Požádali jsme o změnu územního plánu Žlutého kopce, aby mohl zůstat i dále zelený a ne zabetonovaný

10.04.2015 20:00

V dubnu 2015 jsme podali na příslušný Odbor územního plánování a rozvoje brněnského magistrátu žádost o změnu územního plánu města Brna, a to pro lokalitu Žlutého kopce. Základní myšlenkou je zmenšení ploch určených pro další zástavbu (ponechání zejména na okrajích, popř. podél stávajících komunikací) a upřednostnit veřejnou zeleň, kam pak lze umístit i třeba různá menší hřiště či jiné prvky pro oddech a vycházky obyvatel.

Na změnu nemáme nárok, bude záležet na zastupitelích města Brna, jak rozhodnou, až se k nim návrh dostane (což může trvat i dva nebo tři roky) – z naší strany je to chápáno hlavně jako impuls k debatě o budoucnosti Žlutého kopce a zaměření pozornosti více na jeho veřejné než soukromé využití. Při posledních velkých plánovaných změnách územního plánu řada Brňanů zmocnila našeho předsedu, aby mezi jiným prosazoval i více zeleně na Žlutém kopci. Na tyto podněty zatím magistrát města Brna nijak adekvátně nereagoval a stále preferoval větší zastavení Žlutého kopce. My se domníváme, že by Žlutý kopec měl zůstat primárně zelených a vytvářet vhodný protipól k rušnému a automobily zatíženého Úvozu i hustě obydleného Starého Brna. A protože sám příslušný odbor asi sebereflexi neprovede, zkusili jsme změnu iniciovat sami.

Návrh změny najdete ZDE.

 
Zpět