Sliby vs. realita - chodníky na Kraví hoře

18.09.2014 13:59

Sliby:

 

„Pokud jde o roli radnice, tak ta by se měla postarat o opravy cest jednak kolem zahradních kolonií a jednak těch, které vedou přes jejich území, aby mohly být využívány všemi návštěvníky Kraví hory.“

Libor Šťástka (ODS), září 2013

 

 

Realita:

 

V současnosti je zpracováno geometrické zaměření chodníků skrze kolonie a okolo kolonie KH2.

Sdělení Odboru Investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed, září 2014

 

Tedy za rok je postup rovný skoro nule... Teprve po provedení zaměření se bude zpracovávat projekt, pak hledat finance, pak možná realizovat...

Zpět