Rekonstrukce Wilsonova lesa začíná - www.brno.cz 3.2.2011

14.02.2011 22:33

 

Město Brno zahajuje rekonstrukci Wilsonova lesa. Rada města Brna schválila na své schůzi 2. února 2011 smlouvu o dílo se zhotovitelem „Sdružením Wilsonův les, FIRESTA – COOPTEL“. Termín dokončení díla je stanoven do 1082 dnů od předání stavby s tím, že zhotovitel se dále zavazuje provést veškerou výsadbu zeleně nejpozději do června 2012. Cena díla je 35,7 mil. Kč. Jedná se o rekreační útvar krajiny.

„V rámci rekonstrukce Wilsonova lesa bude provedena celá řada opatření vedoucích k revitalizaci parku a výsadbě nové zeleně tak, aby se tato část Brna proměnila v odpočinkové místo pro všechny, kteří chtějí utéct od městského ruchu. Opravovat se budou i parkové cesty, včetně laviček a jiného mobiliáře,“ uvedl náměstek primátora Robert Kotzian.

Co se bude rekonstruovat?
Obsahem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných stávajících parkových cest, opěrných zdí a schodišť. Parkové cesty plně respektují současný stav a jejich rekonstrukce bude v souladu se zachovalými zbytky staveb. To se týká i schodišť a zdí. V rámci stavby budou použity přednostně přírodní materiály – kámen, dřevo, kamenné zdivo a drobné kamenivo. V rámci rekonstrukce se počítá s revitalizací stromů, příp. výsadbou nových porostů. Dojde také k osázení laviček vč. informačních tabulí.

Historie
Lesopark Wilsonův les byl založen na skalnatém kopci nad Svratkou roku 1882 velkostatkářem a notářem císaře Františka Josefa  Ludvíkem Odstrčilem.  Za přispění Františka Josefa  vznikl na kopci císařsko-královský lesopark, který sloužil jako výletní místo s pěkným výhledem. Pro výsadbu byly použity listnaté stromy, borovice a douglasky. Navíc byl ve svahu z různých jehličnatých dřevin vysázen nápis z obřích písmen FJE (zkratka František Josef, Elisabeta), který byl dobře viditelný z protějšího kopce i z údolí. Kolem cest v lese bylo dřevěné zábradlí. Na okraji lesoparku u ulice Krondlovy byla zřízena dřevěná bouda, kde se prodávalo občerstvení a později stavba sloužila údržbě a správě parku. Další výrazná změna lesoparku byla provedena v 70. letech 20. století, kdy byl v horní části lesa vysekán průsek a byla zde zřízena sjezdovka s umělým povrchem.

Od 1. 11. 2001 je správa Wilsonova lesa svěřena Veřejné zeleni města Brna, p. o.

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brna

Zpět