnice zazněla obava ohledně vandalismu (vedle toho i údržby: každá lavička víceméně už logicky předpokládá i odpadkový koš a ten zase pravidelné vybírání atd.) a že by cvičební prvky či jiné podobné věci měly být spíše ve více kontrolovatelné severní části. Ale ještě uvidíme, s čím ve finále přijde architekt.

 

Zatím to tedy vypadá, že ze slibů původní radnice (jedna věc je slíbit, druhá mít na to peníze) nebudou některé plány realizovány, ale s tím Kraví hora naštěstí nestojí a nepadá a třeba se k nim znovu jednou vrátíme. Jen nás mrzí aktuální přístup vedení zahrádkářských kolonií.

Zpět