Z bývalé transfuzky na Tomešově v Brně vyroste domov pro seniory

06.02.2019 20:14

Tragikomedie kolem bývalé transfuzn stanice pokračuje - po mnoha letech přemítání a úprav projektů se nyní Jihomoravský kraj ustálil na tom, že v areálu má v budoucnu vyrůst nový domov pro seniory. Netradiční na jeho vzniku má být to, že půjde o spolupráci veřejného a soukromého sektoru formou komplexní koncese. Koncesionář bude odpovědný za projektovou přípravu, výstavbu, financování a provozování Domova s kapacitou 156 lůžek po dobu třiceti let. Projekt schválili jihomoravští radní na svém zasedání 28. ledna 2019.

Jihomoravský kraj je vlastníkem nemovitého majetku na Tomešově ulici v Brně, bývalé transfuzní stanice Fakultní nemocnice Brno. Naším záměrem je využít tento areál k vybudování a provozování pobytového zařízení sociálních služeb s poskytováním pobytové sociální služby domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služby. Loni jsme nechali zpracovat studii proveditelnosti na prověření financování investiční výstavby takovéhoto zařízení a jeho následného provozu. Studie zhodnotila variantu spolupráce veřejného a soukromého sektoru formou komplexní koncese jako vhodnou pro realizaci tohoto projektu.

Koncesionář bude odpovědný za projektovou přípravu, výstavbu, financování a provozování Domova s kapacitou 156 lůžek po dobu třiceti let. Během této vysoutěžené lhůty i po ní je stále budova i pozemek v majetku Jihomoravského kraje.

V současnosti probíhá příprava na výběr poradce, který krajskému úřadu pomůže v koncesním řízení. Tento bude vybrán s největší pravděpodobností v prvním čtvrtletí letošního roku. Koncesionář, tedy investor, bude pravděpodobně vybrán do poloviny roku 2020.

Jihomoravský kraj nefinancuje přípravu akce, ale objednává si až finální službu, tedy poskytování sociálních služeb. Součástí akce proto nebudou průběžné platby po projektové přípravě, ani po dokončení stavby, ale až na základě provozu. Jde o obdobu splácení úvěru na výstavbu, ovšem s rozdílem, že tyto splátky jsou podmíněny dodávkou sociálních služeb poskytovaných koncesionářem. Ten by jinak nárok na splátku neměl. 

Zpět