Proč na objíždce Barvičovy nejezdí minibusy?

07.10.2015 21:21

Až hodně pozdě se k nám dostaly otázky obyvatel Masarykovy čtvrti k možnosti využití menších nebo tiších autobusů při objíždění uzavírky Barvičovy ulice.

Zde je odpověď DPMB z 5.10.2015

 

Dobrý den,

 

děkujeme za Vaše dotazy k provozu městské hromadné dopravy v Brně a dovolte, abychom na ně reagovali. Prakticky všechny minibusy, které má Dopravní podnik města Brna, a.s. k dispozici, jsou nasazeny na oběhově propojené linky 81 a x83, z nichž druhá uvedená zajišťuje nezbytnou náhradní dopravu v části území MČ Žabovřesky dotčených rekonstrukci inženýrských sítí a komunikací v ulicích Minská a Horova a kde z důvodu stavebně-technického řešení objízdných komunikací, po kterých je tato linka provozována, nelze nasadit standardní vozidla. Na dalších linkách tedy tyto malé autobusy mohou být nasazeny pouze nad rámec potřeby na lince x83. Jednotlivé typy vozidel jsou pak na linky nasazovány podle mnoha kritérií (vzdálenost od vozoven, garantovaná nízkopodlažnost, rozměry komunikace, dopravní poptávka, dostupné disponibilní množství jednotlivých typů apod.) a stejně jako na ostatních linkách v Brně se na linkách v Masarykově čtvrti objevují starší vozy v kombinaci s novými nízkopodlažními s naftovým motorem či s motorem na pohon CNG. Hmotnost všech typů autobusů je pak srovnatelná s hmotností trolejbusů obsluhujících uvedené linky v nevýlukovém stavu. Společně s Vámi věříme, že se dodavateli po téměř roční uzávěře podaří dokončit práce ve stanoveném termínu a že se v listopadu do ulice Barvičovy vrátí opět trolejbusy.

 

Věříme, že Vám uvedené skutečnosti pomohly objasnit situaci i z jiného úhlu pohledu, a přejeme i nadále příjemné cestování s Dopravním podnikem města Brna, a.s.

 

 

Ing. Jan Havíř

příprava provozu a informace, 
Oddělení přípravy provozu

Dopravní podnik města Brna, a.s.

 

Zpět