Zajímá Vás necitlivá přestavba Soukopova 3

08.10.2014 20:03

Začasto nás upozorňujete na přestavbu koncového řadového rodinného domu na Soukopova 3 na bytový dům. Dle stavebního povolení má objekt 1 podzemní a 4 (!) nadzemní podlaží s 4 (!) byty v každém z nich

Investorem byla společnost FA PAROLLI architekta Ing.arch. Petra Parolka, který osobně je rovněž vlastníkem daného bytového domu. Samotná architektonická kancelář má za sebou tak úspěšnou stavbu jako je odletová hala brněnského letiště. Naopak Soukopova 3 je přímým protikladem -  příkladná ukázka, jak bychom si architekturu a Masarykovu čtvrť nepředstavovali.

Původní podoba koncového řadového domu

Stavbu povolil v r. 2012 stavební úřad Brno-střed. Výtky sousedů (zejména na velikost stavby) zamítl. Stavební úřad třeba dokonce uváděl, že třeba sousedé ze Soukopovy 5 se záměrem souhlasili, ti se však proti tomu ohrazují a jsou naopak odpůrci dané stavby (podali námitky k projektu stavby i bezúspěšné odvolání proti vydanému stavebnímu povolení). Každopádně se v té době nikdo ze sousedů na OSMČ neobrátil, nemohli jsme tak nijak pomoci. Když se ozvali sousedé odnaproti, už bylo bohužel pozdě.

OSMČ samo do územního a stavebního řízení vstoupit nemohlo – máme právo se účastnit jen řízení, kde je dotčen zájem přírody. Pokud stavební úřad vyhodnotí, že ten dotčen není, vůbec nám zahájení řízení neoznámí a neumožní nám být ani jeho účastníkem. V takovém případě občanské sdružení nemá žádnou možnost, jak do takového „soukromého“ řízení vstoupit nebo jej nějak efektivně ovlivnit. Tak je bohužel nastavena česká legislativa. V kombinaci s benevolentním přístupem stavebního úřadu je to nebezpečný koktejl proti zachování genia loci Masarykovy čtvrti.

Nestandardní ovšem bylo, že za účastníky řízení nevzal stavební úřad vlastníky zahrad, které sousedí se zahradou daného domu (tzn. obyvatele Bílého apod.), kteří mohli také přece jen více promluvit do vývoje řízení.

Celá věc je nepěknou vizitkou jak daného architekta, tak ale zejména stavebního úřadu Brno-střed, který nesoulad s okolní architekturou a charakterem zástavby neshledal. Takový přístup stavebního úřadu je velmi smutný, ba odstrašující, co vše je ochoten stavební úřad ochoten povolit. Divíte se nám pak, že se bojíme změn územního plánu a rozvolňování stavebních limitů, když už dnes je úřad schopen povolit takovou hrůzu?

Zpět