Nové jezírko na Kraví hoře - zloději, štěrkohazači, rybopouštěči

09.12.2013 21:34
Odbor životního prostředí MČ Brno-střed nás poprosil o „pomoc při osvětě“ kolem nového jezírka na Kraví hoře. 
 
Mnoho návštěvníků parku si neuvědomuje, jak trpí zasázené pobřežní rostliny tím, že šlapou po pobřežním štěrku. Najdou se i tací, co je vědomě vytrhávají a odhazují, ba jsou mezi námi i zloději, kteří rostliny kradou pro svá zahradní jezírka. I vinou toho jsme my všichni přišli o početné skupiny leknínů a stulíků!
 
Dítka, prosím, hlídejte, aby co nejméně házela pobřežní štěrk do volné vody -  logicky tak zanáší jezírko, zatímco okolí „chudne“ a zvyšuje se riziko případné perforace rybniční folie. 
 
OŽP už také zjistilo, že se v jezírku objevilo hejno zatím neidentifikovaných ryb, které však v tomto biotopu nejsou vítané, protože narušují biologickou rovnováhu konzumací planktonu a později by se pustily i do vajíček a larev chráněných žabek.
 
Nebuďte lhostejní ke svému okolí a pomožte jezírku vyrůst do krásy.
 
Zpět