Tisková zpráva z RMB č. R5/141 dne 14. 4. 2010

17.04.2010 16:17

RMB schvaluje:
- investiční záměr „Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ul. Rezkovy“;
- smlouvu na akci „Zpřístupnění brněnského podzemí – koordinace interiérů a stavby“; cena 2,9 mil. Kč, termín 09/2010;

 

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303

Zpět