Tvrdého + Údolní = kdy budou převedeny konečně na město Brno?

07.03.2015 09:54

26. ledna jsme (opětovně) vyzvali Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby urychlil převod pozemků na Údolní a Tvrdého ulici na město Brno - slibujeme si od toho, že by pak Brno se dokázalo lépe postarat o stromořadí v daných ulicích, které úřad po hříchu opomíjí a nestará se o ně (mj. nedosazuje).
 

Náš dopis, který jsme adresovali i Odboru majetkovému MMB, si můžete přečíst ZDE.

 

V březnu 2015 jsme obdrželi od Úřadu odpověď, z níž vyplývá, že vše se posunuje správným směrem, ale trvá to trvá.

K realizaci převodu výše uvedeného majetku státu v k. ú. Staré Brno, k.ú. Stránice a k.ú. Veveří není možné bohužel přistoupit dříve, než u každého konkrétního pozemku bude proveden zápis veškerých, dříve dojednaných věcných břemen do katastru nemovitostí, aby stát mohl inkasovat příslušnou odměnu.

Nejdále je asi převedení pozemků ulice Údolní (horní část od Grohovy směr Kraví hora):  je schválen bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví města Brna. V současné době je řešeno uzavření poslední smlouvy o zřízení věcného břemene váznoucí na předmětném  pozemku s DPmB. 

Co  se  týká  ostatních pozemků (zbytek Údolní, Tvrdého), jsou k nim v současnosti rovněž evidovány smlouvy o souhlasu s umístěním stavby, obsahující mj. závazek Úřadu sjednat se stavebníkem po kolaudaci stavby věcné břemeno.

 

Zpět