Sběrné středisko na Tvrdého/Tomešově nemá podporu MMB

09.12.2019 18:04

Někdy si připadáme, že magistrát máme od toho, aby Brňanům řekl, proč něco nejde, než aby k věcem přistupoval přesně naopak a aby věci šly udělat.

Krásně se to ukazuje na našem námětu realizovat sběrné středisko odpadů na části pozemku v bývalých vodárnách na Tvrdého. V úvahu přichází kupř. část současného parkoviště, zejména pokud se zde plánuje parkovací dům. Zatímco několikaposchoďovému P+R parkingu se cesta umetá, tak ve věci umístění sběrného střediska odpadů Tomešova požádal Odbor životního prostředí o vyjádření k využití části parkoviště pro umístění sběrného střediska odpadů Brněnské komunikace a.s., Odbor správy majetku MMB, Odbor dopravy MMB a Odbor investiční MMB. Obdrželi většinou nesouhlasná stanoviska dotčených odborů magistrátu a organizace Brněnské komunikace a.s.:

 

BKOM (vyjádření č.j. BKOM/17011/2019 ze dne 24.6.2019):

  • nesouhlasí s využitím parkoviště pro jiný účel, než je parkování vozidel
  • upozorňují na kolizi se schváleným IZ a na to, že místo, na němž má být SSO umístěno, je prohlášeno za kulturní památku

OSM MMB (vyjádření č.j. MMB/0239815/2019 ze dne 26.6.2019):

  • se záměrem nesouhlasí z důvodu plánovaného pronájmu dotčené části pozemku Masarykovu onkologickému ústavu

Odbor dopravy MMB (nesouhlasné závazné stanovisko č.j. MMB/0239815/2019 ze dne 10.6.2019):

  • vydává nesouhlasné závazné stanovisko z důvodu, že dojde k záboru části stávajícího parkoviště a tím k úbytku parkovacích míst, kterých je v lokalitě značný nedostatek (nemocnice, apod.)
  • v zabrané části pozemku se nachází vjezd na současné parkoviště , který je prakticky nemožné nahradit bez dalšího úbytku parkovacích míst
  • stavba SSO je možná v případě nahrazení parkovacích stání, která budou zrušena výše uvedenou stavbou

Odbor investiční MMB (vyjádření č.j. MMB/0247365/2019 ze dne 12.6.2019):

  • nemá námitek k předloženému záměru
  • doporučují požádat RMB o aktualizaci investičního záměru

 

Podle Ing. Josefa Černého (vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie Odboru životního prostředí MMB) tak z výše uvedeného vyplývá, že není reálné k umístění sběrného střediska odpadů využít části plochy stávajícího parkoviště.

Odbor životního prostředí dává ruce pryč od dalšího řešení sběrného dvora v naší čtvrti. Konkrétně říká, že je nyní na městské části Brno-střed, pokud bude dále požadovat vybudování sběrného střediska v Masarykově čtvrti, aby vyhledala vhodné místo pro jeho umístění.

Místo musí splňovat zejména tyto základní požadavky: dostatečná vzdálenost od zástavby a soukromých pozemků (oplocení sběrného střediska odpadů min. 10 m od soukromých pozemků – z důvodu přesahu požárně nebezpečného prostoru), plocha sběrného střediska včetně příjezdové komunikace (připojení z veřejné komunikace)  přes pozemky ve vlastnictví města, reálná možnost napojení na inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektrická energie), soulad s územním plánem, dostatečná velikost pozemku atd.

A teď babo raď, kde takové místo v naší čtvrti najít... Resp. Tomešova by taky šla, ale OŽP by se trochu musel snažit a něco pro to udělat, a na to nějak zjevně není vůle :-(


 

Zpět