Rada města Brna schválila záměr „Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ul. Rezkovy

17.04.2010 16:21

Dle tiskové zprávy z RMB č. R5/141 dne 14. 4. 2010 schválila Rada města Brna mj. investiční záměr „Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ul. Rezkovy“.

Zpět